Gå til hovedindhold

Vedtagelser og udtalelser

 De delegerede vedtog en række forskellige udtalelser og planer for det næste års politiske arbejde. Her er en oversigt over de vedtagne papirer.

Hovedbestyrelsens beretning

Hovedbestyrelsens beretning om Libyen

Arbejdsplan for Enhedslisten 2011-12

De tre hovedforslag


Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati 
(Download her som pdf)

Psykiatri-politisk program - visioner for psyko-social sundhed
(Download her som pdf)

Bolig-social politik - udsatte boligområder
(Download her som pdf)

Aktuelle udtalelser


Kollektive aftaler under pres – stop social dumping. Afvis amerikanske tilstande på det danske arbejdsmarked 
(Download her som pdf)

 Ny regering - ny udlændingepolitik
(Download her som pdf)

Enhedslisten støtter det arabiske forår
(Download her som pdf)

Øvrige beslutninger


Udtalelse. Rettigheder - ikke almisser

Græsrodsfondens pris gik i år til initiativet "Syg i Svendborg", der er en protestbevægelse mod kommunens behandling af sygemeldte borgere. En indsamling blandt årsmødets deltagere gik til den uafhængige egyptiske fagbevægelse organiseret i The Egyptian Independent Trade Union Federation (EITUF).
Desuden besluttede årsmødet at donere 10.000 til sagsomkostningerne for Fighters + Lovers.

Herudover vedtog årsmødet en enkelt vedtægtsændring til §8 om folketingskandidater. Vedtægterne - med det vedtagne ændringsforslag - kan ses her.

 

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]