Gå til hovedindhold

Årsmødet 2019

Enhedslistens årsmøde 2019 bliver afholdt 5.-6. okt. i Hafnia-hallen i Valby, Kbh

 

På dagsordenen er bl.a. vedtagelsen af et globaliseringsprogram. 

I 2014 vedtog Enhedslistens årsmøde et nyt principprogram. Samtidig blev det besluttet, at en række politikområder skulle uddybes med hver deres delprogram. Globaliseringsprogrammet bliver et sådant delprogram, og det er de delegerede på årsmødet 2019, der stemmer om, hvad der præcis skal stå i programmet og dermed hvad Enhedslistens globaliseringspolitik skal være.

 

Papirer til årsmødet

Alle papirer til årsmødet bliver offentliggjort på denne side. Efter årsmødet bliver vedtagelserne også offentliggjort her.

I det tidlige forår – før valgkampene betød at årsmødet blev flyttet til efteråret – har medlemmerne indsendt forslag, som de ønsker behandlet på årsmødet. Disse forslag er sammen med forslaget til globaliseringsprogram, foreløbigt budgetforslag og andet samlet som bilag nederst på denne side.

 

Proces frem til årsmødet


Valg af delegerede 12.-22. august
Hver afdeling skal holde et møde, hvor de fremmødte medlemmer vælger afdelingens repræsentanter (kaldet delegerede) til årsmødet. Alle medlemmer kan stille op, og alle medlemmer har stemmeret.
Spørg din kontaktperson, hvis du er i tvivl om, hvornår din afdeling holder delegeretvalg.

Tilmelding af årsmødedeltagere senest 23. august kl. 12
Bestyrelsen i hver afdeling skal senest fredag d. 23. august kl. 12 have meldt ind til landskontoret, hvem afdelingen afdelingen har valgt til at deltage i årsmødet.

 

Ændringsforslag senest 23. august kl. 12
Alle medlemmer kan stille ændringsforslag til de papirer, der foreligger nu – og som er samlet nederst på siden her.
Man stiller et ændringsforslag ved at skrive til [email protected]. Alle indkomne forslag har fået et nummer og er skrevet på papir med linjenumre, så man præcist kan angive, hvad man foreslår ændret. Det er en god idé at skrive en kort begrundelse for ændringsforslaget. Derudover skal det fremgå, hvilke(t) medlem(mer) der stiller forslaget.
Kig gerne i årsmødehæftet fra sidste år for inspiration. Ændringsforslagene begynder på side 21.

Alle ændringsforslagene bliver samlet og udgivet i et hæfte, som sendes til alle årsmødedeltagere, både delegerede og suppleanter. Årsmødehæftet bliver også langt offentligt tilgængeligt som pdf her på siden. Dit navn vil derfor kunne ses offentligt.

 

Opstillinger senest 23. august kl. 12
Alle medlemmer af Enhedslisten kan stille op 

Alle opstillinger bliver samlet og udgivet i et hæfte, som sendes til alle årsmødedeltagere, både delegerede og suppleanter. Årsmødehæftet bliver også langt offentligt tilgængeligt som pdf her på siden. Dit navn, billede og mailadresse vil derfor kunne ses offentligt.

 

Beretninger senest 31. august
Alle udvalg og faglige netværk samt hovedbestyrelsen og diverse grupper i Enhedslisten aflægger hvert år beretning for årsmødet. Beretningerne samles og offentliggøres her her siden. Alle beretninger skal sendes til [email protected].

 

 

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]