Gå til hovedindhold

Opstillede til hovedbestyrelsen (HB)

Her kan du læse om de opstillede til hovedbestyrelsen.

Alle kandidater er noteret med afdeling, køn, alder, uddannelse, beskæftigelse og fagforening. Under hver kandidat finder du vedkommendes e-mail, såfremt du har spørgsmål eller behov for uddybning. Hovedbestyrelsen vælges på årsmødet af de delegerede. Der skal vælges 25 til hovedbestyrelsen.

 

Allan Ahmad

Allan Krautwald

Anders Olesen

Anne Hegelund

Anne Overgaard Jørgensen

Annemette Leth Nielsen

Astrid Vang Hansen

Bruno Jerup

Claus Højsgaard

Daniel Panduro

Dokse Adzievski

Frederik Werner Kronborg

Gunna Starck

Hans Jørgen Vad

Helena Jørgensen

Inger V. Johansen

Ivan Balleby

Jakob Lindell Ruggaard

Jakob Nerup

Jakob Sølvhøj

Jean Thierry

Jesper Hjelm Kristensen

Jonas Paludan

Khadra Farah

Lasse Egelund

Lasse P. N. Olsen

Laura Kofod

Line Barfod

Lone Degn

Louise Bilde Hvelplund

Mads Malik Knudsen

Maja Albrechtsen

Maria Hejl Prudholm

Marianne Frederik

Marie Lassen

Martin Graff Jørgensen

Michael Voss

Mikael Hertoft

Mikkel Warming

Pelle Dragsted

Per Clausen

Per Monnerup

Rune Popp

Sidse Kærsgaard

Stig Larsen

Susanne Langer

Trine Simmel

Vibeke Syppli Enrum


Allan Ahmad
Blågård, mand, 33 år
Arbejdslivsstudier og Offentlig administration, Arbejdsmarkedsrådgiver for pensionsbranchen, DM

Jeg genopstiller til Hovedbestyrelsen, fordi jeg vil arbejde for at vi i Enhedslisten i endnu højere grad tager vores drømme om en solidarisk verden alvorligt. Vi skal handle aktivt på det, som vi mener skaber et bedre samfund. Det er ikke nok med de rigtige holdninger og vedtagelser. Hvis vi skal være venstrefløjen i egen ret, så skal vi have bedre føling med de problemstillinger, der optager de mennesker, som deler værdifællesskab med os. Vi har brug for en bedre og mere inkluderende partikultur, hvor alle medlemmer får anerkendelse for deres forskellige måder at være politisk aktive på, og hvor partiet er i stand til at anvende de mange ressourcer og viden som medlemmerne har. Vi skal også være i stand til at holde fast i ny medlemmer.

Der er en vigtig og spændende politisk tid forude med udsigt til et nyt flertal i Folketinget. Det er centralt for Hovedbestyrelsens arbejde at engagere sig og anvende de vedtagelser som årsmødet beslutter for en ny parlamentarisk strategi. Samtidig er det også vigtigt, at Hovedbestyrelsen ikke bliver en analyse-kaffeklub, der skal bruge al sin tid på at diskutere den aktuelle politiske situation eller ensidigt have fokus på folketingsarbejdet. Enhedslisten skal gå på flere ben. Jeg mener, at det er en bunden opgave for Hovedbestyrelsen at tage det stagnerende medlemstal og medlemsaktivitet alvorligt. Det vil jeg gerne være med til at gøre noget ved.

Hvis du er i tvivl om noget, så tag endelig fat i mig på årsmødet.

[email protected]

 

Allan Krautwald
Svendborg, mand, 65 år
Kontor, pensionist, HK

HB har vedtaget en ny parlamentarisk strategi, der indebærer at der kan stilles krav, før vi peger på en forhandlingsleder efter næste valg. Jeg mener kravene bør omfatte:

 • Genopretning af velfærdssamfundet og markant mindsket ulighed
 • Øget fokus på den grønne omstilling
 • Overholdelse af de internationale konventioner
 •  

Hovedopgaven i den kommende periode bliver, at udarbejde en samlet visionær socialistisk politik, som partiet kan gå til valg på. En politik der skaber fornyet begejstring om vort politiske projekt, så vi kan tiltrække nye medlemmer og vælgere. Denne politik skal klart og tydeligt fremføres forud for det kommende valg og indgå i de krav vi stiller for at pege på en forhandlingsleder efter valget.

Store dele af befolkningen er enige med os i vores modstand mod afmonteringen af velfærdssamfundet. Vi skal fortsat styrke kritikken af denne politik og alliere os med de mange folkelige, sociale bevægelser der er dukket op og ikke alene styrke disse, men være med til at opbygge dem. For kun gennem et massivt folkeligt pres, kan vi håbe på større forandringer.

Når alle gode kræfter skal samles om at skabe forandring, mener jeg, det er vigtigt at vi styrker og udbygger samarbejdet med SUF. Befolkningen skal kunne forvente, at EL viser en anden vej end nedskæringens. Dette arbejde vil jeg gerne fortsat bidrage til, hvorfor jeg genopstiller til HB.

Jeg er bosat i Svendborg, oprindelig kontoruddannet, men var i over 20 år beskæftiget som studievært på en række lokalradioer og DR.

[email protected]

 

Anders Olesen
Fredensborg, mand 65 år
Tømrer, faglig koordinator i Enhedslisten, BJMF/3F

Jeg stiller op til HB fordi Enhedslisten skal være det visionære parti, der både kan skabe håb og bevægelse. En stærk bevægelse er forudsætning for at vi kan gennemføre betydningsfulde forandringer på det politiske plan. Befolkningen har længe ligget under for nødvendighedens politik. Dette er ved at ændre sig. Ved OK 17 var vi tæt på en omfattende strejke, ved OK 18 er en musketered mellem faggrupperne blevet en realitet. Det giver grobund for optimisme. Jeg har 35 års erfaring som faglig tillidsmand, de 20 af årerne som fagforeningsformand. Jeg har stor politisk, faglig og ledelsesmæssig erfaring, de sidste 4 år har jeg som Faglig Koordinator i Enhedslisten, været med til at styrke Enhedslistens faglige arbejde. Jeg vil gerne i HB for at bruge min erfaring i partiet generelt. Vi har behov for at styrke afdelinger, udvalg og faglige netværk. Vi har brug for at få de mange politisk uorganiserede på venstrefløjen til at blive medlemmer. Vi skal arbejde for organisatorisk styrkelse og klar sammenhæng mellem afdelinger, udvalg, netværk og de parlamentariske niveauer. Vi skal give plads til engagement og indflydelse. Naturligvis skal vi kunne vælte en regering. Lige nu handler det om at få væltet Lars løkke. Vi stiller ikke ultimative krav, vi fremlægger vores politik. Det er den folk skal tage stilling til. Jo flere der bakker os op og går i bevægelse jo bedre er muligheden for grøn omstilling, nedsat arbejdstid, ligestilling, ordentlig integration og et solidarisk samfund.

[email protected]

 

Anne Hegelund
Århus, kvinde, 29 år
Socialrådgiver, arbejder med udsatte unge arbejdsløse, Dansk Socialrådgiverforening

Midt i den politiske højredrejning skal vi stå fast på vores principper. Vi skal insistere på, at alle mennesker skal behandles med respekt og har ret til et værdigt liv, også flygtninge og arbejdsløse, som de andre partier konkurrerer om at behandle værst.

Jeg stiller op til hovedbestyrelsen, fordi jeg gerne vil rykke Enhedslisten til venstre. Fordi jeg tror på, at vores idéer om hvordan samfundet kan skrues helt anderledes og mere retfærdigt sammen kan skabe håb og bevægelse. Vi skal være et klart alternativ til den nuværende regerings velfærdsafviklende og umenneskelige politik, men også til socialdemokraternes nødvendighedens politik og knæfald for EU’s økonomiske spændetrøje og DF’s skamløse racisme.

Vi skal have spredt det gode budskab; En anden politik er mulig, og vi har en verden at vinde! Jeg er økofeminist og revolutionær socialist. Vi må og skal kæde de røde og grønne kampe sammen. Også med de feministiske. Vi skal lære af den voksende internationale kvindebevægelse og trække på SUF’s erfaringer med klimakamp.

Jeg vil knokle for en intersektionel feministisk praksis og brænder for det selvorganiserede ungdomsarbejde, som jeg selv har taget del i op igennem nullerne. Jeg har også været aktiv i både studenter- og fagbevægelsen, fredsvagt i Palæstina og medmenneskesmugler i Danmark. Det er vigtigt for mig, at vi ikke kun kalder os bevægelsernes parti, men også handler sådan. Vi skal ikke bare have flere til at stemme på os. Vi skal have folk med ind i kampen!

[email protected]

 

Anne Overgaard Jørgensen
Østerbro, kvinde, 39 år
Cand.mag., DJØF

Jeg genopstiller hermed til HB, da jeg gerne vil bidrage til, at Enhedslisten forbliver det største parti på venstrefløjen og at vi vokser os endnu større i stemme- og medlemsantal. Jeg vil også gerne gøre mit til, at vi får skabt et inkluderende partidemokrati, hvor vores nuværende alt for mange passive medlemmer finder det meningsfuldt og sjovt at deltage. Jeg er stolt af vores partidemokrati, men det skal også følge med tiden og give mulighed for nye måder at være partiaktiv på, der ikke kræver at man er akademiker og har god tid til lange aftenmøder. Pt. har vi alt for mange nye medlemmer, der ikke bliver i partiet. Det skal vi tage seriøst og handle på. Danmark har nemlig brug for Enhedslisten. Der er brug for vores rød-grønne og feministiske perspektiver i en tid, hvor uligheden mellem den hvidkitlede kvindelige sosu-medhjælper på plejehjemmet og den habitklædte mand i bankbestyrelsen stiger. Patriarkatet definerer stadig vores liv og løn. Denmark har også brug for Enhedslisten fordi boliger bliver dyrere, klimakrisen kan mærkes og tabet i biodiversitet er større end nogensinde før. Utryghed er blevet et grundvilkår for en alt for stor del af befolkningen, især dem uden for arbejdsmarked, men også faglærte og uddannede kan være tæt på bunden. Vi skal blive stærke indadtil, og i de bevægelser vi færdes i, så vi bliver en reel magtfaktor i en revolutionær kamp for en solidarisk verden.

