Gå til hovedindhold

Retning: Til kamp mod uligheden

Emner

Person

Danmark er et af verdens mest lige lande. Og derfor gør det heller ikke så meget, at uligheden er steget lidt de seneste år. Sådan lyder det ofte i liberale kredse, når talen falder på den stigende ulighed i Danmark. Men det er et skønmaleri, der ikke har meget med virkeligheden at gøre. Sandheden er, at Danmark er det rige land i Europa, hvor uligheden er steget mest. Kun i Bulgarien og kriseramte Cypern er uligheden vokset mere end i Danmark. Og Danmark er i modsætning til de andre nordiske lande ikke længere med i top ti over landene med størst økonomisk lighed.

Uanset hvilken metode, man vælger til at gøre det op, er de rigere blevet markant rigere, middelklassens indkomster er tæt på stagnerende og de fattigste er blevet fattigere i Danmark siden årtusindskiftet. De rigeste ti procent har nu knap en fjerdedel af landets samlede indkomster. Det er ikke kun et abstrakt problem, og noget der ser grimt ud i internationale sammenligninger. For den stigende ulighed dækker over, at reform efter reform har gjort det dyrere og mere utrygt at miste arbejdet, at blive langtidssyg eller miste arbejdsevne. Mens skattereform på skattereform har sænket skatten for dem med de højeste indkomster, for aktionærer og for selskaber.

Vi har nu nået et punkt, hvor en af grundpillerne i velfærdssamfundet er ved at vakle. Selv ellers ressourcestærke mennesker kommer til kort i møde med sygedagpengesystemet og jobcentrenes arbejdsprøvninger. Fattigdom for enlige kontanthjælpsmodtagere og deres børn er igen ved at blive en realitet med fattigdomsydelsernes tilbagevenden. Sociale begivenheder risikerer i dag at udløse en social deroute, hvor der er uhyggeligt langt ned til bunden. Men vi kan gøre noget for at ændre på det. Vi kan som mennesker støtte og hjælpe dem, der bliver ramt. Og som parti kan vi målrette vores kampagner og arbejde mod dem, der bliver ramt af reformerne og samtidig er i størst risiko for at blive hjemme, når krydset kan sættes. Uanset hvad: Udviklingen skal vendes, når vi får en anden regering. Det krav kan vi ikke slække på.

Pernille Skipper

Politisk ordfører

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]