Gå til hovedindhold

Fakta om arbejdsløshed

170.000 arbejdsløse og tredobling af langtidsledigheden

Bruttoledigheden steg med 1200 fuldtidspersoner fra september til oktober 2010, og dermed udgør bruttoledigheden nu samlet 170.300 fuldtidspersoner, svarende til 6,3 procent af arbejdsstyrken - situationen på arbejdsmarkedet virker stadig fastlåst, hvor der er 11 arbejdsløse per ledig stilling. Langtidsledigheden er ifølge den nyeste opgørelse fra september steget 1.600 personer. Der er nu 54.600 langtidsledige. Det betyder, at knap hver tredje arbejdsløs nu er langtidsledig.

Kilde: AE-rådet (December 2010)

Den reelle arbejdsløshed er 8,4 %

Den officielle ledighedsprocent rummer ikke sandheden om ledigheden. Hvis vi medregner alle de personer, der er i støttet beskæftigelse eller aktivering, så havde 8,4 % af arbejdsstyrken ikke et ordinært job i 2009. Det svarer til, at ca. 235.000 personer er uden ordinært arbejde, men de står reelt til rådighed for arbejdsmarkedet.

Den officielt registrerede ledighed er steget fra 1,8 % i 2008 til 3,5 % i 2009, og i 2010 bliver tallet sandsynligvis 4,2 %. Altså en fordobling på et par år fra et historisk lavt udgangspunkt.

Kilde: CASA Social årsrapport 2010

Flere på kontanthjælp

Der er sket en stigning i antallet af personer på kontanthjælp. Fra midten af 2008 til midten af 2010 er antallet steget fra 68.000 personer til 84.000 personer.

Kilde: CASA Social årsrapport 2010

Ungdomsarbejdsløshed stiger

Tal fra Danmarks statistik viser med tydelighed, at ungdomsarbejdsløsheden er steget dramatisk. Arbejdsløsheden blandt de 15-29-årige udgjorde i slutningen af 2010 12,8% af de arbejdsløse – denne gruppe bærer derfor (uden sammenligning) den største stigning i antallet af ledige. Især den ældste gruppe (25-29 år) er hårdt ramt. 

Kilde: Danmarks Statistik 

Arbejdsløshedsstatistik

Det kan være svært at gennemskue tal for arbejdsløshed. Det er et tal, som kan opgøres på mange måder, og derfor er nemt at manipulere med. For eksempel kan man holde arbejdsløshedstallet nede ved at undlade at medtage aktiverede.

Læs mere: Dansk arbejdsløshed holdes kunstigt nede i Danmark (Politiken april 2010)

Man kan også vise et fald i arbejdsløsheden ved at undlade at korrigere for sæsonarbejdsløshed.

Læs mere: Sæsonkorrigering hos Danmarks statistik

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]