Gå til hovedindhold

Åbent brev til finansminister Mogens Lykketoft

København, den 1. august 1996

Til pressen

Vedlagt en henvendelse, der dags dato er sendt til Finansminister Mogens Lykketoft.

De to foregående år er der på intet tidspunkt foretaget seriøse sonderinger af mulighederne af at lave en aftale med venstrefløjen om finansloven.

Finansministeren har flere gange forklaret det socialdemokratiske bagland, at det var umuligt med venstrefløjen fordi Enhedslisten og SF gav forskellige meldinger.

Derfor har vi i Enhedslisten besluttet at sende vedlagte henvendelse med anmodning om et fælles møde så hurtigt som muligt. Det bør i hvert fald ikke være kommunikationsproblemer, der hindrer et alternativ til igen at lave et forlig med højresiden.

- Højrefløjen varmer op med krav om nye forringelser for de arbejdsløse og især efterlønsordningen kræves forringet. Det vil vi gøre meget for at forhindre, siger Frank Aaen, der opfordrer det socialdemokratiske bagland til at presse på for at få seriøse forhandlinger med venstrefløjen.

- Regeringen bør tage bestik af udviklingen. Som det tegner sig, vil der efter næste valg næppe være flertal for at pege på Socialdemokratiet som regeringsleder. Et nyt finanslovsforslig med højresiden vil pege frem mod et skifte, hvis V og K kommer til magten støttet af de to fremskridtspartier. Vi opfordrer regeringen til at skifte kurs for at hindre denne udvikling, siger Frank Aaen.

Enhedslisten, de rød-grønne

København, den 1. august 1996

Åbent brev til Finansminister Mogens Lykketoft.

Kære Finansminister

Tiden nærmer sig for forhandlingerne om finansloven for 1997. De sidste to år har regeringen valgt at søge mod højresiden i Folketinget. Muligheden for en aftale med venstresiden er aldrig undersøgt seriøst.

Efter sidste års forhandlinger har du udtalt, at forskellige udmeldinger fra SF og Enhedslisten var baggrunden for, at regeringen kun havde mulighed for at forhandle til højre.

Vi mener regeringen allerede sidste år kunne have gjort mere for at afklare mulighederne gennem direkte forhandlinger, men for at undgå en lignende situation, hvor regeringen føler, der kun er muligheder til højre, opfordrer vi regeringen til allerede nu at tage en samlet drøftelse med Enhedslisten og SF, meget gerne inden regeringen fremlægger sit forslag til finanslov for 1997.

Vi vil foreslå, at centrale punkter i en sådan drøftelse bliver:

· sikring af balance mellem indtægter og udgifter,

· initiativer for en positiv udvikling i beskæftigelsen,

· initiativer, der kan udvide den offentlige service på de områder, hvor der er ventelister,

· initiativer til økologisk omstilling,

men vil generelt foreslå, at en aftale om finansloven så vidt som muligt får karakter af et budget, hvor de enkelte punkter udfyldes senere igennem åbne forhandlinger i folketingssalen.

Vi vil ikke på forhånd opstille en lang række betingelser til indholdet i en sådan aftale, men der er selvføgelig ingen grund til at tro, at Enhedslisten vil medvirke til forslag, der forgylder de rigeste, rammer de arbejdsløse og sparer på velfærden. En aftale med os bliver naturligvis helt anderledes end de indgåede aftaler med højresiden.

Med venlig hilsen

Frank Aaen

Torsdag, 1. august 1996 - 0:00

Emner

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]