Gå til hovedindhold

Enhedslisten kan stemme for en finanslov

Debatten om, hvorvidt Enhedslisten kan stemme for en finanslov, er slut i denne omgang. Årsmødet vedtog i dag det forslag, som Hovedbestyrelsen havde sendt til afstemning - dog med en række ændringer.

Konklusionen er, at Enhedslisten under en S-SF regering har mulighed for at stemme for en finanslov og dermed forsøge at trække S og SF til venstre.

Med vedtagelsen markerer Enhedslisten, at man er klar til at indgå i rollen som støtteparti til en S-SF regering, men med en kraftig understregning af, at man ønsker maksimal indflydelse for mandaterne, og en helt anden politik, end den VKO fører.

Det var et overvældende flertal der vedtog HB forslaget som du kan læse i sin helhed herunder.

ENHEDSLISTEN OG DANNELSEN AF EN NY REGERING
Det er ikke ligegyldigt, hvem der sidder i regeringen. Ved næste folketingsvalg SKAL det lykkes at bryde dette reaktionære og asociale flertal, og erstatte det med et nyt flertal og en ny politik.

Gennem 9 år har Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti systematisk udhulet velfærden og fremmet udviklingen af et egoistisk og fremmedfjendsk samfund. De har nedbrudt miljø- og arbejdsmiljømæssige landvindinger. De har bidraget til øget ulighed og fattigdom, givet finansfolk og spekulanter frit spil, og banet vejen for den aktuelle krise, med hastigt voksende arbejdsløshed. Sidst men ikke mindst har de indskrænket borgernes retssikkerhed og trukket Danmark ind i 2 håbløse krige.

Enhedslistens mandater og et stærkt folkeligt pres er afgørende for en anden politik. Store skift i den politiske udvikling kræver stærke folkelige bevægelser, som fagbevægelsen, når den bruger sin styrke, som forældre der forsvarer børnenes vilkår, som de unge, der går på gaden for deres uddannelse, som klimabevægelsen der mobiliserer for klodens fremtid.

Enhedslisten vil udfylde sin rolle på følgende måde:

1. Efter valget vil Enhedslisten uden forbehold pege på socialdemokraternes formand som forhandlingsleder. Når regeringen er dannet, vil vi kræve maksimal indflydelse, og hele tiden forsøge at trække den til venstre. Dette kan vi ikke gøre udelukkende ved hjælp af vores mandater i folketinget. Politik er for vigtigt til kun at overlade til politikerne. En ny politik kræver, at de folkelige bevægelser sætter dagsordenen, formulerer krav til regeringens politik og mobiliserer for at sætte magt bag kravene. Vi vil sammen med S og SF's medlemmer og vælgere i fagbevægelsen og i andre bevægelser arbejde for, at man diskuterer og stiller kravene til en kommende regering.

2. S og SF har på mange vigtige områder bundet sig til at føre politik sammen med de borgerlige partier. Vi opfordrer S og SF til at opsige disse forlig, og i stedet styrke det igangværende samarbejde med Enhedslisten og med deres egne medlemmer i bevægelserne om at udvikle det politiske alternativ på stadigt flere områder. Vi vil kæmpe for, at VK-regeringens forringelser tilbagerulles, og at sygehusvæsen, postvæsen, jernbanevæsen, DONG og jobcentre fuldt ud gøres til fælleseje.

3. Enhedslisten udsteder ingen blanco-check til en ny regering. Vi fastholder det princip, vi hele tiden har arbejdet efter: Vi stemmer for enhver forbedring af almindelige menneskers vilkår og imod enhver forringelse.

4. En finanslov er både en opsamling på det foregående års politik og et budget for det kommende. Enhedslisten opfordrer en ny regering til at gennemføre et markant brud, der erstatter VKO-politikken med en social, solidarisk og bæredygtig politik. En finanslov, der markerer sådan et brud, får også vores stemmer. Men vi stemmer under ingen omstændigheder for en finanslov

- som indeholder forringelser

- som ikke indeholder markante forbedringer

- som opsummerer et års nedskæringspolitik, gennemført sammen med partier til højre i salen.

5. På alle planer arbejder Enhedslisten for at styrke det politiske alternativ til VKO-flertallet. I Folketinget forsøger vi til stadighed at samle oppositionen om konkrete forslag, der kan danne grundlag for den nye regering. Vore medlemmer arbejder aktivt i de folkelige bevægelser for at mobilisere til kamp mod VKO-flertallet og for den politik, som skal sættes i stedet.

6. Enhedslisten kæmper til enhver tid for dannelsen af den mest venstreorienterede regering. Derfor arbejder vi for at skabe brede alliancer med alle progressive kræfter. Samtidig fastholder vi vores konkrete kritik af det kapitalistiske samfund og rejser diskussionen af det socialistiske alternativ.

Kampen for en ny regering og en anden politik skal rejses nu!

Lørdag, 15. maj 2010 - 11:37

Emner

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
christiansborg[email protected]