[email protected]

 

Annemette Leth Nielsen
Faaborg-Midtfyn, kvinde 38 år
Universitetet (engelsk, humaniora), førtidspensionist

Jeg hedder Annemette, er 38 år og er førtidspensionist. Til daglig slår jeg mine foldere i Faaborg-Midtfyn afdelingen. Udvalg jeg er med i: Handicappolitisk, Palæstina, Sommerlejr, og Queer. Yderligere er jeg netop blevet valgt ind som 2. suppleant til byrådet i Faaborg-Midtfyn kommune.

Vores parti har i de seneste år været igennem en så rivende udvikling, at det til tider har været svært at følge med. Vi er ikke længere det lille parti med blot 4 eller 5 kandidater siddende inde i folketinget, eller kun har byrådsmedlemmer hist og her. Vi er over det hele nu. Men det kræver arbejde og organisering, både blandt vores medlemmer, vores FT-kandidater, by og regionsrødder. Det er nu vi skal samle os, så vi forbliver stærke, og bliver spredt yderligere ude i det ganske land. Jeg stiller op til HB for at kunne være med til denne opbygningsfase indefra. Og når jeg snakker om arbejde og organisering for at gøre os stærkere, så er det jo værd at nævne, at vi fortsat skal have fokus på vores udvalg. Netop disse udvalg sidder inde med ekspertiser som kan benyttes af vores FT-kandidater, HB, by og regionsrødder. Ved at sidde i HB, ønsker jeg at hjælpe til med at nå ud til jer i de forskellige udvalg, så vi kan være fælles om politikudvikling. Sammen kan vi i fællesskab skabe et parti som består. Med en håndsrækning ud til de menige medlemmer, udvalgene, og de små afdelinger kan vi danne grobund for et bestående parti med Fællesskab som basis.

[email protected]

 

Astrid Vang Hansen
Frederiksberg, kvinde, 30 år
BA i geografi, bogholder, HK

Vi skal styrke og udvikle vores egne visioner og vores evne til at sætte dem på dagsorden. Vi kan ikke være tilfredse med at sætte små aftryk på et regeringsgrundlag der overordnet viderefører den nuværende politiske kurs, eller med at opstille minimumsbetingelser til en ny regering, så som at overholde menneskerettighederne. Vores opgave er at være i opposition til både højrefløjen og socialdemokraterne og dermed må vi tage det på os at formulere hvilket politisk alternativ vi vil sætte i stedet. Vi er venstrefløj i vores egen ret med vores eget projekt og vores egen kurs.

Kun et offensivt og visionært politisk projekt der både er rødt, grønt og feministisk, kan udfordre den skræmmende autoritære udvikling vi ser over hele verden. Enhedslisten har brug for et stærkere internationalt udsyn og en mere offensiv politisk linje, der giver mennesker håb og kampgejst til at engagere sig i samfundsforandrende bevægelser. Derfor ser jeg frem til at vi i det kommende år skal udvikle et delprogram om globalisering og den internationale situation. Også EU-parlamentsvalget bør blive en anledning til at styrke samarbejdet på den europæiske venstrefløj og styrke den internationalistiske og antiracistiske EU-modstand i Europa.

Jeg har været medlem af Enhedslisten og SUF siden 2005 og været engageret i talrige aktivistiske bevægelser for velfærd, uddannelse, feminisme, fred, EU-modstand, grøn omstilling og meget andet.

[email protected]

 

Bruno Jerup
Næstved, mand, 60 år
Cand.scient, gymnasielærer, GL

Enhedslisten skal udvikle sin selvbevidsthed, som talerør og som organisator for venstrefløjen. Vi har i dag en reel mulighed for at blive et stort venstrefløjsparti.

Vi udvikler vores organisation og blive bedre til at organisere nødvendige politiske diskussioner i partiet. Årsmødet skal benyttes til at vedtag principiel politisk for partiet og til at være politisk retningsgiver for en socialistisk bevægelse og parti.

Jeg har været med fra partiets start og var også en del af den første folketingsgruppe som Enhedslisten fik valgt i 1994. I 2017 var jeg barselsvikar i folketinget i 8 måneder. Jeg blev i november genvalgt til regionsrådet på Sjælland. Jeg har været ud roteret fra HB i 2 år efter reglerne i Enhedslistens vedtægter og kan jeg nu genopstille til HB. Jeg har mange års erfaring med ledelse i Enhedslisten. Jeg har siddet i HB i ca. 22 år og i forretningsudvalget i over 10 år.

Det er hovedbestyrelsens opgave at udvikle former så stadig flere medlemmer kan være aktive for socialismen også i hverdagen. Men det er ikke antallet af nok så velmenende kampagner, der bevæger os ud over stepperne. Derfor er jeg tilhænger af få centrale kampagner, som hele organisationen skal med I. Vi skal lave flere politiske events, som griber ind i en konkret politisk dagsorden.

Det udenomsparlamentariske arbejde er en vigtig nøgle både for kæmpe for konkrete ændringer, men også for at få befolkningen bevidstgjort om deres egen styrke og dermed transformere folks frustration om til aktiv handling.

[email protected]

 

Claus Højsgaard
Tønder, mand, 61 år
Lærer, førtidspensionist

Jeg er uddannet lærer på Det Nødvendige Seminarium, og har en tidligere uddannelse bag mig som assistent, uddannet i staten. Som de fleste af jer ved, så har jeg et fysisk handicap. Jeg er kontaktperson i Enhedslisten Tønder og er udpeget til handicaprådet. I Tønder syntes vi det er vigtigt, at også små afdelinger, som vores er repræsenteret i Hovedbestyrelsen. På trods af, at vi er en lille afdeling, så er vi aktive. Jeg er medlem af Handicappolitiskudvalg. Derud over har jeg i det forløbne år deltaget i Enhedslistens Debattørskole. Jeg er også medlem af Sommerlejr udvalget. Jeg er førtidspensionist på grund af mit fysiske handicap. Jeg bruger de fleste af mine vågne timer på politik. Jeg mener der bør være plads til handicappede også i Enhedslistens ledelse.

[email protected]

 

Daniel Panduro
Frederiksberg, mand, 29 år
Folkeskolelærer, en del af det prekære arbejdsmarked, DM

Et parti for hele landet

Kommunalvalget viste os at vi kan få valgt over 100 repræsentanter. Det viser at vi er et parti der har bidt os fast i det kommunalpolitiske landskab. Men det viser os også at der er steder, hvor dygtige kammerater desværre ikke fik lov at fortsætte. Det skal vi tage kollektivt ansvar for. Derfor skal Enhedslisten frem mod næste årsmøde blive endnu bedre til at forandre vores afdelinger fra ”vælgerforeninger” til lokale politiske aktører der sætter dagsorden og får opbakning lokalt.

Derudover står vi som parti overfor to gyldne muligheder: For det første stiller vi op til EU-parlamentet, det kræver af os, at vi bliver skarpere på EU-kritikken og klare på hvad vores alternativer er: Demokrati, miljøbeskyttelse og bedre sociale forhold kommer ikke af sig selv, dem skal vi kæmpe for, lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Det kræver dygtige og arbejdsomme socialister der tør tage magten der hvor den er.

For det andet, et folketingsvalg. Et folketingsvalg hvor vi på den ene side skal smide Lars Løkke på porten, jeg glæder mig, men også skabe et flertal med så stærk en venstrefløj at Socialdemokraterne ikke bare kan fortsætte den politik der har kørt de sidste mange mange år.

De kommende kampe kræver at vi er et parti der kan forandre styrkeforholdene, et parti der aktivere vores mange tusinde medlemmer og et parti der invitere den brede befolkning med indenfor. Sådan et parti vil gerne være med til at styrke og udvikle.

[email protected]

 

Dokse Adzievski
Tårnby-Dragør, mand 41 år
Handelsgymnasium, HK

Mit navn er Dokse Adzievski, og jeg er født i Danmark af makedonske forældre. Jeg vil gerne opstilles til valg til hovedbestyrelsen, da jeg er meget interesseret politik og i at bidrage med at føre og udvikle ELs politik. Jeg kommer fra en meget politisk familie, der var kommunister i den tidligere Jugoslavien.

[email protected]

 

Frederik Werner Kronborg
Odense, mand, 25 år
Historiestuderende, DM

Et parti der tager sig selv alvorligt.

25-årig historiespecialeskriver og håndboldtræner. Jeg stiller op til HB fordi vi netop skal blive ved med at være et parti i udvikling og bevægelse – og derfor tager sig selv alvorligt.

I 2015 vedtog vi en organisatorisk plan for vores parti der skulle tegne de organisatoriske rammer til og med 2018. Det betyder at vi igen som parti skal fokusere på hvordan vi organisatorisk skal udvikle os. Det er helt afgørende punkt er hvordan vi udvikler partiet til vores nye position som venstrefløjens storesøster og dermed store nationale og lokale parlamentariske indflydelse. Min erfaring som regionskoordinator i Region Syddanmark igennem halvandet år har vist mig hvordan der er behov for, at vores organisation fortsat udvikles og styrkes på det helt lokale plan. Der er meget potentiale i vores afdelinger, det har de vist os alle ved nu to kommunalvalg. Det skal vi tage til os og videreudvikle på. Styrken for vores parti er i græsrødderne hvilket også vores organisation skal afspejle.

