Gå til hovedindhold

Årsmøder

Årsmødet er Enhedslistens øverste myndighed. Her mødes medlemmer fra hele landet for at fremlægge, diskutere og vedtage partiets politik for det næste år frem. Det er også her vi kan lære hinanden at kende, feste sammen og udveksle erfaringer og meget mere. Det er her vi beslutter Enhedslistens politik på principielle spørgsmål, hvilke aktiviteter vi skal lave, og vi vælger Hovedbestyrelse og spidskandidater til Folketinget.

På årsmødet deltager delegerede fra alle Enhedslistens lokalafdelinger. Alle afdelinger har ret til at vælge min. 2 delegerede. Den enkelte afdelings delegerede vælges på møder, hvor alle medlemmer skal inviteres, og det er der du skal dukke op, hvis du gerne vil vælges som din afdelings delegerede eller suppleant. 

Klik på årstallet i menuen til venstre for at se mere om det enkelte årsmøde.

Årsmøde 2021 - vigtige datoer

Enhedslistens årsmøde finder næste gang sted d. 22-24. maj 2021. Det vides endnu ikke om årsmødet bliver fysisk, digitalt eller en mellemting, så der arbejdes med flere forskellige scenarier. Nedenstående datoer ligger dog fast, så bid venligst mærke i dem.

★ 5. februar: Deadline for hovedforslag, indkomne forslag og ændringsforslag til vedtægter
Forslag sendes til [email protected]

 

★ 12. februar: Hæfte med ovenstående forslag ligger klar på hjemmesiden. Udsendes også til alle medlemmer som indstik til Rød+Grøn inden udgangen af februar.

★ 5. marts: Deadline for opstilling til urafstemning om at blive spidskandidat til folketingsvalget

★ 11. marts: Deadline for opstilling til Hovedbestyrelsen

★ 15. marts - 11. april: Afdelingerne vælger delegerede og suppleanter til årsmødet

★ 15 - 31. marts: Urafstemning om spidskandidater til folketingsvalget

★ 7. april: Frist for alle ændringsforslag (inkl. ændringsforslag til ændringsforslag)

★ 12. april: Frist for indmelding af delegerede og suppleanter til årsmødet

★ 16. april: Det store årsmødehæfte (inkl. alle forslag, ændringsforslag, opstillinger m.m.) udsendes til delegerede og suppleanter

★ 6. maj: Deadline for ændringsforslag til dagsorden, forretningsorden m.m.

★ 22 - 24. maj: Enhedslistens Årsmøde 2021

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]