Gå til hovedindhold

Satspuljen skal på finansloven

Selvom et flertal i folketinget tilbage i 2014 lovede at den omstridte satspulje skulle nedlægges, og samfundets fattigste i stedet skulle på finansloven, er der intet sket. Nu vil Enhedslistens nye politiske ordfører, Pernille Skipper, forsøge at samle et politisk flertal udenom den siddende venstre-regering for at sikre, at satspuljen endelige kan komme fast på finansloven efter et kommende valg.

- Vi vil forsøge at invitere de partier, der har ytret ønske om at afskaffe satspuljen, til kaffe. Vores udgangspunkt er, at de varige projekter, der i dag finansieres af satspuljen, skal på finansloven. Og at der samtidig oprettes en pulje, også på finansloven, til at igangsætte nye, innovative projekter hvert år, siger Pernille Skipper. 

Satspuljen spænder ben for det sociale arbejde
En meget stor del af den sociale indsats er i dag finansieret af satspuljen, som finansieres gennem mindreregulering af overførselsindkomsterne. Det betyder reelt, at dem der har mindst – folkepensionister, førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere – betaler for indsatsen til dem der har det sværest. Eksempelvis misbrugere, hjemløse, voldsramte og udsatte børn.

Samtidig betyder ordningen, at der i lavkonjunkturtider er langt færre penge at gøre godt med. Aktuelt er satspuljen ikke blevet tilført nye midler siden 2012, og det har i disse år store konsekvenser for et utal af vigtige sociale og sundhedsforebyggende projekter. Eksempelvis har støtte til hjemløse, seksuelt misbrugte, mennesker i prostitution og indsatser mod tvangsægteskaber mistet deres bevilling fra satspuljen, og stort set alle organisationer på området råber op om behovet for en mere stabil finansieringskilde. 

- Satspuljen er en vanvittig asocial konstruktion. Ikke nok med at pengene tages fra dem i vores samfund, der har mindst, så betyder puljen også, at vigtige sociale indsatser lever under konstant usikkerhed, og at flere må lukke, når der ikke er penge i puljen, siger Pernille Skipper og fortsætter: 

- Det er simpelthen rent ud sagt idiotisk, at projekter til vigtige sociale indsatser må lukke. Det er ikke rimeligt over for de borgere, der har brug for indsatsen. Det er ikke rimeligt over for de ansatte, der knokler for at gøre en forskel. Og det er ikke klogt heller i et samfundsøkonomisk perspektiv. Det koster nemlig på lang sigt, når vi ikke forebygger i tide.

Skipper vil teste det politiske flertal
Netop pga. den asociale finansiering og frygten for den ustabile finansiering af vigtige sociale projekter har Enhedslisten konsekvent bekæmpet satspuljen. Men flere partier bag satspuljeforliget har nu gentagne gange erklæret sig enige i kritikken og parat til at afskaffe satspuljen som konstruktion. Det gælder både Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og SF, og dermed er der et flertal i Folketinget med Enhedslisten for en afskaffelse. Alligevel er der ikke sket noget.

  • -Vi ved, at det kan spare samfundet for milliarder i sundhedsudgifter, udgifter til retsvæsenet og sociale indsatser, hvis man forebygger i tide. Derfor er det hul i hovedet, at der ikke er politisk styring med, at de sociale indsatser udvikles og bevares. At et politisk flertal nærmest bare trækker på skuldrene, når vi år efter år har set vigtige og centrale sociale projekter dreje nøglen om.
  •  
  • - Hver gang problemerne har vist sig, har flere partier erklæret sig enige i, at satspuljen som konstruktion burde være forhistorie. Faktisk burde der være flertal for en afskaffelse, hvis man skal tro udtalelserne i medierne. Men alligevel er der ikke sket noget. Det vil vi forsøge at gøre noget ved.
  •  
  •  
Fredag, 13. maj 2016 - 14:06

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]