Gå til hovedindhold

3. behandling 10. oktober: L22 Lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme

Ordførertale, Helge Bo Jensen (EL):

Ja, jeg vil da lige starte med at beklage, hvis vi har trådt på nogle formelle ligtorne ved at citere udtalelser, som vi i øvrigt fandt var meget kloge og forstandige. Jeg vil så også beklage, at SF åbenbart ikke kan finde på noget mere væsentligt at bidrage til end det her let ophidsede og ringe begrundede udfald. Ingen, hverken borgerlige eller kritiske juridiske eksperter, har rost den lovproces, som Folketinget er midt i eller ved at afslutte her. På høringen, og nu tillader jeg mig at citere igen: Lars Adam Rehof karakteriserede det som en overordentlig uheldig proces. Jeg håber ikke, det er taget ud af sammenhængen.

Det er en alvorlig og grim skamplet for det demokratiske folkestyre, at man vedtager love på den måde. Jeg vil blot repetere en enkelt af vores hovedindvendinger mod forslaget, nemlig at det ikke virker, at det flytter problemet på landet. Vi finder, det er en smule umoralsk, at spørgsmålet om behov og beskyttelse og tryghed, det afhænger af,om der er tale om hundrede eller ti familier, der udsættes for fare. Som Evan Jensen fra KL har udtalt, så nytter det intet, at man bare flytter rundt på rockerne.

Det er absolut lige så farligt at placere dem i små landsbyer. Der bor jo også mennesker andre steder end i Titangade. Det synes jeg er vigtigt at huske på. Så vil jeg lige slutte af med at fortælle en historie fra det virkelige liv, et slags billede på, hvad der også sker her. I slutningen af 1960erne og begyndelsen af 1970erne var der i hele den vestlige verden en bølge af bankrøverier med våben, gidseltagninger m.v. Bekymrede folk fra bankverdenen, forsikringsbranchen og politiet satte sig sammen og diskuterede problemet.

Først måtte målet fastlægges.Efter nogen diskussion så nåede man i Danmark frem til, at målet ikke var at undgå,at der skete bankrøverier, for det troede man ikke på var muligt. Målet var derimod at undgå alt for voldsomme følgevirkninger af de her bankrøverier, dvs. at bankansatte og kunder ikke kom til skade. Derfor valgte man i Danmark at gøre det så let som overhovedet muligt at røve en bank. Bankerne i Danmark er åbne, og enhver kan vakle ind fra gaden stangstiv og på rulleskøjter, stikke en finger fremunder jakken og sige: Hit med pengene. Så får han udleveret penge af kassereren og kan vakle ud igen. Derefter er det politiets opgave at finde ham på det nærmeste værtshus. I andre lande har man valgt den modsatte løsning.

Her er bankerne nærmest fæstninger. Man skal igennem en sikkerhedssluse med metaldetektor for at komme ind i banken, der står maskinpistolbevæbnede vagter, med det resultat, at hvis man skal røve en bank, så er det nødvendigt at være vældig godt bevæbnet, og ofte er det også nødvendigt at tage gidsler, og den meget store følgevirkning, der bliver afdet, er, at både bankansatte og kunder føler sig utrygge, fordi man er omgivet af panser og våben, ganske i modsætning til i Danmark

Omkring bankrøverier - og det er jo pointen - der traf man i Danmark et valg om åbenhed og nedtrapning af konflikter i forbindelse med rockerkriminaliteten, vælger man den stik modsatte løsning, en voldsom optrapning, uden at nogen tror på,at optrapning er i stand til at forhindre eller begrænse rockerkrigen.

Torsdag, 10. oktober 1996 - 0:00

Emner

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]