Samtidig er 2018 og 2019 helt afgørende for vores politiske arbejde på det europæiske plan. Med vedtagelsen om at stille selvstændigt op til EP-valget har vi et ansvar for, at formulere en EU-kritisk linje der giver gennemarbejdede alternativer til markedets og profittens EU. Vores EU-modstand må og skal være fokuseret på at ændre Europa til et bedre sted for de mange. Der skal sikres arbejdstagerrettigheder på tværs af grænserne og bekæmpe ”working poor” og social dumping i hele Europa.

[email protected]

 

Gunna Starck
Indre by, kvinde, 74 år
Cand.scient.soc, pensionist

Ved sidste års HB-opstilling skrev jeg: Det har været et hårdt og ikke særligt konstruktivt år i HB, og det må kunne gøres bedre. FU og HB er for lukkede og bruger ikke de mange dygtige mennesker i Listen. HB har brugt for meget tid på processer, for lidt tid på politik og har bøvl med at tage beslutninger. Men vi har fået styr på økonomien og arbejdet i økonomigruppen har været godt. Men jeg render ikke af gårde i utide, så jeg tager en tørn til. Og heldigvis får arbejdet med Kvindepolitisk udvalg, Folkemødet, regionsledelsen, introforløbene og andre sjove ting humøret op.

Dette HB-år har været langt bedre. Jeg har siddet i FU, og selv om det er svært at være den nye pige i klassen (vi var heldigvis flere), så giver det også mulighed for at spørge til, hvorfor vi nu lige gør sådan og sådan. Jeg synes, at FU er knapt så lukket nu og lægger tingene mere åbent op til HB. HB-møderne afvikles mere konstruktivt og med en række gode debatter, og det lykkes også ind i mellem at tage beslutninger. Men der er jo altid plads til forbedringer. Og der er ting i organisationen, som giver advarsler om en vis afmatning, og det er nødvendigt at tage hånd om dem i tide.

For mere personlige oplysninger - se min FT-opstilling. Skriv eller ring til mig på [email protected] eller 33117921, hvis du vil have noget uddybet.

[email protected]

 

Hans Jørgen Vad
Århus, mand 62 år
Cand. mag., lærer, Frie Skolers Lærerforening

Jeg har denne gang siddet i HB siden 2016 og ellers i tidligere perioder tilbage fra 2000.

Mit fokus har i alle årene været ELs græsrodsarbejde, fx i organisations-udvalget, i vores lærernetværk, hvor jeg er kontaktperson og i Århus, hvor jeg sidder i bestyrelsen. Jeg har været aktiv så forskellige steder som Palæstina-solidaritet, budgetkampe, Antiracistisk Netværk. Lige nu har jeg fokus på faglig OK-kamp og mod sort ghetto-snak – både som TR på en udsat skole og i den lokale boligbestyrelse.

Bliver jeg valgt til den nye hovedbestyrelse, vil jeg ikke kun arbejde for at Enhedslisten bekæmper DENNE regering. Men også, at vi får udviklet en så klar oppositionsstrategi overfor en evt. SD-regering, at vi ikke kan opfattes som et støtteparti.

Det kræver, at vi styrker vores praksis udenfor Borgen og fortsætter i det spor, der blev lagt i kampen mod omprioriteringsbidraget, som var en vigtig sejr. Men det kræver også, at HB udvikler viljen til at være reel ledelse mellem årsmøderne. Ikke i ALLE små detaljer, men i overordnede væsentlige spørgsmål.

HB skal sikre respekt for tidligere årsmødebeslutninger hvad enten det gælder samarbejdet med SUF, at vi klart går ind for udmeldelse af EU-valgkampen, fastholder et nej til stigmatisering (jf. feminisme-debatten social kontrol) og respekt for årsmøde-besluttede kandidatopstillinger (Simmel-sagen). Dernæst skal vigtige debatter ud til medlemmerne – fx om regeringsspørgsmålet og lignende fremstød. Engagement kræver ejerskab til beslutningerne.

[email protected]

 

Helena Jørgensen
Helsingør, kvinde 41 år
Socialrådgiverstuderende, Dansk Socialrådgiverforening

1 år som suppleant og nu også 1 år som medlem af HB – og jeg føler mig slet ikke færdig!

I det år vi går ud af nu, der har jeg bl.a. været en del af vores interne uddannelsesudvalg, og der har vi bl.a. arbejdet med spændende tiltag, målrettet nye medlemmer, og udvikling af aktivisme. Det vil jeg gerne være med at se føres ud i virkeligheden. Jeg ser det som en del af vores rygrad i partiet.

Året der er gået, har politisk været værre end hvad jeg overhovedet kunne forestille mig. En regering der bliver ved at overraske i negativ forstand. Solidaritet, både med mennesker og miljø, og fællesskab er begreber udlevet i praksis som jeg i allerhøjeste grad efterlyser.

Vores regering angriber velfærd, uddannelser og alt hvad der ikke har med højtlønnedes levevilkår at gøre og vi skal fortsat yde modstand til denne. Mere eller mindre accepterede værktøjer er løgn og manipulation og det skal vi være med at vise frem.

Vi kan alt det her fordi vi er med i et stærkt fællesskab. Både på det poltiske ben, men lige så høj grad, på det aktivistiske. Vi er kendt for at stå sammen med bevægelserne og det skal vi blive ved med. Men vi kan blive bedre, det har året der er gået også vist os, og det vil jeg fortsat gerne være med til.

Jeg er tidligere pædagog, nu socialrådgiverstuderende. Bor i Helsingør. Frivillig i Reden International og underviser på Politiskolen i Vold mellem nære relationer.

[email protected]

 

Inger V. Johansen
Østerbro, kvinde 73 år
Cand.mag, Ph.D., pensionist (med deltidsopgaver), DM

Situationen med presset på den offentlige sektor, mange års forringelser og privatiseringer kalder på en styrkelse af venstrefløjen. Enhedslisten står over for store udfordringer: Et Folketingsvalg, et EU-parlamentsvalg, hvor Enhedslisten for første gang stiller selvstændigt op, samt at være med til at udbygge den folkelige mobilisering her og internationalt.

Enhedslisten har en særlig politisk rolle op til EU-valget i 2019: At stå for en klar anti-kapitalistisk EU-modstand, herunder at bekæmpe nyliberalismen/EU via bl.a. en ophævelse af dansk tilslutning til EU's finanspagt og budgetloven, der binder regeringer og folketing, samt regioner og kommuner, til en nyliberalistisk dagsorden og nedskæringspolitik. Den samme politiske linje må forfølges i arbejdet for demokratiske og andre forbedringer inden for EU.

Der er brug for en politisk og organisatorisk styrkelse af Enhedslisten, fremfor alt en bedre koordinering og samarbejde mellem HB/FU/Folketingsgruppe og partiets udvalg, afdelinger og basis.

Jeg kan især bidrage til HB-arbejdet med et globalt og europæisk udsyn: Som tidligere medlem af HB, aktiv i flere udvalg, kontaktperson for EuropaPolitisk Udvalg; samt aktiv i græsrodsarbejde for at udvikle radikale rød/grønne alternativer. Deltagelse i det europæiske venstrefløjssamarbejde, solidaritetsarbejdet (Palæstina), koordinator af European Left's samarbejde med de arabiske venstrepartier; samt været med til at fremme feminisme og bekæmpe ulighed og diskrimination.

[email protected]

 

Ivan Balleby
Kolding, mand, 60 år
Lærer, Uddannelsesforbundet

Jeg stiller op til HB, fordi jeg gerne vil være med til, at udvikle EL, til et stærkt aktivistisk politisk kollektiv.

Vi er vokset, både medlemsmæssigt og i forhold til politisk indflydelse. For at kunne fortsætte udviklingen, og blive en endnu større politisk kraft, er det afgørende at EL også bliver styrket i provinsen.

Det er også afgørende, at vi skaber alliancer og sammenhængskraft på venstrefløjen. De forskellige kulturelle udtryksmåder må gerne blive mere fællesskabsorienterede, gerne gennem aktiviteter, som skabelse af plakater , teater, musik, og tekster, digte, skøre aktioner, fede fester. Følelsen af samhørighed.

Politisk styrke er også, at kunne agere som et fællesskab, der først og fremmest er I stand til, at kunne analysere den aktuelle politiske situation og holde hovedet koldt og agere strategisk, også når det spidser til og bliver kompliceret.

Et kollektiv af medlemmer der deltager med både tvivl og begejstring, og føler sig trygge ved at rejse en debat og skabe rum til, at den enkelte kan bidrage med netop sit, til fællesskabet. Vi skal også slippe aktivismen fri, selvom den ikke altid er velovervejet, samt være inddragende overfor ikke medlemmer.

[email protected]

 

Jakob Lindell Ruggaard
Brønshøj-Husum, mand 28 år
Bachelor, arbejdsmarkedsrådgiver i PROSA, DM

Rundt om os bliver politikken mere ulige og skæv for helt almindelige mennesker. Samtidig kommer Socialdemokraterne måske til magten uden en eneste garanti om sociale fremskridt for fattige på en stærkt fremmedfjendsk platform.

Enhedslisten skal svare igen ved politisk og strategisk at pege på en anden mulig vej for politikken i Danmark. En socialistisk retning, som gør almindelige mennesker gladere, rigere og friere. Hovedbestyrelsen skal agere den politiske og strategiske ledelse for Enhedslisten. Vi skal være helt klar til at præsentere et rødt-grønt alternativ til centrum-højre-venstre sammensuriet – både politisk og retorisk og strategisk. Så vi opbygge fremtidens venstrefløj og agere venstrefløj i egen ret. Det kræver hårdt strategisk arbejde. Vi skal have konkrete forslag til at gøre livet for de udsatte grupper i samfundet og for almindelige arbejdende familier bedre. Og vi skal løbende og konsekvent præsentere en politisk kritik af regeringen, DF og S’s prioriteringer på baggrund af stærke og tydelige politiske alternativer. Vi skal blive modigere og tydeligere i at vise befolkningen en anden vej – en socialistisk vej. Det har HB ansvaret for at muliggøre ved at tage ansvar for en offensiv politikudvikling og vindende politisk strategi.

