Gå til hovedindhold

Eksklusivaftaler: Politisk dom vendt mod fagbevægelsen

Eksklusivaftaler: Politisk dom vendt mod fagbevægelsen

I anledning af dommen om eksklusivaftaler fra den Europæiske Menneskerettighedsdomstol udtaler Enhedslistens faglige udvalg følgende:

Der er tale om en rent politisk dom, der tilpasser sig retsopfattelsen i EU, hvor individuelle rettigheder fremmes på bekostning af de kollektive rettigheder.

De 2 klagere burde ikke have haft ret. Deres menneskerettigheder er ikke blevet krænket. De kendte betingelserne, da de søgte arbejde på de pågældende virksomheder, og ingen tvang dem til at arbejde dér.

Eksklusivaftaler er ikke i strid med menneskerettighederne. De er en naturlig del af foreningsfriheden, og af det det danske aftalesystem på arbejdsmarkedet. Lignende principper findes i mange andre dele af det danske samfund, fra grundejerforeninger til advokater og praktiserende læger, hvor de bidrager til at samfundet har noget styr på, hvad der foregår.

Vi kan imidlertid konstatere, at et stort flertal i folketinget vil lovgive med henblik på et forbud mod eksklusivaftaler.

Vi mener imidlertid, at lovgivning må afvente overenskomstfornyelserne på de overenskomstområder, hvor der er eksklusivaftaler. Et ensidigt forbud mod eksklusivaftaler vil forryke balancen i de gældende overenskomster, og fagforeningerne skal have en fair mulighed for at rette op på dette, gennem forhandlingerne om overenskomsternes fornyelse.

Hvis folketingsflertallet insisterer på lovgivning, bør Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten i fællesskab forsøge at give fagforeningerne andre muligheder, der kan kompensere for bortfaldet af eksklusivaftalerne. Det vil være oplagt at ophæve blokadecirkulæret, og at fagforeningerne sikres adgang til alle virksomheder med mulighed for at kontrollere forholdene.

Fagligt udvalg, 17.1.06

 

Fredag, 9. november 2018 - 9:47

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]