Gå til hovedindhold

Forslag til dagsorden

Dette er hovedbestyrelsens første forslag til dagsorden. Der vil i årsmødehæfte 2 foreligge et endeligt, revideret forslag til dagsorden.

 

Fredag d. 27. april

12.00 - 14.00 Indskrivning

12.45 - 13.45 Ny på Årsmøde - talestolskursus - samtidigt møde i kandidatudvalget

14.00 - 15.00 Velkomsttale og konstituering

15.00 - 16.30 Gruppearbejde

16.30 - 17.00 Den politiske situation.

Herunder hovedbestyrelsens beretning og tale fra folketingsgruppen

17.00 - 17.10 Hilsningstale (FB)

17.10 - 17.40 Plenum om den politiske situation

17.40 - 18.45 Pause og møder i storkredsene

18.45 - 19.30 Middag

19.30 - 21.00 Plenum om den politiske situation, (afstemning om beretningen)

21.00 - 22.00 Møde i kandidatudvalget

21.00 - Lille øl og/eller mulighed for at møde de internationale gæster

 

Lørdag d. 28. april

09.00 - 09.10 Godmorgen og sang

09.10 - 09.25 Præsentation af kandidatudvalgets kandidatlister til FT og EUP

09.25 - 09.35 Præsentation af hovedforslag til Grønt program

09.35 - 11.30 Plenumdebat om Grønt program

11.30 - 12.15 Frokost

12.15 - 12.45 Møder i storkredsene

12.50 - 13.00 Hilsningstale (GRØN)

13.00 - 14.30 Plenum og afstemning om Grønt program

14.30 - 14.45 Pause

14.45 - 16.45 Indkomne forslag

16.45 - 17.15 EUP opstilling

17.15 - 17.25 Hilsningstale (International)

17.25 - 17.40 Græsrodsprisen

17.40 - 18.00 Pause

18.00 - 18.30 Valg til HB, Rød Fond, Vedtægtsnævn og kritisk revisorer

19.00 - Middag og fest

 

Søndag d. 29. april

09.00 - 09.10 Godmorgen og sang

09.10 - 10.15 Vedtagelse af kandidatlister til FT og EUP

10.15 - 10.25 Hilsningstale (SUF)   

10.25 - 12.00 Arbejdsplan

12.00 - 12.30 Frokost

12.30 - 13.00 Vedtægter

13.00 - 14.00 Regnskab og  budget

14.00 - 14.30 Afslutning med tale

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]