Alt det skal forankres organisatorisk i netværk, kurser, kampagner, udvalg og lignende i hele landet, som HB også skal have styrken til at kunne udvikle, planlægge og lede.

Det er det arbejde, som jeg gerne vil stille mig til rådighed for.

[email protected]

 

Jakob Nerup
Frederiksberg, mand, 56 år
Maskinarbejder, arbejdsmarkedsrådgiver i Enhedslisten, HK

Enhedslisten er omdrejningspunktet for et rødt-grønt alternativ til det blå-sorte politiske system. Vi er det parti, som taler imod skatterabatter til millionærerne og for flygtningenes rettigheder. Vi er det parti, som har ansvaret for, at de reformramte og offentlig ansatte ikke står alene i kampen mod magtpartiernes blå logik. Organiseringen og retningen for vores parti har en konkret betydning for om store vigtige samfundskampe vindes eller tabes. Det er HB’s vigtigste opgave.

De kommende politiske kampe for et grønnere og mere socialt samfund, og de grundlæggende solidariske og feministiske værdier, forudsætter at Enhedslisten løftes til et nyt niveau. Vi skal have store ambitioner om flere medlemmer og større vælgeropbakning. Vi skal være lønarbejdernes foretrukne parti. HB må have fokus på, at vores tusinder af medlemmer og sympatisører involveres, så vi fremover tænker stort og fylder den lokale sportshal.

I min optik er HB et spørgsmål om lederskab. HB skal hverken detailstyre organisationen eller fortabe sig i politiske kommadiskussioner. Lederskab handler om, at give retning til organisationen. Det er at prioritere indsatsen og ressourcer. Det er at holde fokus på klassekampen frem for det interne partiliv. HB skal kunne forene det parlamentariske, det faglige, afdelingerne, netværkene og det aktivistiske i fælles retning og udvikling.

Jeg er faglig aktiv i HK, sidder i HB og arbejder som arbejdsmarkedspolitisk rådgiver for Enhedslistens Folketingsgruppe.

[email protected]

 

Jakob Sølvhøj
Herlev, mand, 63 år
Ufaglært, medlem af Folketinget, FOA

Enhedslisten står med gode muligheder for at tage et nyt spring fremad. Dem kan vi udnytte

 • ved at blive endnu mere konkrete i vores bud på politiske alternativer
 • ved at træde endnu tydeligere frem med vores politiske visioner
 • ved at optræde som et parti, der både kan være skarp opposition og søge politisk indflydelse
 • ved at forbinde et aktivt arbejde i bevægelser og foreninger med vores parlamentariske arbejde
 • ved at skabe bedre sammenhæng mellem vores kommunal- og regionalpolitiske arbejde og arbejdet i Folketinget
 • ved at søge inspiration og værdifuld viden fra venstrepartier og bevægelser i andre lande
 • ved at skabe håb om forandring

Skal det lykkes, kræver det hårdt arbejde og udvikling af et endnu stærkere fællesskab i Enhedslisten. Vi må også iværksætte en særlig indsats for at sikre ny medlemstilgang. Alt sammen stiller det store krav til vores hovedbestyrelse, og jeg bidrager gerne til arbejdet i endnu en periode.

Jeg har været med i Enhedslisten siden starten og siddet i hovedbestyrelsen i flere perioder, senest siden 2012. I 2015 blev jeg valgt til Folketinget, hvor jeg er gruppeformand og ordfører på områderne undervisning, børn og handicap. Mine erfaringer stammer ikke mindst fra næsten 40 år som tillidsvalgt i fagbevægelsen, senest 10 år som sektorformand i FOA. Herfra har jeg ledelseserfaring og et stort netværk.

Bopælen er i Herlev. Jeg er gift med Karen, og tilsammen har vi 4 børn og 2 børnebørn.

[email protected]

 

Jean Thierry
Nordvest, mand, 45 år
Cand.polit., underviser og bestyrelsesmedlem i kooperativer, GL

Jeg genopstiller til HB, for at skabe en Hovedbestyrelse, der tør være skarp, stærk og modig. Vi står over for en regering, der har fået cirka 30 % af stemmerne, mens 70 % har stemt på partier, der har lovet noget andet. I vores lokale bydele er det op mod 90 %.

Desværre har Socialdemokratiet og DF valgt at være støttepartier for Løkkes politik. Soc.dem., som tidligere var et arbejderparti og et fagforeningsparti, er nu blevet et markedskapitalistisk parti, som nogle gange er længere til højre end R og DF.

Regeringen er gået i krig mod 1 mio. almene beboere og omkring 750.000 offentligt ansatte og deres familier. Alligevel accepteres deres forkerte tal og påstande bare som præmis i den offentlige debat og af Soc.dem.

Det kalder på, at vi er parat til de oprør, der er det naturlige svar. Det kalder på, at vi gør alvor af at være en venstrefløj og et alternativ i vores egen ret, med en stærk plan for, hvad vi vil, hvis et flertal stemmer på os. Det kalder også på, at vi indrømmer, at vi og folketingsgruppen lige som alle andre kan begå fejl, og at vi også kan rette dem.

Vi skal huske, at Folkebevægelsen mod EU og SUF er vores samarbejdspartnere, ikke vores konkurrenter. Vi skal have en positiv og konstruktiv tilgang til SUF og deres selvbestemmelsesret.

Selv om jeg egentlig først og fremmest er politisk aktivist, så er jeg også selv en af de offentligt ansatte og en af de almene beboere, som er under angreb og som er gået til modangreb.

[email protected]

 

Jesper Hjelm Kristensen
Kalundborg, mand, 51 år
Pædagog, kontaktpædagog, SL

Efter en længere årrække som kontaktperson i Kalundborg, nu forhenværende kommunalbestyrelsesmedlem og aktiv i Enhedslisten på lokalt plan, er jeg nu klar til at kæmpe aktivt for partiet, på landsplan.

Vi står foran en række store landspolitiske udfordringer, herunder valg til Folketinget og Europa-Parlamentet, samt et farvel til en række garvede folketingsmedlemmer og et goddag til nye seje kræfter. De udfordringer vil jeg meget gerne være med til at tackle, til gavn for partiet, borgerne og samfundet.

Det kommende folketingsvalg bliver den store trykprøvning af Enhedslistens holdninger, og troværdighed. Vi vil blive udfordret på vores eventuelle støtte, eller ikke-støtte, til en Socialdemokratisk regering der værdipolitisk, på mange områder, har mere til fælles med V og DF, end os selv. Spørgsmålet er om vi skal vælge de dyre kompromiser eller om vi skal være troværdige mod os selv, og fastholde kampen for en anden vej. Jeg tror på det lange seje træk hvor vi faktisk tør stå fast. Hvor mindre forbedringer der skal lappe på hjerteløs populisme, eller tidligere regeringers forringelser, er den sidste vej vi vælger. Jeg tror på Enhedslistens magt som skarp opposition, også til Mette Frederiksen !

Europaparlamentsvalget bliver vores debut og ilddåb som selvstændigt opstillet parti. Vi skal medinddrage partiets medlemmer og kæmpe aktivt for et rødere og mere retfærdigt Europa, med plads til alle. Mit håb er at vores opstilling vil styrke den samlede danske EU-modstand.

[email protected]

 

Jonas Paludan
Roskilde, mand, 37 år
Kandidat i historie og socialvidenskab, gymnasielærer, GL

Vi er medlemmer af et parti, hvor man ikke kan være rød uden at være grøn og man kan ikke være grøn uden at være rød. Det er vores helt særlig styrke, som vi skal fastholde i de kommende kampe. Den socialistiske vision som vi kæmper for, må ikke kun være pæne ord i et program, men skal omformes til politisk virkelighed. Det er HBs mest fornemme opgave og den vil jeg gerne bidrage til at løfte.

I skrivende stund er lockouten netop blevet annonceret, hvad der er sket med socialdemokratiske stemmer i KL. Dermed aktualiseres vores interne debat om røde linjer overfor en S-ledet regering. De røde (og grønne!) linjer må aldrig kun blive til flotte ord ved festlige lejligheder og vi skal i den kommende HB-periode have konkretiseret dem, så der ikke er tvivl om præcis hvor vores smertegrænse går. Vi må og skal stille krav til en S-ledet regering – og vi skal være klar til at tage konsekvensen hvis Socialdemokraterne fortsætter deres stormløb mod højre.

I den kommende HB-periode skal vi gennem to valg, vi skal styrke partiet som organisation og så skal vi have omsat vores grønne delprogram til konkret handling. Det vil jeg medvirke til og især ift. at konkretisere det grønne delprogram, medbringer jeg solid politisk erfaring. Således har jeg siddet som byrådsmedlem for Enhedslisten gennem seks år, heraf fire år som formand for Klima- og Miljøudvalget i Roskilde Kommune og som tidligere formand for Klimarådet. Erfaringer som jeg gerne kaster ind i kampen for en rød-grøn fremtid.

