Gå til hovedindhold

Ris og ros til regeringens børnepakke

Efter lang ventetid er regeringen i dag kommet med deres børnepakke. Den indeholder flere penge til børneområdet, men ingen minimumsnormeringer. Johanne Schmidt-Nielsen roser prioriteringen af børn, men ærgrer sig over, at regeringen svigter rød bloks fælles målsætning før valget om at sikre børnene minimumsnormeringer.

- At sikre mere personale i daginstitutionerne har været et hovedkrav for Enhedslisten hele denne valgperiode, og vi har jo i flere omgange fået regeringen med til at afsætte penge til børnene. Men vi har igen og igen set, at puljer med flere penge til pædagoger desværre ikke nødvendigvis betyder flere ansatte i daginstitutionerne. Den eneste måde at sikre flere voksne til vores børn i daginstitutionerne er at indføre minimumsnormeringer. Det vil regeringen ikke. Her forspilder regeringen en gylden chance og det går ud over vores børn.

 - Vi er rigtig ærgerlige over, at regeringen ikke vil være med til at realisere den fælles målsætning vi havde før valget. Nemlig at give vores børn nogle konkrete rettigheder gennem minimumsnormeringer. På den måde ville vi kunne sikre, at en voksen maksimalt er alene med tre børn i vuggestuen og seks børn i børnehaven. Og her var vi jo faktisk enige før sidste folketingsvalg.

Børnene skal have ret til flere voksne
- Vi har jo set, at der de sidste mange år er blevet flere og flere børn pr. voksen i daginstitutionerne. Vi mener simpelthen, at børnene skal have den rettighed, at de er sikret et minimum af antal voksne i daginstitutionerne. Derfor er vi helt enige med pædagogernes fagforbund og forældreorganisationerne, som har krævet minimumsnormeringer. Det giver sig selv, at når der er for få voksne på stuen, går det udover kvaliteten.

- Men når det så sagt, er vi selvfølgelig glade for, at regeringen vælger at afsætte penge til børneområdet. Det er der i den grad brug for, siger Johanne Schmidt-Nielsen med henvisning til, at antallet af pædagogisk personale i daginstitutionerne er faldet markant siden 2009, hvor der mangler 4.400 pædagoger og medhjælpere, hvis normeringen i dag skulle svare til niveauet i 2009.

Regeringen skal nu sikre sig et flertal for regeringens børnepakke og forhandle en politisk aftale på plads med dens parlamentariske grundlag. Her vil Enhedslisten igen rejse kravet om indførsel af minimumsnormeringer. Enhedslisten vil kræve mindst en medarbejder til tre vuggestuebørn og mindst en medarbejder til seks børnehavebørn. Et krav, Enhedslisten i øvrigt deler med BUPL og  Forældrenes Landsforening.

FAKTA: 10 procent flere børn pr. voksne i dag end i 2009
Der er i dag ca. 10 procent flere børn pr. pædagogisk personale end i 2009.
D
er mangler 4.400 pædagoger og medhjælpere, hvis normeringen i dag skulle svare til niveauet i 2009.
Udviklingen har betydet, at der pr. fuldtidsansat i dag i gennemsnit er 3,5 børn i aldersgruppen 0-2 år og 6,7 børn i aldersgruppen 3-5 år.
Kilde: http://bupl.dk/iwfile/BALG-9VUC6U/$file/Faktaark_Normeringer_april.pdf

Torsdag, 21. maj 2015 - 16:48

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]