Gå til hovedindhold

Alkohol og graviditet er en uheldig cocktail

Af Pernille Søndergård, socialpolitisk sekretær i Enhedslisten

Enhedslisten vil gerne komme gravide kvinder til udsætning. Også kvinder, der har problemer med afhængighed. De skal have den nødvendige støtte og ikke tvang og forbud som foreslået af Kl og John Halse, da tvang og forbud medfører, at flere børn bliver født med alkoholskader.

Ingen kvinder ønsker at skade deres ufødte børn, men nogle kvinder har brug for støtte til at lade være. Det er et paradoks, som kan afhjælpes med den rigtige sociale indsats, men tvang og forbud duer ikke. Den slags har vi til overmål set, før vi fik fri abort.

I debatten fokuseres på gravide stofmisbrugere. Det er selvfølgelig ikke godt, når kvinder indtager narkotiske stoffer under graviditeten, men det er en gammel sandhed blandt fagfolk, at problemet er størst, når kvinderne indtager megen alkohol under graviditeten. Børnene får varige skader og da der er langt flere, som drikker alkohol er der også langt flere børn, der bliver skadet. Området er forsømt og det bør der gøres noget ved.

Hovedparten af de kvinder, der indtager alkohol under graviditeten er at finde blandt borgere med en akademisk uddannelse, et vellønnet job eller i den lavere middelklasse. Det vil sige, at det sociale system ikke har tradition for at lave opsøgende arbejde og få disse kvinder til at tage stilling til omfanget af deres misbrug af alkohol.

På Rigshospitalet har man i en årrække udleveret et spørgeskema til alle gravide og blandt andet bedt dem svare på omfanget af deres rusmiddelforbrug. Enhedslisten har allerede stillet spørgsmål til sundhedsministeren. Vi ønsker svar på, hvordan ordningen har fungeret og om man har fået kvinder i tale.

Enhedslisten har endvidere stillet beslutningsforslag om, at alle kvinder skal have en kendt jordemoder tilstede ved fødslen. Det vil sige, at jordemoder og den gravide har kendt hinanden gennem seks måneder. De har haft mulighed for at etablere et tillidsforhold. Jordemoderen kunne være den fagperson, der tog samtalen med den gravide om indtagelse af alkohol. Det er klart, at når de sammen konstaterer et øget behov for hjælp, at så skal der være reelle henvisningsmuligheder til kompetent personale enten på ambulatorierne eller i en af de mange de frivillige græsrodsorganisationer, der allerede arbejder på dette område.

Det ville være dejligt om vi kunne diskutere det urimelige i, at der kun fokuseres på gravide, der har problemer med stofafhængighed og ikke det langt større og mere alvorlige problem, nemlig kvinder der drikker for meget alkohol.
Det ville være dejligt at få en åben og udviklende debat, der handler om at støtte kvinderne og ikke om, hvordan vi kan støde dem endnu længere fra os.

Tirsdag, 2. marts 2004 - 0:00

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]