[email protected]

Khadra Farah
Aalborg, kvinde, 39 år
Socialpædagog, familiekonsulent i Aalborg kommune, BUPL

Jeg en kvinde på 39, bor i Aalborg, og er mor til to piger på 20 og 14 år. Jeg er uddannet socialpædagog, og fungerer til daglig som familiekonsulent, og arbejder med nytilkomne flygtninge i Aalborg kommune. I 2017 stillede jeg op, som byrådskandidat for Enhedslisen i Aalborg. Jeg er stedfortræder til byrådet og i bestyrelsen for Lille vildmosecenteret. Jeg sad i Integrationsråd i perioden 2014 - 2018. Jeg er Flygtningeambassadør, hvor jeg holder oplæg for kommunens ansatte om det at være tidligere flygtning.

Min baggrund er somalisk, og jeg kom til Danmark som uledsagede flygtning i 1991.Jeg stiller op, fordi jeg brænder for Enhedslistens politik, og dét at kunne gøre en forskal, men også pga. retorikken i debatten om minoritetsgrupper, og om mennesker udenfor arbejdsmarked. Jeg kan bidrage til bestyrelsen, med netværk og kendskab til kommunalt arbejde.

Det er vigtigt, organiserer flere med anden etniske baggrund i vores bestyrelser.

[email protected]

Lasse Egelund
Vejle, mand, 43 år
Skovarbejder, folkeskolelærer, ledelse, Danmarks Lærerforening

Stem på mig.

Rent historisk er det ikke Enhedslistens ønske om indflydelse, der er problemet, men derimod at de andre såkaldte røde partier mener, at de har et større ideologisk fællesskab med blå blok. Det gør det svært for Ø, men ikke umuligt. Blå bloks gentagende vrøvl om at arbejdsløsheden kun kan sænkes ved at sænke skatter og afgifter for de rigeste, og samtidigt stille lønmodtageren overfor lavere lønninger og ringere vilkår generelt, det nødvendiggør at Øs synpunkter i større grad skal bæres frem. Borgerne skal sikres viden om, at der er andre muligheder end de borgerliges nedsabling af velfærdssamfundet. Systemkritik af finanssektoren, vores offensive 30 timers plan for et bedre liv og arbejdsliv for flere arbejdspladser er vinkler, der kan bruges. Vi skal arbejde for øget mobilisering i befolkningen, her burde fagbevægelsen kunne inddrages mere end idag så de fremover kun arbejder til gavn for arbejderne. Jeg har haft den glæde at repræsentere Enhedslisten i Vejle byråd, hvor jeg sidder i natur og miljøudvalget samt arbejdsmarkedsudvalget og jeg har tillige haft to år i et voksenudvalg. Erfaringer herfra kan bidrage til en styrkelse af Enhedslistens gode standpunkter. Disse erfaringer vil jeg gerne have lov til at bidrage med på nationalt niveau. Rent personligt er jeg en 42 årig familiefar med en dejlig kone og to skønne unger. Min faglige baggrund spænder fra skovarbejder til økonomistuderende.

[email protected]

Lasse P. N. Olsen
Aalborg, mand, 37 år
Socialrådgiver, cand.scient.adm., rådmand, DJØF

“Henvend dig til andre i et sprog, de forstår. Forstår de dig ikke, er fejlen din.“

Således skrev arbejderdigteren Carl Scharnberg for nogle årtier siden. I Enhedslisten har vi taget hans ord til os og formår at formulere socialistisk politik på en måde, så mange hører efter. Det er en udvikling, vi skal glæde os over og holde fast i.

Kampen for rettigheder i dag vokser ind i kampen for et menneskeværdigt samfund i morgen. Det skal vi huske på i de daglige kampe. Enhedslisten har en særlig opgave i at skabe og tale til det håb, som oprør er bygget på, og ad den vej opbygge det nødvendige pres for en progressiv politik i forhold til klima og miljø, en ny politik med fokus på alle menneskers rettigheder og en ny politik med fokus på universel velfærd.

I den nuværende situation er jeg mere optaget af at vælte den nuværende regering end af at trække tæppet væk under den næste. Derfor har jeg i HB afvist at deltage i mediernes jagt på “røde linjer” og ultimative krav, og det har jeg tænkt mig at blive ved med, hvis jeg bliver genvalgt.

Jeg er en 37-årig økosocialist, nordjyde, EU-modstander, feminist og far. Til daglig sidder jeg i byrådet i Aalborg, hvor jeg er miljø- og energirådmand og arbejder førstehånds med grøn omstilling, cirkulær økonomi og offentligt ejerskab. I Aalborg har Enhedslisten taget initiativ til et tæt samarbejde med Alternativet og SF, som ikke sidder i byrådet, og jeg er spændt på at se, om der er grundlag for en bredere rød og grøn alliance lokalt.

Skriv gerne.

[email protected]

Laura Kofod
Sydhavnen, kvinde, 29 år
Statskundskab, organisationssekretær, DJØF

Det er valgår, og det er mega spændende. Som parti skal vi opbygge energi, have vores medlemmer i gang og gøre det lettere at blande sig i de politiske debatter og sjovere at bruge sine aktivistkræfter til at tale for Enhedslistens politik og skabe alliancer med bevægelserne på alle niveauer. Det vil jeg gerne være med til at arbejde for.

Vi er i en vanvittig politisk situation, hvor nærmest hele det politiske spektrum trækker mod højre i en ubehagelig konkurrence om at være mest ekskluderende overfor minoriteter og fattige. Det skaber et stadigt pres på hele samfundet og ødelægger menneskers mulighed for at leve gode liv.

Det er vores opgave i Enhedslisten at være en modvægt til alt det. Vi skal give folk mod og styrke til at engagere sig i kampen for et bedre samfund. Det kræver politik, der klart og utvetydigt præsenterer et socialistisk alternativ og siger fra over for de neoliberale og racistiske dagsordener. Og det kræver, at vi organiserer vores parti, vores afdelinger og alle vores medlemmer til at være en aktiv del af kampen. Vi skal blive bedre til at udnytte vores styrkepositioner i de store byer til at mobilisere protestbevægelser, der hvor vi er mange.

Min politiske baggrund er i studenterbevægelsen, hvor jeg har arbejdet med kampagner, bolig- og uddannelsespolitik. Det sidste lille år har jeg været ansat i Enhedslisten København, der har jeg været totalt begravet i kommunalvalget. Jeg bor i Københavns Sydhavn, hvor jeg er er kasserer og del af arbejdsudvalget.

[email protected]

Line Barfod
Ydre Nørrebro, kvinde, 53 år
Advokat, DJØF

Der er brug for et parti, der kan fortælle om de alvorlige problemer vi står midt i, men som også kan give håb om at vi sammen kan skabe løsninger.

Et parti der inviterer med i et fællesskab, hvor alle er velkomne, også selvom de hverken kan de gamle skrifter eller nye forkortelser, ikke kan tale længe, eller kan organisere en demonstration. Vi skal være et parti, hvor alle kan bidrage på hver sin måde.

Vi skal først og fremmest være med til at bygge stærke bevægelser, der kan skabe reelle forandringer. Vi skal bruge så lidt tid som muligt på at drøfte parlamentarisk taktik og i stedet bruge vores styrke til at bygge alliancer med bevægelser.

Hovedbestyrelsen skal være ledelse og fastlægge den overordnede strategi. Møderne skal bruges på politiske diskussioner, der peger fremad. Sammen med aktive i regioner, kommuner, folketing, fagbevægelse, miljøbevægelse mv. Vi skal udvikle metoder for debatter, der sikrer at mange kan deltage –også mennesker, der ikke er partimedlemmer, men gerne vil bidrage.

Vi har desværre jævnligt tendens til at bruge flere kræfter på at finde fejl og flytte kommaer i tekster, fremfor at skabe forandringer. Det vil jeg gerne være med til at ændre.

Jeg har tidligere siddet i hovedbestyrelsen (og i folketinget i 10 år) og vil gerne bidrage igen. Til daglig arbejder jeg som advokat med bl.a. bofællesskaber og socialøkonomiske virksomheder.

[email protected]

Lone Degn
Århus, kvinde, 47 år
Pædagog, master i medborgerskab, DM og HK

Skellet mellem rig og fattig øges konstant og der er ingen hjælp at hente hos Socialdemokratiet og kun sjældent hos SF og Alternativet. Derfor er Enhedslisten det parti, der skal mobilisere venstrefløjen og Enhedslisten er det parti, man skal være i, hvis man vil en socialistisk omvæltning. Det stiller store krav til os. Parlamentarisk skal vi skille os ud fra mængden af kompromissøgende partier, der ukritisk har accepteret “nødvendighedens politik”. Vores opgave er – helt ind i forhandlingslokalerne – at være loyale overfor de mange, der rammes af forringelser. Det betyder f.eks. at evnen til at mobilisere, kommer før hensynet til fortrolighed. Vi har med vores medlemsmasse mulighed for at have fingeren på pulsen, opbygge og påvirke. Sammenhængen mellem dette og vores parlamentariske ben er helt afgørende for vores parlamentariske berettigelse. Derfor bør vi også bruge en større del af vores ressourcer på at servicere vores afdelinger og mobilisere i og udenfor egne rækker. Samtidig skal vi styrker samarbejdet og relationen til SUF. SUF er ikke og skal ikke være en kopi af Enhedslisten men en ungdomsorganisation med værdi og formål i sig selv. Sidst men ikke mindst vil jeg arbejde for, at vi er et reelt demokratisk og gennemsigtigt parti, hvilket jeg ikke altid synes er tilfældet. Jeg vil arbejde for, at vi både på de interne og eksterne linjer har fuld åbenhed, og at vi sikre bred inddragelse og lige muligheder.

[email protected]

Louise Bilde Hvelplund
Hjørring, kvinde, 50 år
Pædagog, plejeforælder, SL

Jeg har siddet i HB i én periode og vil gerne genopstille.

Jeg bor i Lønstrup ved Hjørring, arbejder som plejeforælder og sidder i byrådet i Hjørring, i min nu anden periode.

