Gå til hovedindhold

EL og Å i fælles udspil: Grib ind overfor realkreditinstitutterne

Enhedslisten og Alternativet er oprørte over, at bidragssatserne nu igen stiger for låntagere i Nykredit/Totalkredit. Bidragssatserne er steget med tusindvis af kroner over de seneste år, og almindelige menneskers privatøkonomi bliver stadigt mere belastet. Det skaber større utryghed for låntagerne, at man aldrig ved, hvornår bidragssatserne igen stiger, og hvor meget de stiger. Derfor spiller Enhedslisten og Alternativet nu i et fælles udspil ud med en række forslag til politiske initiativer, der skal skærpe reglerne for realkredit-institutionernes bidragssatser, og skabe tryghed om almindelige menneskers privatøkonomi. 

Forslagene har tre hovedpunkter. For det første skal det som udgangspunkt ikke være muligt for realkreditinstitutterne at hæve bidragssatserne for allerede indgåede lån. Når man indgår en aftale, må de økonomiske rammer ligge fast. 

Der vil dog være særlige tilfælde, fx hvor kapitalkravene øges, hvor der kan være tungtvejende grunde til at hæve bidragssatserne. Netop sådan argumenterer Nykredit for de seneste stigninger. En række kritiske analyser i erhvervspressen stiller dog spørgsmålstegn ved, om dette behov for at polstre kapitalbeholdningen er reelt. Derfor foreslår Enhedslisten og Alternativet, at Finanstilsynet fremover skal godkende dette behov. 

Slutteligt vil Enhedslisten og Alternativet også gøre det billigere at skifte realkreditinstitut ved at fjerne gebyrer. Dette vil øge konkurrencen på markedet for realkreditlån og forhåbentligt lede til lavere bidragssatser for kunderne.   

Finansordfører i Enhedslisten Pelle Dragsted siger:

- Vi er nødt til at sætte ind overfor de her eksploderende gebyrer. Det er simpelthen ikke rimeligt, at kunderne pludselig skal af med flere tusinde kroner mere.  Det kan jo flå tæppet væk under fødderne på familier som i forvejen sidder hårdt. 

- Bidragssatserne skal ikke være en økonomisk malkemaskine for realkreditselskaberne. Derfor skal der indføres en hård regulering, der sikrer at bidragssatserne på eksisterende lån kun kan hæves i helt ekstraordinære tilfælde.

Finansordfører fra Alternativet Josephine Fock er enig:  

- Vi er nødt til at sikre, at kunderne i realkreditinstitutter kan regne med hvad de skal betale. Det er ikke rimeligt, at gebyrerne bare kan stige og stige, fordi der skal betales udbytte til aktionærer. Der skal være et loft på gebyrerne, så boligejerne kan være trygge i deres boliger.

- Det skal være lettere og billigere at skifte realkreditinstitut for kunderne. Det vil skabe øget konkurrence og dermed billigere priser for kunderne.

 

Det vil Enhedslisten og Alternativet: 

Loft over bidragssatsen i allerede indgåede lån 
Hvis realkreditinstitut og låntager har indgået aftale om vilkårene for lånet herunder bidragssatsen, kan realkreditinstituttet ikke i udgangspunktet hæve bidragssatsen, når aftalen er indgået. Det betyder at allerede indgåede låneaftaler låser bidragssatsen på det niveau, der står i aftalen. Til gengæld må realkreditinstitutterne stadig gerne hæve bidragssatsen for kommende lån.

Kun i særlige tilfælde må bidragssatsen stige for allerede indgåede låneaftaler, og Finanstilsynet skal godkende det
I særlige tilfælde kan bidragssatsen sættes op for allerede indgåede lån. Dette kan ske, hvis dansk lovgivning pålægger realkreditinstitutterne øgede kapitalkrav eller hvis en økonomisk krise skaber et akut kapitalbehov. I sidstnævnte tilfælde kan der ved særlig lovgivning gives dispensation. Realkreditinstituttet skal dog tilvejebringe dokumentation for såvel behovet for at hæve bidragssatserne, som at stigningen i bidragssatserne står i forhold til det faktiske kapitalbehov. Finanstilsynet skal godkende denne dokumentation. Vurderingen er ikke en markedsvurdering men en vurdering af det konkrete behov i det enkelte realkreditinstitut. Får man dispensation til at hæve bidragssatserne kan man ikke samtidigt betale udbytte til ejere.  

Fjernelse af gebyrer og tinglysningsudgifter ved stigninger i bidragssatsen
Det skal være mindre omkostningstungt for utilfredse kunder at skifte realkreditinstitut. Derfor skal gebyrer og ekstra udgifter til tinglysning fjernes såfremt realkreditinstituttet hæver bidragssatsen. Dette skal være med til at øge konkurrencen på markedet og gøre differentierede priser på fx bidragssatser til et konkurrenceparameter hos udbyderne af realkreditlån.

Enhedslisten og Alternativet vil nu drøfte forslagene med såvel realkredit-sektoren, som de kritiske kundeforeninger, og vil på baggrund af den dialog fremsætte en række beslutningsforslag i folketingssalen, der kan sikre mere tryghed og stabilitet om almindelige menneskers privatøkonomi. 

Fredag, 26. februar 2016 - 23:07

Emner

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]