Gå til hovedindhold

Årsmødet 2020

Enhedslisten Hovedbestyrelse har på Hovedbestyrelsesmødet 18. - 19. april besluttet en ny dato for Årsmødet 2020. Det bliver d. 3. - 4. oktober 2020 i Hafnia Hallen i Valby i København.

En form for årsmøde-forberedende digitalt seminar til afholdelse i august er desuden på tegnebrættet. 

Vigtigt! På grund af den fortsat usikre situation skal der tages vigtige forbehold for at Hovedbestyrelsen kan vedtage ændringer i nedenstående; det håber vi på forståelse for.

 

Enhedslistens hovedbestyrelse har, på et ekstraordinært møde i d. 4. april, besluttet at udskyde Årsmødet 2020 til efteråret.  Hovedbestyrelsen holder møde igen den 18.-19. april, hvor beslutninger om bl.a. ny dato, forslag til ny dagsorden og nye deadlines træffes. Når der er fastlagt en ny plan for afholdelse af årsmødet i efteråret, vil det blive kommunikeret bredt ud til afdelinger og medlemmer.

 

Tidsplan med deadlines for Årsmøde 2020

 

Torsdag d. 13. februar kl. 12.00

Frist for opstilling til urafstemningen om hvem der skal opstilles som spidskandidater til Folketinget. 

Det er også her der er frist for indsendelse af hovedforslag, indkomne forslag og ændringsforslag til Enhedslistens vedtægter.

 

17. marts - 31. marts kl. 12.00

Vejledende elektronisk urafstemning om folketingskandidater til Folketinget for Enhedslistens medlemmer.  
Alle medlemmer modtager en mail med et afstemningslink.
Medlemmer uden en mail vil modtage en stemmeseddel med posten et par dage før den elektroniske afstemning begynder.
Se resultatet her

 

Fredag  d. 19. juni kl. 12

Deadline for hovedforslag, indkomne forslag, ændringsforslag til vedtægter.  Forslag til dagsorden og forretningsorden vil blive lagt på hjemmesiden.


1 - 21. august 
 

I denne periode har afdelingerne møder med valg af delegerede og suppleanter til Årsmødet.
Afdelingernes kontaktpersoner modtager en mail fra Landskontoret med afdelingens antal af delegerede og suppleanter.
Tilmelding foregår via mit.enhedslisten.dk og foretages af kontaktpersoner/afdelingsbestyrelsen. 

 

Torsdag d. 20. august kl. 12
 

Frist for indsendelse af ændringsforslag til hovedforslag, indkomne forslag og vedtægtsændringer.
Der er også frist for opstilling til Hovedbestyrelsen, Rød fond, Vedtægtsnævn og interne revisorer.
Ændringsforslag sendes til [email protected]

Du opstiller ved at udfylde disse formularer:

Stil op til Hovedbestyrelsen

Stil op til Rød Fond

Stil op til vedtægtsnævnet

Stil op som intern revisor

 

Fredag d. 21. august kl. 12
 

Frist for tilmelding af delegerede, suppleanter og ekstrasuppleanter. Tilmelding foregår via mit.enhedslisten.dk

Efter der har været valg i alle afdelinger og Hovedbestyrelsen har behandlet forslagene, vil der blive
udsendt et Årsmødehæfte til alle delegerede og suppleanter indeholdende alle forslag,
ændringsforslag, opstillede til HB mv., resultat af urafstemning til folketingskandidater,
forslag til dagsorden/forretningorden og regnskab/budget.

 

Fredag d. 21. august
 

Frist for indsendelse af beretninger fra udvalg og netværk til [email protected]
Beretninger lægges efterfølgende her på Årsmødesiden.

 

Fredag d. 25. september kl. 10
 

Frist for ændringsforslag til dagsorden, forretningsorden og budget.


 

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]