Det er vigtigt med en inkluderende kultur i Enhedslisten hvor vi praktiserer ideen om at vi er noget i kraft af hinanden og vi er stærkest når vi løfter i flok.

Derfor har vi en opgave med at få forankret politikudviklingen i partiet. Jeg tror vi i vores medlemmer har en enorm ressource af viden vi ikke altid får aktiveret. I hvert fald oplever vi i afdelingerne ofte at det kan være svært at guide medlemmer der gerne vil være med til at politikudvikle. Det er smadderstærkt at vi har vedtaget både Feminisme-, Sundhedspolitisk og nu Grønt delprogram, men vi er helt afhængige af at der er stærke og velfungerende udvalg der dels kan udvikle programmer men også udmønte dem i konkret politisk handling. Derfor skal vi have styrket udvalgsstrukturen så de politiske fagudvalg kan virke som videnbanker og sparringspartnere for både afdelingerne og Folketingsgruppen.

Derudover er det vigtigt at få genrejst Enhedslisten som et aktivistisk parti. Vi har en tendens til at fokusere på det parlamentariske. Det er også meget væsentligt. Men nogle gange kunne jeg godt ønske at vi brugte lidt flere ressourcer på aktivisme fremfor minutiøst at overvåge om byrødder og især folketingsgruppe holder den rene og ranke linje. Men selvfølgelig skal de gøre som HB siger!

Styrk udvalgene. Styrk aktivismen.

[email protected]

Mads Malik Knudsen
Vanløse, mand, 21 år
Ufaglært, freelance uddannelseskonsulent, HK

Enhedslisten er et græsrodsparti og har aldrig været stærkere. Men vi må ikke lægge på den lade side. Vi skal fortsat vokse og det kræver et stærkt medlemsdemokrati. Både når vi udvikler politik og stiller forslag i folketinget, men især når vi tænker på hvordan vi vil udvikle organisationen. Vi skal være mindre bureaukratiske, mere handlingsorienteret, mere kække, mere vrede og det skal være nemmere og sjovere at være aktiv i Enhedslisten. Især det sidste er vigtigt. For hvis vi gerne vil ændre verden, skal vi hele tiden have flere med om bord.

Jeg har de sidste mange år beskæftiget mig med organisering. Både som valgt i elev- og studenterbevægelsen, som ledelsesmedlem i SUF og senere som ansat i både HK, 3F og Enhedslisten. Jeg stiller op til hovedbestyrelsen fordi jeg gerne vil være med til at udvikle nye rammer og muligheder for at være aktiv. Jeg mener også at det er et sted hvor vi kan blive bedre. Selvom vi er meget forskellige ligner vi også hinanden. Det er vores medlemmer der er med til at arrangerer demonstrationer, hjælpe flygtninge når det virkelig gælder, kæmpe for en bedre arbejdsplads og meget mere som skaber en forskel i almindelige menneskers hverdag. Jeg stiller op til hovedbestyrelsen fordi jeg gerne vil have at flere gymnasieelever, kontorassistenter, specialarbejdere, flygtninge, LGBT-personer og mange flere bliver en del af vores forandringsfælleskab og sammen med os kæmper for en mere rød og solidarisk verden.

[email protected]

Maja Albrechtsen
Århus, kvinde, 32 år
Socialrådgiver, cand.pæd.fil., Dansk Socialrådgiverforening

Enhedslisten står i denne tid overfor nye udfordringer. Med midterpartiernes nuværende udvikling må vælgere der vægter anstændighed, velfærd og en solid offentlig sektor kigge længere ud på venstrefløjen efter et sted at sætte deres kryds, end de måske plejer. Her er det vigtigt at vi står fast og er tydelige i vores kommunikation og standpunkter, samtidig med at vi markerer os som en stabil og betydelig part i det parlamentariske landskab.

Hovedbestyrelsen har det seneste år markeret sig i højere grad som politisk ledelse. Det er godt for medlemsdemokratiet, og giver mulighed for større vidensdeling i de politiske processer. Det er samtidig en udvikling der giver nye udfordringer i forhold til kommunikation, fællesskab og politisk identitet. Jeg håber at kunne bidrage til at denne udvikling forbliver bliver positiv, inkluderende og frem for alt danner basis for en politisk ledelse med både handlekraft og plads til refleksion.

[email protected]

Maria Hejl Prudholm
Nørrebro Park, kvinde, 38 år
Professionsbachelor i grafisk kommunikation, Art Director for Enhedslisten, 3F

Det kunne ikke falde mig ind at stille op til HB. Andre kan bidrage bedre end mig. Sådan havde jeg det. Med min opvækst i den dybeste underklasse, er der et sprog, en kultur, en berettigelse, en selvfølgelighed, som jeg ikke har med i bagagen. Men gennem mit arbejde på Christiansborg, har jeg virkelig forstået, at min klassebaggrund er et vigtigt bidrag til vores parties virkelighedsforståelse. Samfundets usynlige struktur og foretrukne kultur er altid tydeligst for dem, der står udenfor.

Jeg brænder for politik, men jeg brænder endnu mere for at skabe rammer til at lave politik i fællesskab. Mit fokus i HB vil derfor primært være at styrke vores parti. Ikke kun ved at insistere på at gøre plads til dem, der har færre privilegier. Men også ved at insistere på en ordentlig tone. Vores fællesskab skal hvile på en grundkerne af respekt og kærlighed til hinanden. Og det er ikke for store ord. Vi har alle valgt, at vi vil ændre verden. Som udgangspunkt, vil jeg altid have respekt alene for det valg.

Jeg ligger vel egentlig lidt til venstre for partiet, men jeg mener hverken, at vi skal rykke til højre eller venstre. Vi skal fremad mod vores håb og visioner for fremtiden. Fælles. Og det tror jeg på, at vi kan. Vi skal turde stole på, at vores kammerater vil det samme og lade tvivlen komme dem til gode – frem for at lade frygt splitte os ad. Der er hjerteskærende meget brug for vores parti. Hvis vi virkelig vil det, så kan vi gøre en kæmpe forskel. Men vi skal ville hinanden først.

[email protected]

Marianne Frederik
Amager Øst, kvinde, 67 år
Gymnasielærer, pensionist

Jeg stiller op til endnu et år i Hovedbestyrelsen. Jeg vil især arbejde for at forbedre koordineringen og samarbejdet på tværs af partiet, mellem ansatte, parlamentarikere og aktive medlemmer. Som kontaktperson for en afdeling, regionsrådspolitiker og HB-medlem (og FU-medlem) kan jeg se nødvendigheden og mulighederne for at styrke organisationen. Jeg har store forhåbninger til det fremadrettede arbejde for at blive et større og mere mangfoldigt parti, og vil rigtig gerne bidrage til det.

Politisk har vi store udfordringer med at bekæmpe højrefløjen, da den breder sig i mange partier, og polariseringen skærpes. Men jeg ser også muligheder for at styrke venstrefløjen.

Vi skal sammen med andre udvikle vores politik og kæmpe for nye styrkepositioner.

Vi skal møde folk, der hvor de bor, arbejder, uddanner sig og færdes, og være med til at finde løsninger på kort og lang sigt, samt kæmpe for dem parlamentarisk og ikke-parlamentarisk.

Men vi skal ikke gå på kompromis med vores idealer om en rød og grøn retning.

I løbet af det næste år skal vi have gennemført en feministisk praksis, og det grønne delprogram skal omsættes til handlinger.

I løbet af det næste år skal vi gennemføre en folketings- og EU-valgkamp. Det kræver igen aktivitet og engagement i hele partiet, hvor vi også skal huske dialogen og samarbejdet med andre venstreorienterede kræfter.

Vi bliver nødt til at blive flere aktive for at styrke venstrefløjen.

Og det skal være sjovt og udviklende at deltage i politisk arbejde.

[email protected]

Marie Lassen
Århus, kvinde, 53 år
Pædagog og kandidat i pædagogisk antropologi, uddannelsesvejleder på en SOSU-skole, Danmarks Lærerforening

Det Enhedslisten, jeg vil arbejde for:

 • Enhedslisten skal være kompromisløse. Vi skal aldrig acceptere forringelser – heller ikke selvom, vi får noget til gengæld.
 • Enhedslisten skal være en loyal alliancepartner – ikke over for de andre partier i folketinget, men overfor alle dem, der rammes af forringelser.
 • Enhedslisten skal være konsekvente feminister og antiracister. Vi skal slås mod enhver - undertrykkelse og ulighed baseret på køn, farve og klasse uanset hvor, vi møder den.
 • Enhedslisten skal slås for klimaet. Vi skal ikke se kampen for et bedre klima som et spørgsmål om private løsninger, men som en kamp, der kalder på kollektive og antikapitalistiske svar.
 • Enhedslisten skal mobilisere og organisere. Vi skal udvikle og opbygge en venstrefløj: Parlamentarisk, og vigtigere endnu blandt folk, der er parate til at kæmpe og folk, som vil opbygge alternativer.
 • Enhedslisten skal støtte SUF som en selvstændig ungdomsorganisation, som ledes af de unge selv, og ikke styres af Enhedslisten – også når vi synes, de tager fejl.
 • Enhedslisten skal bygge på åbenhed. Debatter, forslag og taktiske overvejelser i såvel folketingsgruppe som hovedbestyrelse skal være tilgængelige for medlemmerne i langt højere grad end nu. Fortrolighed og hemmeligholdelse er ikke vejen frem, hvis vi vil mobilisering og deltagelse – hverken i klassekampen eller i partiet.
 •  

Jeg hedder Marie, er 53 år og har været aktiv i Århus-afdelingen – herunder i bestyrelsen – i mange år.

