Gå til hovedindhold

Forslag til dagsorden

Fredag 20. maj kl. 14.00-21.00

13.00-14.00:   Indskrivning
14.00-15.00:   1. Åbningstale og konstituering m.m.
15.00-17.30:   2. Den politiske situation, hovedbestyrelsens beretning, folketingsgruppens beretning og debat
17.30-18.00:   Pause (mulighed for at kandidatudvalget mødes og lign.)
18.00-19.00:   Aftensmad
19.00-21.00:   3. Workshop/gruppearbejde
Fredagshygge

Lørdag 21. maj kl. 9.00-18.30

09.00-11.00:   2. - fortsat. Debat om hovedbestyrelsens tilslutning til FN -aktion i Libyen
11.00-12.45:   4. Enhedslisten og den offentlige sektor: En motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati
12.45-13.30:   Frokost
13.30-14.45:   5. Forslag om psykiatripolitisk program. Visioner for psykosocial sundhed
14.45-16.00:   6. Forslag om boligsocial politik. Udsatte boligområder
16.00-16.15:   Pause
16.15-17.45:   7. Indkomne forslag
17.45-18.15:   8. Vedtægtsændringer
18.15-18.30:   Fremlæggelse af kandidatudvalgets indstilling
18.30-20.00:   Middag
20.00-02.00:   Musik og hygge

Søndag 22. maj kl. 9.00-13.00

09.00-10.00:   9. Vedtagelse af kandidatliste
                         10. HB-valg
10.00-11.30:  11. Arbejdsplan
11.30-12.40:  12. Regnskab og budget
                         13. Valg af kritisk revisor og til Rød Fond og lovudvalget
                          Præsentation af det valgte HB. En del praktiske ting.
12.40-13.00:   Afslutningstale(r)


Stillet af Hovedbestyrelsen

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]