Gå til hovedindhold

Forslag til dagsorden

Dette er hovedbestyrelsens reviderede forslag til dagsorden. 

(Dagsordenen blev ændret på selve årsmødet)

Fredag d. 27. april

12.00 - 14.00 Indskrivning

12.45 - 13.45 Ny på Årsmøde - talestolskursus - samtidigt møde i kandidatudvalget

14.00 - 15.00 Velkomsttale og konstituering

15.00 - 15.30 Den politiske situation.

Herunder hovedbestyrelsens beretning og tale fra folketingsgruppen

15.30 - 15.45 Hilsningstale (Folkebevægelsen mod EU)

15.45 - 16.15 Plenum om den politiske situation

16.15 - 17.15 Pause og møder i storkredsene

17.15 - 18.45 Gruppearbejde om 100 dage for et Rødt og Grønt Danmark

18.45 - 19.30 Middag

19.30 - 21.00 Plenum om den politiske situation, (afstemning om beretningen)

21.00 - 22.00 Møde i kandidatudvalget

21.00 - Lille øl og/eller mulighed for at møde de internationale gæster

 

Lørdag d. 28. april

09.00 - 09.10 Godmorgen og sang

09.10 - 09.25 Præsentation af kandidatudvalgets kandidatlister til FT og EUP

09.25 - 09.35 Præsentation af hovedforslag til Grønt program

09.35 - 11.30 Plenumdebat om Grønt program

11.30 - 12.15 Frokost

12.15 - 13.00 Møder i storkredsene

13.00 - 13.15 Hilsningstale (GRØN)

13.15 - 15.15 Plenum og afstemning om Grønt program

15.15 - 15.30 Pause

15.30 - 17.15 Indkomne forslag

17.15 - 17.45 EUP opstilling

17.45 - 17.55 Hilsningstale (International)

17.55 - 18.10 Græsrodsprisen

18.10 - 18.30 Pause

18.30 - 19.00 Valg til HB, Rød Fond, Vedtægtsnævn og kritisk revisorer

19.00 - Middag og fest

 

Søndag d. 29. april

09.00 - 09.10 Godmorgen og sang

09.10 - 10.15 Vedtagelse af kandidatlister til FT og EUP

10.15 - 10.25 Hilsningstale (SUF)   

10.25 - 11.30 Arbejdsplan

11.30 - 12.00 Frokost

12.00 - 13.00 Vedtægter

13.00 - 14.00 Regnskab og  budget

14.00 - 14.30 Afslutning med tale

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]