Gå til hovedindhold

Arbejdsplan for Enhedslisten april 2002 – februar 2003

Efter valget, med den nye borgerlige regering, og Enhedslistens forsvindende lille parlamentariske indflydelse, er det vigtigt, at vi tænker i nye baner, når vi planlægger fremtidens aktiviteter.

Det er vigtigt, at vi for alvor får gang i det udenomsparlamentariske arbejde, og derfor skal vi først og fremmest have afdelingerne til at fungere optimalt, som organisatorer for den lokale aktivitet i bevægelserne mm, Enhedslistens selvstændige markering, samt som social og politisk base for medlemmer og sympatisører.

Enhedslistens kommunikationslinjer: Uddelingsaviser, pjecer, maillister og hjemmesiden skal bruges mere målbevidst og offensivt.

HB tager initiativ til udarbejdelse af en mediestrategi, der bl.a. bør indeholde tanker om

udviklingen af www.enhedslisten.dk
udgivelse af et gratisblad
strategi for hvordan Enhedslisten (igen) placeres i radio, TV og aviser
brug af og samarbejde med venstrefløjens medier bl.a. www.modkraft.dk , Folkets Radio og andre nærradioer/lokaltv og Dagbladet Arbejderen
Organisationen Enhedslisten skal oparbejde en krop, der passer til hovedet. Derfor har Hovedbestyrelsen nedsat et organisationsudvalg, der skal hjælpe med at trimme og aktivere Enhedslisten, så vi får en græsrodsorganisation, vi kan være stolte af. Dette arbejde samles der op på til oktober, hvor der holdes et udviklingsseminar for hele organisationen, afdelinger, udvalg og ledelse.
Samarbejdet med bevægelserne, græsrodsorganisationer, fagforeninger, m.m., har meget høj prioritet, det er i høj grad her vi skal vedligeholde vores goodwill, og finde nye støtter.

Vi skal være med til at udvikle bevægelserne m.m. og give dem retning og indhold. Det er en opgave for hele organisationen (HB, udvalg og afdelinger) at følge, drøfte og inspirerer medlemmernes arbejde i bevægelserne mm.

Den politiske hovedopgave bliver den løbende aktivitet mod den borgerlige VK-regering. Enhedslisten skal målrettet at gå ind i og være med til at udvikle de brede folkelige aktiviteter mod regeringen. Som led heri skal der – i samarbejde med andre – udvikles et alternativ til den nuværende højreregering, som ikke kun bliver den ene Rasmussens afløsning af den anden.

Enhedslisten har som modstanderparti en meget vigtig rolle i mobiliseringen og koordineringen i forbindelse med formandskabet.
Enhedslisten skal som organisation lægge en stor, bred, arbejdsindsats i organisationen »Initiativet for et andet Europa« og »Stop Unionen« der arrangerer de store modtopmøder og EU-aktioner. Samtidig skal Enhedslisten markere og videreformulerer sin egen EU modstand.

Til EU-topmødet i december skal ingen være i tvivl om Enhedslistens EU standpunkter.

EU kampen er vigtig, men det er ikke nok. I protest mod regeringens asociale politik går Enhedslisten på gaden i forlængelse af årsmødet, med en Robin Hood-Turne rundt til alle kroge af landet. Monsun og Enhedslisten samarbejder om initiativet www.bull-dog.dk i protest mod terrorpakken, og til september protesterer vi mod den udsigtsløse boligpolitik.

Sideløbende med aktivisterne i forbindelse med EU-formandsskabet er det vigtigt at udvikle EU-modstanden og EU-modstandsbevægelserne. Enhedslisten opfordrer derfor medlemmer og sympatisører til at gå ind i JuniBevægelsen, Folkebevægelsen mod EU og andre tilsvarende bevægelser. Bevægelserne er afgørende for kvaliteten af den offentlige debat om EU og modstanden mod unionsudviklingen – samt et helt nødvendigt redskab til at vinde folkeafstemninger. Enhedslistens og andre progressive kræfters engagement i bevægelserne er vigtige for bevægelsernes fortsatte udvikling.

HB tager initiativ til at få gjort Enhedslisten tilgængelig for alle. Der skal laves en tilgængelighedsstrategi, der sætter delmål op for at få de fysiske rammer gjort tilgængelige samt få en tilgængelig informations og kommunikationsstrategi.

For at fastholde aktivismen, og give den de bedste udviklingsmuligheder, må vi allerede nu planlægge næste års aktiviteter.
I foråret 2003 afholdes en storstilet Aktiverings-Cirkus Turne, for at sætte fokus på en samfundets allersvageste grupper. Til efteråret skal de gode forbindelser, vi fik under sidste års Respekt-tour vedligeholdes og udvikles med en opfølger, Respekt-tour 2.
Ikke alle nationale og internationale begivenheder, som Enhedslisten bør reagere på, kan forudses endsige tidsbestemmes. Derfor må nogle udvidelser af den følgende kalender forventes.

2002:
April:
13.: Robin Hood Touren startes på årsmødet og fortsætter ind i maj.
26.-28.: Skolingsseminar

Maj:
1.: Arbejdernes internationale kampdag, afdelingerne arrangerer 1. maj.
25.: EU-aktionsseminar, dato endnu ikke fastsat.

Juni:
23.: Skt. Hans aften

Juli:
19.: Miljøministermøde i Sønderborg. De progressive ungdomsorganisationer arrangerer protestaktiviteter.
28.-3. august: Sommerlejer på Hald Ege Efterskole ved Viborg.

August:
18.-19.?: Initiativet for et andet Europa arrangerer europæisk konference for progressive kræfter.

September:
5.: Ministermøde i København om udenrigshandel. Aktiviteter med krav om »fair trade« og slettelse af ulandsgælden. 12.-13.: Ministerrådet holder uformelt møde om retspolitiken. Initiativet for et andet Europa arrangerer protestaktiviteter mod indskrænkningen af demokratiet og retssikkerheden.
14.-15.: Progressive ungdomsorganisationer fra Norden og andre europæiske lande holder koordineringsmøde.
Landsdækkende aktion i samarbejde med SUF mod de studerenes håbløse boligsituation.

Oktober:
12.-13.: Udviklingsseminar

November:
9.: Krystalnat
30.: Fødselsdagsfest

December:
11.: Fakkeltog mod racisme, indskrænkninger i de demokratiske rettigheder og undergravelse af retssikkerheden.
12.-13.: EU-Topmøde i København.
14.: Fælles europæisk demonstration i København. Afholdelse af møde i samarbejdet for den anti-kapitalistiske venstrefløj i Europa.

2003:
Februar:
28.-2. marts: Årsmøde

Forår 2003:
Aktiverings-Cirkus Turne.

Efterår 2003:
Respekt-tour 2

Søndag, 14. april 2002 - 0:00

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]