Gå til hovedindhold

Økologi skal redde kriseramt landbrug

Enhedslisten lancerer økologisk redningsplan for landbruget. Flere arbejdspladser og bedre miljø og dyrevelfærd. 

Landbruget og især den konventionelle svineproduktion er i krise. Ifølge landbrugets egne tal, står 1000 landmænd foran en truende konkurs som følge af faldende fødevarepriser, voksende gæld og manglende lånemuligheder hos bankerne. Imens styrtdykker antallet af beskæftigede i svinebranchen. De sidste 15 år er antallet af beskæftigede i både svineproduktion og på slagterierne mere end halveret. Skal svinesektoren klare sig på sigt med den stigende globale konkurrence, er vi nødt til at tænke helt nyt. 

Derfor lancerer Enhedslisten en langsigtets handlingsplan med partiets bud på en gradvis omlægning af den nuværende svineproduktion til en økologisk og bæredygtig landbrugsproduktion. Udspillet støttes af Økologisk landsforening, Danmarks Naturfredningsforening og Dyrenes Beskyttelse. Selv Landbrug & Fødevares Økologisektion ser gode takter i økologielementerne i udspillet. Planen er samtidig et forhandlingsudspil til de igangværende forhandlinger om udmøntning af en økologi-pulje på 120 millioner fra finanslovsforhandlingerne, og vil samtidig være Enhedslisten krav til de kommende forhandlinger om EU's landdistriktsmidler til januar, hvor 6,5. mia. skal udmøntes over de næste fem år.

Enhedslistens fødevareordfører, Per Clausen, siger:

  • Den konventionelle svineproduktion er i en uløselig krise. På trods af, at vi har produceret stadig flere svin de seneste ti år, er antallet af arbejdspladser raslet ned.
  • Markedet for økologi er i vækst både i Danmark og globalt. For et land som Danmark ligger fremtiden i landbruget i produktion af forarbejdede økologiske kvalitetsfødevarer. Det er her fremtidens arbejdspladser ligger.
  • Vores udspil har til formål gradvist at omstille den danske svineproduktion fra konventionel til økologisk drift. Det er ikke klaret med et trylleslag, men er et langt sejt træk, hvor vi både udvikler økologien, hjælper landmænd til omstillingen, udvikler økologiske produkter og fremmer afsætning i Danmark og på eksportmarkeder.

Udspillet står i skarp kontrast til højrefløjens visioner, hvor slækkede miljøkrav og flere svin skal redde produktionen. At ødelægge miljø og natur og gå på kompromis med dyrevelfærden for at producere endnu flere grise, er kortsigtet og ubæredygtigt. Samtidig er det helt udokumenteret, at flere svin skulle medføre flere arbejdspladser i sektoren, f.eks. steg svineproduktionen i perioden 2003 – 2013 fra 24,6 til 29 mio. svin, mens slagteriarbejdspladserne er halveret.

Det er Enhedslistens mål, at den konventionelle svineproduktion gradvist afvikles, i takt med at en ny og langtidsholdbar produktion opbygges.

Udspillet indeholder:

1. Udviklingsprogram for økologisk svineproduktion
Udviklingsprogrammet skal have fokus på tre initiativer
Udvikling af de økologiske staldsystemer. Udviklingsinitiativet skal optimere de økologiske staldsystemer ift. dyrevelfærd, natur, miljø og effektivitet, så systemerne fremover kan håndtere store mængder strøelse og rodematerialer, øget anvendelse af grovfoder, samt dyrenes naturlige behov for at rode i jorden ved at håndtere slagtesvin på friland uden negative miljømæssige effekter.
Avlsarbejde. Avlsarbejdet skal bidrage til at de avlsdyr der anvendes i den økologiske produktion er robuste, har gode moderegenskaber, god bensundhed og fungerer godt på en økologisk foderblanding. I dag anvender de økologiske producenter dyr som er avlet med henblik på at optimere konventionel svineproduktion. Det giver nogle udfordringer for den økologiske svineproduktion bl.a. i forhold til en høj pattegrisdødelighed. Der bør iværksættes en indsats målrettet den økologiske produktion.
Produktudvikling. Der er behov for et målrettet produktudviklingsarbejde baseret på økologisk svinekød. Produktudviklingsindsatsen skal fremme produktvariationen både som ferskvare og som forædlede produkter.

2. National afsætningsfremme og eksport
Salg af økologisk svinekød er i fremgang i den danske detailhandel såvel som på eksportmarkeder. Denne vækst skal øges f.eks. med informationskampagner målrettet hjemmemarkedet om fordelene ved økologi ift. dyrevelfærd, medicinforbrug, natur og miljø. Derudover skal der sættes fokus på styrket eksport samt initiativer i foodservice-branchen, der understøtter økologisk køds relevans som del af fremgangen for økologi i bl.a. storkøkkener.

3. Udredning af barrierer
Der nedsættes et udvalg, der skal forestå et udredningsarbejdet ift. at identificere barrierer for den økologiske svineproduktion, samt hvilke regelændringer og støtteordninger der kan fremme en omstilling fra konventionel til økologisk svineproduktion, herunder hvorledes eksisterende støtteprogrammer kan understøtte omstillingen f.eks. landdistriktsmidlerne, promilleafgiftsfonde, svineafgiftsfonden, mv.

4. En styrket forskningsindsats
Den økologiske svineproduktion har brug for at blive understøttet af et stærkt forsknings- og udviklingsarbejde. Forskningen tilrettelægges med inddragelse af en bred gruppe af interessenter bl.a. producentorganisationer, fødevareforarbejdende virksomheder, mv.

Onsdag, 17. december 2014 - 7:39

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]