Gå til hovedindhold

Ud med fossilerne og ind med fremtiden!VK-regeringen har spillet fallit over for klimaudfordringen. Den økonomiske krise er en oplagt anledning til at sadle om. I stedet har regeringen satset på at skabe vækst i det individuelle forbrugs gennem bankpakker og skattelettelser til de velbjærgede.
På den internationale scene var regeringen medvirkende til at føre klimatopmødet frem til en faretruende fiasko, idet den i sin rolle som vært underminerede FN-processen og satsede åbenlyst på at tilgodese USA. Resultatet af COP 15 var en uforpligtende erklæring, til trods for at der nu kun er få år til at få indledt stærke globale reduktioner af udledningerne, hvis de selvforstærkende virkninger af den globale opvarmning ikke skal tage overhånd.

Derfor må kampen fortsættes og forstærkes for en international bindende og solidarisk klimaaftale, hvor i-landene går forrest ved at reducere drivhusgasudledningerne med mindst 40 % i perioden 1990-2020, hvor reduktionerne er reelle, hjemlige reduktioner, og hvor de rige lande derudover yder massiv erstatning til de fattige lande i form af økonomisk og teknologisk hjælp til deres energiudvikling og klimatilpasning.

Danmark bør gøre sit ved at sætte fuld fart på omstillingen til en ”fossilfri” fremtid. Men hvis det skal ske i tide, må regeringen skiftes ud. Enhedslisten vil bakke op om dannelsen af en socialdemokratisk ledet regering, men et regeringsskifte er ikke nok. Der må tages fat på et systemskifte.

Det sidste par år har vi desværre set Socialdemokraterne og SF indgå forlig med regeringen, som har lagt sten på vejen for et klimapolitisk alternativ: et energiforlig med alt for ringe støtte til vedvarende energi og accept af at VKO gennemfører øget anvendelse af kul, støtte til øget brug af biomasse og affald til energiformål, et trafikforlig med flere motorveje og et ja til privatisering af DONG.

Markedskræfterne kan ikke skabe den nødvendige omstilling. Der er behov for offentlige planer, der sikrer massive langsigtede investeringer og en omstilling til grønne job. Demokratisk kontrol og ejerskab af produktionen skal udbredes. Derfor opfordrer vi S og SF til nu at tone rent flag for klimahensyn og demokratisk styring frem for profithensyn og markedsdogmer.
Enhedslisten arbejder for, at oppositionen samles om en klimalov, der gennemtvinger mindst 6 procents årlig nedbringelse af Danmarks drivhusgas-udledninger, og en plan for massive energibesparelser og overgang til 100 % vedvarende energi. Vi foreslår bl.a. disse midler:

 • Job: Staten skal iværksætte etableringen af 100.000 nye klimajobs, med garanti for nyt job og evt. omskolen til dem, hvis arbejdspladser må reduceres af hensyn til klimaet

 • Energiforsyning: Omfattende udbygning med vedvarende energi. Der skal satses på både vindenergi, bølgekraft, solenergi og jordvarme, men ikke på atomkraft eller CO2-lagring. Biobrændstof og afbrænding af biomasse skal begrænses til lokale bæredygtige kredsløb.


 • Privatiseringen af DONG og andre energiselskaber skal standses. Forbrugerne og det offentlige skal overtage energiproduktionen og -forsyningen i Danmark. Nordsøolien skal nationaliseres, olieproduktionen afvikles, og indtægterne bruges til investeringer i energibesparelser, vedvarende energi og kollektiv trafik.

 • Bygninger: Alt nybyggeri skal være CO2-neutralt fra 2015, og alt eksisterende byggeri energirenoveres i løbet af de næste 30 år.