[email protected]

Martin Graff Jørgensen
Vordingborg, mand, 22 år
STX, vikar, Magisterne

Mit navn er Martin, jeg er 22 år gammel og jeg stiller op til HB for anden gang i år. Jeg vil gerne være en del af vores fremtidige HB, fordi jeg mener at jeg kan bidrage på en lang række områder. Jeg er, og har været i en lang årrække, aktiv i det lokale foreningsliv, elev/studenter bevægelsen, var opstillet til Folketingsvalget i 2015 og koordinator for afdelingens valgkampagne til kommunalvalget sidste år.

Jeg ønsker at bidrage med et nyt perspektiv til vores HB. Jeg ønsker at skabe en større sammenhæng i vores parti. Flere medlemmer fra afdelingerne ude i landet skal inddrages i HB arbejdet, og HB skal være bedre til at skabe sammenhæng mellem alle dele af vores parti; afdelingerne, de valgte i regionerne, på Christiansborg, i kommunerne og på sigt forhåbentlig også i EU-parlamentet.

Det kommer ikke til at være nogen nem process, men ved at skabe en række arbejdsnormer og principper, tror jeg på, at HB kan være leddet der, på sigt, kommer til at binde vores parti sammen som den enhed, vi har behov for at være, for at kunne sikre et fortsat fremskridt.

Politisk brænder jeg specielt for forholdene i vores uddannelsessystem, vi skal sikre et langt bedre uddannelsessystem, for og med de studerende, for at kunne sikre vores samfund fremadrettet. Derudover ønsker jeg også at vi som parti tegner en klar politik i forhold til de små samfund i Danmark, hvordan vi bevarer dem og udvikler dem, til gavn for både de små samfund, men også for samfundet som helhed.

[email protected]

Michael Voss
Frederiksberg, mand, 64 år
Diplomuddannelse i kommunikation, kommunikationskonsulent, Dansk Journalistforbund

Jeg vil gerne fortsætte arbejdet i HB og FU for, at Enhedslisten bliver det venstreorienterede alternativ til blå blok og til Socialdemokratiet, ikke bare i vores egen opfattelse, men også i andres øjne.

Jeg vil især have fokus på:

 • At partiet markerer sig tydeligt med en politik, der ikke bare retter lidt på de andres, men viser, at der skal helt andre løsninger til; en systemkritisk og visionær politik
 • At vi som medlemmer og som parti tager initiativ til og støtter folkelig protest, bevægelse og organisering
 • At vi får skabt nyt liv, debat og aktivisme i partiet og på den måde få endnu flere medlemmer
 • At vi styrker samarbejdet med SUF
 •  

I den kommende periode får vi to valgkampe, hvor vi kan komme bredt ud med vores politiske alternativer. Jeg vil arbejde for en folketingsvalgkamp, hvor melder klart ud, at vi kun peger på Mette Frederiksen som statsminister, hvis vi kan se en reel forskel på hende og Løkke. Og jeg glæder mig til en EU-valgkamp, hvor Enhedslisten for første gang kan præsentere et socialistisk og internationalt modspil til EU og styrke kampen for at svække, nedbryde og afskaffe EU.

Jeg er 64 og arbejder i en folkeoplysningsorganisation. Jeg lever sammen med min kæreste på Frederiksberg og i Listed, Bornholm.

[email protected]

Mikael Hertoft
Østerbro, mand, 61 år
cand.mag i russisk, dansklærer, underviser i dansk for udlændinge, Uddannelsesforbundet

Jeg stiller op til Hovedbestyrelsen for at styrke det internationale arbejde og for at opbygge Enhedslisten som et aktivistisk parti, der ikke kun hopper på et parlamentarisk ben.

Jeg er ikke bare aktivist, jeg er nærmest partisoldat – i den forløbne periode har jeg således repræsenteret Enhedslisten i ledelsen af Europæisk Venstreparti og været kontaktperson for Internationalt Udvalg … jeg sidder også i redaktionen af Rød+Grøn.

Jeg har tidligere siddet i Hovedbestyrelse og Forretningsudvalg, men stoppede pga. rotation.

Jeg vil anbefale også at stemme på Inger V. Johansen som gør et enormt stort internationalt arbejde.

Enhedslisten er nødt til at have et internationalt udsyn. De problemer der er i Danmark er en del af et internationalt billede og kan ikke forstås eller løses lokalt.

[email protected]

Mikkel Warming
Sydhavnen, mand 48 år
BA i forvaltning, chef for Sociale indsatser i Boligforeningen 3B, DJØF

Vi skal give håb til de mange, som risikerer at tabe troen på at politisk engagement kan nytte. Derfor kan vi stille krav til en kommende S-regering, og derfor kan vi vælte dem, hvis de laver noget rigtig skrammel. Det skal vi ikke gøre for at straffe socialdemokrater for holdninger vi er uenige i (som man pt godt kan tro), men fordi vi gerne vil have mere af vores egen politik gennemført – fordi dét kan skabe håb!

Vores stadig stærke kommunale tilstedeværelse er central for det kan lade sig gøre. Også derfor skal samarbejdet mellem såvel de folkelige bevægelser som det kommunale og regionale niveau i Enhedslisten styrkes.

Som parti i egen ret skal vi ikke være til at komme uden om, både når det gælder de store spørgsmål om klima og flygtninge, men også når det gælder dagligdagens problemer. Vi skal kunne give røde, realistiske og realiserbare svar på de problemer der opleves, uanset om det er i skoler, udsatte boligområder, på jobcentret eller arbejdspladser hvor der løbes alt for stærkt.

Vi vil være et parti i egen ret. Det mål satte vi i 2015, fordi der er behov for at revitalisere venstrefløjen efter den apati, som Thorningregeringen skabte. Det kræver at vi som parti skal til stede i menneskers dagligdag - i såvel lokale og landsdækkende debatter.

Jeg er 48 år og far til en 16-årig, Bor alment i boligselskabet AKB,København, hvor jeg er næstformand. Aktiv på venstrefløjen siden medlemskabet af DKU i 1986. Medlem af Enhedslisten siden 1996.

[email protected]

Pelle Dragsted
Frederiksberg, mand, 42 år
Lang videregående, folketingsmedlem, Dansk Journalistforbund

Jeg ryger ud af folketinget efter næste valg og vil derfor gerne tage en tjans i Hovedbestyrelsen. Jeg mener, at Enhedslisten står med store muligheder. Mange steder i verden ser vi et opbrud i det politiske landskab med nedsmeltning af de højresocialdemokratiske partier, og fremkomsten af nye brede folkelige partier. Hvis en sådan situation opstår i Danmark skal Enhedslisten være klar til at gribe muligheden for at spille en afgørende rolle i den politiske udvikling. Men jeg tror det kræver at vi tør se kritisk på vores egen kultur, struktur og organisation, som blev skabt da vi var et andet og mindre parti med mere beskedne målsætninger. Jeg synes vi bruger meget tid på interne processer, diskussioner og vedtagelser, der måske reelt ikke flytter meget ude i virkeligheden og tager tid og energi fra det udadvendte arbejde. Måske kan vi lære noget af de nye partier i sydeuropa og bevægelsen bag Corbyn. Af deres mere direkte demokratiske inddragelse af medlemmer og sympatisører. Af deres organizer-baserede tilgang til politisk arbejde, som vi allerede gjorde gode erfaringer med under den seneste valgkamp. Vi gør det på mange måder godt i dag. Men jeg tror vi kan komme endnu længere og engagere endnu flere. Hvis vi tør tænke nyt og udfordre os selv og vores måde at drive parti på. Og hvis vi fortsætter vores udvikling mod at blive et parti for mange flere – et reflekteret, pragmatisk og konsekvent parti, som mennesker har tillid til, tror på og ønsker at være en del af.

[email protected]

Per Clausen
Aalborg, mand, 63 år
Cand. Phil i Samfundsfag, aktivist, DM

Vi står overfor at skulle virkeliggøre beslutningen om, at Enhedslistens repræsenterer en selvstændig politiske kraft, der både har viljen og evnen til at inspirere og organisere kampen for en bedre fremtid.

Det kræver både formuleringen af konkrete politiske krav, som kan realiseres her og nu og at vi holder fast i vores langsigtede visioner.

HB skal skabe rammer for politikudvikling og aktivisme i vores parti og at vi udvikler et parti, som understøtter medlemmernes aktivitet ude i samfundet.

Det arbejde er vi i gang med, men det er nødvendigt, at vi i HB holder fokus på disse opgaver og ikke forfaldet til detailstyring og overdrevent fokus på fejlfinding.

Jeg vil gerne fortsat være med i dette arbejde. Jeg har været med siden Enhedslistens start og har arbejdet på alle niveauer i partiet. Uden for Enhedslisten har jeg primært brugt min tid på fagforeningsarbejde - både på aktivistniveau og på ledelsesniveau.

Jeg er meget optaget af, at udvikle en politik, hvor vi ikke bare både er røde og grønne, men hvor politikken hænger sammen. Socialismen udgør løsningen på både miljø- og klimakrisen, den sociale ulighed og fraværet af reelt demokrati.

På godt og ondt har jeg været med til at træffe de fleste at de beslutninger, der er truffet i Enhedslisten i gennem årene. Jeg har derfor nok er vist ansvar for, at det er gået, som det er. Det er jeg nu også ret tilfreds med.

[email protected]

Per Monnerup
Holstebro-Lemvig, mand, 62 år
Voksenunderviser, underviser i 3F, 3F

Jeg opstiller til Hovedbestyrelsen i 2018 fordi jeg gerne vil være med til at præge Enhedslistens arbejde i det kommende år.

Jeg vil gerne bidrage med et grundigt kendskab til Fagbevægelsen og problemstillinger for ansatte på danske arbejdspladser. Kampen mod social dumping er en del af min hverdag. Jeg arbejder især med transportbranchen, men har været vidt omkring i mit faglige liv.

