Gå til hovedindhold

Forslag til grønt delprogram

På årsmødet i 2018 skal der behandles et forslag til nyt delprogram om miljø. Det nye delprogram skal erstatte det nuværende, der oprindelig var en del af principprogrammet fra 2004.

Formålet med det nye grønne delprogram er:

  • at fastlægge Enhedslistens grundlæggende principper og politik på miljøområdet
  • at danne grundlag for politiske handlingsplaner, konkrete udspil, publikationer og valgprogrammer
  • at fungere som politisk uddannelse af flest mulige medlemmer, ikke mindst gennem diskussionerne frem til programmets vedtagelse
  • at præsentere Enhedslistens holdninger på området for særligt interesserede uden for medlemskredsen.

Et udkast fra programudvalget, som er nedsat af Hovedbestyrelsen, har været til høring i partiets afdelinger og udvalg fra 3. juli til 10. september.

Programudvalget har på den baggrund udarbejdet et forslag, som har været behandlet i Hovedbestyrelsen den 3. december. 

Kom til seminar om programmet

Der vil blive afholdt et seminar om programmet den 10. februar 2018, og der vil være mulighed for at stille ændringsforslag til programmet indtil den 9. marts. Se foreløbigt progarm her under og  Tilmeld dig her

 

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]