 • Transport: Bilfri byer. Bedre forhold for det mest klimavenlige transportmiddel, cyklerne. Flere cykelstier. Gratis reparation og udlån af cykler som kommunal opgave på linje med bibliotekerne. Massive investeringer i bedre og billigere og mere miljøvenlig kollektiv trafik. Planlægning, der skaber nærhed og reducerer behovet for transport. Dyrere brændstof til biler, bompenge og totalt stop for motorvejs- og lufthavnsudvidelser. Mere godstransport på skinner og over vand. Energiafgifter på fly- og skibstransport.

 • Erhvervsliv: Krav om energieffektive produkter. Åbne klimaregnskaber.

 • Landbrug: Støtte til omlægning af landbruget til et spekulationsfrit økologisk landbrug og kraftige nedskæringer af husdyrproduktionen.

 • Forbrug: Højere energiafgifter med et bundfradrag, som friholder et rimeligt basisforbrug.

 • Kommunerne og regionerne skal have ret, pligt og statslig støtte til klimainvesteringer.

Klimaløsningerne haster her og nu, men de modvirkes hele tiden af det kapitalistiske system, der stræber efter kortsigtet udbytte, maksimal omsætning og værdier, der kan gøres op i penge. Enhedslisten slås for, at klima, miljø og social retfærdighed kommer først, hver gang profitinteresser eller EU-diktater vil noget andet.

Hvis klimakatastrofen skal afværges og de fattige lande skal have plads til udvikling, må vi gøre op med materiel vækst som generel målsætning i de rige lande. Velfærd må i stedet skabes gennem social omfordeling, god offentlig service, demokratisk prioritering af ressourcerne, kortere arbejdstid samt krav til kvalitet, holdbarhed og genanvendelighed i stedet for ”brug og smid væk”.
Men VK-regeringen kører videre i det gamle spor, nu blot med ”grøn” foran væksten. Lars Løkke har nedsat et Vækstforum, som skal lægge strategien for øget vækst gennem en stadigt stigende produktion og stigende produktivitet. Ikke overraskende består forummet næsten udelukkende af chefer for store virksomheder.

En kursændring kommer ikke af sig selv. Vi er oppe mod magtfulde økonomiske interesser og deres lobbyer. Derfor kræver det et stærkt pres fra neden.
Heldigvis blev København ikke bare et ”top-flop”, men også et stort fremskridt for en international folkelig klimabevægelse – trods det danske politis mishandling af fredelige demonstranter. Flere og flere kræver prioriteringerne vendt om, så klodens fremtid kommer før kortsigtede økonomiske fordele: ”Planet – not profit!” lød det under den store demonstration i København den 12. december.

Enhedslisten vil arbejde for at rodfæste klimabevægelsen i fagbevægelsen, elev- og studenterbevægelser, boligkvarterer og alle slags folkelige organiseringer. Alle kan slås for klimaet. Vi må arbejde frem mod samlende, brede manifestationer, der stiller konkrete krav til den danske klimaindsats.
Også fagforeninger begyndte op til topmødet at engagere sig i klimaspørgsmålet. Siden har bl.a. Byggefagenes Samvirke fremlagt en fuldt finansieret plan for 25.000 klimajobs til energirenovering af boligmassen. Vi vil, sammen med alle andre der vil, være en central del af opbygningen af en kampagne for 100.000 nye klimajobs. Ud over de 25.000 jobs til energirenovering, vil der også være mange jobs til opsætning af vindmøller, sol og bølgeanlæg, i udbygningen den kollektive transport og mange andre steder. For kun gennem maksimalt pres fra neden kan vi sikre handlingen der kan rede klimaet. Det er afgørende, at fagbevægelsen bliver toneangivende med krav om en socialt retfærdig grøn omstilling af økonomien, og at dens medlemmer begynder at blande sig mere i, hvad de producerer på arbejdet, og hvilke virkninger det har for klima og miljø.

For alle gælder det – at klimakampen og miljøkampen skal vindes. Denne kamp er en nødvendig del af kampen for sociale og demokratiske fremskridt.

Vedtaget på Enhedslistens årsmøde 2010

Lørdag, 15. maj 2010 - 15:28

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]