Jeg vil gerne styrke Enhedslistens arbejdsmiljøarbejde sammen med de andre gode mennesker, som arbejder med dette. Måske kunne vi lave et forslag til et arbejdsmiljøpolitisk program.

Internationalt samarbejde er vigtig for mig. Jeg har været med i fælles projekter og undervisning, med fagforeninger, mange steder i verden.

Til dagligt underviser jeg Tillidsvalgte i 3F. Jeg har kompetencer indenfor samarbejde, forhandling og organisering m.m.

Jeg har været politisk aktiv siden 1975 og har deltaget i fredsarbejde, valgkampagner, bestyrelsesarbejde, og selvfølgeligt alt slags fagligt arbejde.

Jeg synes at Enhedslisten skal være en ledende kraft i samfundet. Det er vores opgave at samle til kamp for et bedre samfund. Ændringer sker ved fælles handlinger.

[email protected]

Rune Popp
Århus, mand, 26 år
Diplomingeniør i Bioteknologi, studerende, IDA

For fire år siden tog jeg den bedste beslutning i mit liv. Jeg blev medlem og aktiv i SUF. Siden har jeg taget del i faglige kampe ifm. Jobpatruljen og OK17, klimakamp og civil ulydighed til Ende Gelände, solidaritet med migranter og meget mere

Jeg er også blevet medlem og aktiv i Enhedslisten. Her ser jeg et enormt potentiale for at vi kan samle trådene fra de bevægelser vi er aktive i, sparre om strategien og udvikle radikale krav der er med til at give bevægelserne endnu mere slagkraft. Hver gang jeg er til et Enhedsliste-arrangement lærer jeg noget nyt

Når jeg alligevel føler mig kaldet til at stille op til HB, skyldes det at Enhedslisten kan så meget mere end vi ser lige nu! Jeg ser to centrale udfordringer:

Vi skal styrke bevægelsesarbejdet, blive bedre til at inkludere nye medlemmer og få fælles erfaringer med aktivisme. En del af dette kræver et bedre samarbejde med SUF.

Jeg er af den opfattelse af SUF som selvstændig organisation er en kæmpe styrke for venstrefløjen, at HB-flertallet i den seneste periode ikke har lyttet nok til SUF og at et ligeværdigt og styrket samarbejde vil føre til et styrket Enhedslisten

En anden og lige så vigtig pointe er at vi skal turde stå fast på vores principper. Vi skal sige fra overfor den stigende racisme, vi skal være systemkritiske og vi skal ikke være bange for hvad pressen kunne finde på at skrive om os. Det skaber respekt for os som parti, lyst til at engagere sig og være med til at skabe de bevægelser der skal til.

[email protected]

Sidse Kærsgaard
Blågård, kvinde, 35 år
Cand.comm., jobsøgende aktivist, DJØF

Jeg stiller op til HB, da jeg gerne vil give den en skalle med at få udviklet og styrket vores partiorganisation. Jeg blev sidste år valgt som suppleant til HB og har deltaget i flere HB-møder det seneste år for at optimere min viden om arbejdet i HB.

Jeg finder det vigtigt, at HB snarest får lavet en plan for rekruttering og fastholdelse af medlemmer, så vi kan få den nødvendige fremgang. Jeg mener, dette arbejde også handler om, at medlemmerne får større indflydelse på politikudviklingen i partiet og dermed inddrages mere via udvalg og lignende. Det bør ikke være en kamp for det enkelte medlem at få lov til at deltage aktivt i Enhedslistens politikudvikling. Det har der desværre været en tendens til.

Som aktiv i Miljøpolitisk Udvalg ligger det mig også på sinde, at vi i Enhedslisten får omsat det grønne delprogram til politisk handling – både i form af et grønt handlingsprogram og konkrete politiske udspil. Det gælder også arbejdet med at få implementeret mere grøn praksis internt i Enhedslisten.

Som uddannet i bl.a. kommunikationsvidenskab mener jeg ligeledes at kunne byde ind i forhold til det kommende kampagnearbejde i forbindelse med valget til FT og EU. Vi skal ikke bare sikre flere medlemmer i partiet, men også endnu flere vælgere, så vi for alvor kan få sat rød-grøn politik på dagsordenen – både nationalt og internationalt.

Med det sagt håber jeg, at nogle af jer vil give mig en stemme og dermed en chance for at kunne præge HB og Enhedslisten i en styrket retning.

[email protected]

Stig Larsen
Albertslund, mand, 62 år
Cand.comm., pensionist, HK

Arbejderklassen er under pres, de gamle centrumvenstrepartier har vendt den ryggen. Den yderste højrefløj vinder frem på et mere og mere åbenlyst fascistisk grundlag. Konfliktsituationen

i verden bliver stadig værre og værre, hvor Danmark nu har været involveret i krig i mere end 10 år. Samtidig er kloden ved at bukke under for kapitalens rovdrift. I denne situation er det vigtigt med et socialistisk parti som kan stille sig i spidsen for de progressive kræfter og vise at der er et alternativ til borgerskabets krisehåndtering.

Poster: Regionsledelsen Hovedstaden, Ledelsen Albertslund Afd. Sommerlejerudvalget, Boligpolitisk Udvalg, baggrundsgruppper region og kommunal.

[email protected]

Susanne Langer
Nordvest, kvinde, 73 år
Cand.mag., meget aktiv pensionist

I regionsrådet i region H 2011-2017, Danske Regioners bestyrelse 2014-2017 Nu stiller jeg op til HB, hvor jeg har siddet før. Vil være med til at påvirke vores politik. Klassekamp, kvindekamp, anti-racisme-kamp må aldrig glemmes, ikke mindst med udsigt til en S-ledet regering efter næste valg. Vi er som revolutionært parti udsat for pres udefra. Del og hersk. Vores styrke ligger i vores evne til at stå sammen udadtil, og tage vores uenigheder og konflikter indadtil. Det vil jeg slås for at holde fast i. Vi skal have større diversitet, en mere inkluderende kultur, hvor hverken etnicitet, køn, alder, eller anden undertrykkelse er en barriere. Som feminist vil jeg bidrage til, at kønsaspektet indtænkes i alle vores politikker og i vores egen praksis. Patriarkatet stinker og er ikke til gavn for nogen som helst. Vi skal kæmpe kollektivt for at nedbryde og eliminere undertrykkelse som strukturelt fænomen. Det gælder også på de indre linier. Politikområder iøvrigt: Vores klimaudspil er fænomenalt. Afgørende med det strukturelle, antikapitalistiske, globale fokus. Opgør med vækstideologien. Ikke nok med energisparepærer og slukke for vandet når vi børster tænder. Klimapolitikken skal kunne forstås også af den arbejderklasse, der stadig spiser kød og kører bil. Sundhedspolitik og psykiatri er jeg kommet til at vide en del om i min tid i regionsrådet, dem brænder jeg for. Om mig selv iøvrigt: aktiv i en række NGOer, bare spørg. Formand for vores andelsboligforening. Farmor til fem mellem 12 og 21.

[email protected]

Trine Simmel
Valby, kvinde, 23 år
Samfundsvidenskabelig bachelor, studerende, DM

En af de vigtigste udfordringer vores parti står overfor er, at understøtte de folkelige bevægelser, så vi kan vende frustrationer til handlinger, der forandrer. Vi kan bruge samspillet mellem det, der sker bag borgens tykke mure og det der sker i bevægelserne til, at de mange kolde timer tilbragt på landets pladser og gader rent faktisk nytter. Uden bevægelserne ude i samfundet, så har vi ingen muskler at spille med før, under og efter det kommende Folketingsvalg. Mit håb er, at vi kommer styrket ud på den anden side, selvom Socialdemokratiet virkelig har fundet andre at lege med i sandkassen.

Det kræver at vi har en Hovedbestyrelse med forskellige erfaringer og faglig indsigt. Jeg håber på jeres opbakning og tillid til fortsat at trække i arbejdstøjet for vores parti i hovedbestyrelsen. Med mit afsæt som aktiv i både SUF og Enhedslisten gennem flere år, vil jeg særligt arbejde for et tillidsfuldt og udviklende samarbejde med SUF. Desuden vil arbejde med at vores partiorganisation bliver mere vedkommende og inddragende for nye som gamle og at vi bliver bedre til at bruge medlemmernes kompetencer i politikudviklingen.

Jeg er 23 år, bosat i Valby, læser samfundsvidenskabelig bachelor på Roskilde Universitet og arbejder hos Danske Studerendes Fællesråd. Jeg er aktiv i SUF, hvor jeg bl.a. har siddet i ledelsen, koordineret skolevalg og valgkamp til Folketinget. Derudover har jeg bl.a. været forkvinde for Landssammenslutningen af Handelsskoleelever.

[email protected]

Vibeke Syppli Enrum
Svendborg, kvinde, 70 år
Sociolog, timelærer, DJØF

Jeg genopstiller til HB. Jeg vil arbejde for at holde Enhedslisten på en kurs, hvor vi er partiet, der skiller os ud fra resten. Hvor vi er dem, der ikke accepterer racisme og sociale nedskæringer og derfor er vi i opposition til den socialdemokratiske partiledelse, der har givet køb på alle solidariske og grundlæggende humanistiske principper. Selvfølgelig skal vi gå på kompromis, men aldrig på bekostning af de svageste. Ellers er det vigtigt at arbejde for et mere mangfoldigt og lokalt forankret parti - som har repræsentanter fra alle dele af landet og som kan agere på tværs af alle niveauer i partiet . Jeg er HB kontakt til Landdistrikt-udvalget og kommer som regionsrådsmedlem rundt i det meste af region Syddanmark, hvor jeg vægter de særlige forhold i en grænseregion. Endelig mener jeg, at samarbejdet med SUF skal styrkes og tage afsæt i konkrete politiske handlinger.

[email protected]


 

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]