Gå til hovedindhold

ÅM2013: Nyt grundlag for finanslovsforhandlinger

Enhedslistens årsmøde stemte fredag aften for en stramning af de principper, der hidtil har været gældende for, hvornår partiet kan stemme for en finanslov.

Efter en levende debat vedtog Enhedslistens årsmøde et nyt grundlag, der skal være opfyldt, før partiet kan tilslutte sig en finanslov.

Både skærpelse og præcisering

 Ud over de hidtidige principper, der blev understreget i vedtagelsen, blev der også vedtaget et ændringsforslag, der skærper disse. Ændringsforslaget var stillet af bl.a. en række folketingsmedlemmer og medlemmer af hovedbestyrelsen.

Frem over skal Hovedbestyrelsen nemlig også foretage en aktuel, strategisk og politisk analyse af, om den pågældende finanslov, dels vil bidrage til at øge de folkelige bevægelser, dels vil øge befolkningens opbakning og tillid til en socialistisk politik. 

Det betyder, at det fremover bliver sværere for Enhedslisten at stemme for en finanslov. Det er ikke længere nok, at den indeholder forbedringer og ingen forringelser. Som en af forslagsstillerne, medlem af hovedbestyrelsen, Ole Donbæk udtalte fra årsmødets talerstol:
”Det er en præcisering og en stramning.”

Fredag, 26. april 2013 - 19:43

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Nyheder fra kommuner, regioner og udvalg

Nyt fra afdelingen
13. aug – Frederikshavn
Ansvaret for dagpengenes fald
10. aug – Frederikshavn
68 er mere end nok
9. jul – Fagligt Landsudvalg
På vej mod en ny socialreform?
7. jul – Frederikshavn

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]