Gå til hovedindhold

Årsmøde 2007: Politisk udtalelse om klima:

”Klimaet kræver et regeringsskifte

Der er brug for øjeblikkelig handling – ikke en 100-års-plan

  

Verdens førende klimaeksperter er blevet enige om, hvordan man bedst kan bremse klimaændringer. Prisen vil være 3 % af verdens samlede bruttonationalprodukt. FN’s klimarapporter har konkluderet, at klimaforandringerne med 90 % sikkerhed er menneskeskabt ved CO2-udledning. Det understreger behovet for en langt mere visionær energipolitik.

 

Enhedslisten mener, at Danmark skal gå foran og vise, at vi kan erstatte olie, kul og gas med vedvarende energi i løbet af 25 år.

Energibesparelser, udvikling af ny teknologi og omlægning af energiforbruget til vedvarende energi er vejen frem for at nedbringer CO2 udslippet.

Løsningerne kræver politiske prioriteringer – det er helt utilstrækkeligt at overlade ansvaret til den enkelte forbruger.

 

Regeringens plan er bare en fremskrivning af den nuværende udvikling - og først om mere end hundrede år, i 2120, vil målet om uafhængighed af fossile brændsler blive nået.

EU-kommissionens udspil, som regeringen roser i høje toner, er ikke spor bedre.

Dette er at spille hasard med klimaet.

 

Klimaforandringerne med højere vandstand, tørke og voldsommere vejr vil ramme de fattigste i verden hårdest. Der kan bygges diger på Amager - men de fattige i f.eks. Bangladesh står til at blive fremtidens klimaflygtninge.

 

Vi har akut behov for en ny regering, der reelt vil arbejde for at løse klimaproblemerne. ”

  Enhedslistens Årsmøde 4.-6. maj 2007 

Tirsdag, 8. maj 2007 - 12:32

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]