Gå til hovedindhold

Sønderborg: Bevar demokratiet i forsyningssektoren!

Regering vil liberalisere forsyningssektoren, og det møder nu modstand i kommunerne. Enhedslisten i Sønderborg vil derfor have de delegerede i Kommunernes Landsforening til at vedtage, at kommunerne har maksimal og fleksibel indflydelse på opgaverne.

I Sønderborg Kommune er der vedtaget et projekt om, at den skal være CO2-neutral senest i 2029 – og vejen dertil er, at forsyningsselskaberne også bliver CO2-neutrale, såsom Gråsten Fjernvarme er det.

”De skal sågar udvide” - siger Anders Brandt, som sidder i Sønderborg byråd for Enhedslisten og fortsætter: ”Hvis Fjernvarmen bliver solgt til kapitalfonde, så mister vi ejerskab, og så skal vi til at forhandle om kontrakter i stedet for at nå et mål om at opfylde målene om CO2-neutralitet”.

Anders Brandt: en liberalisering af forsyningssektoren rammer klimamålene og forbrugernes pengepung.

Anders Brandt påpeger i øvrigt, at borgeren er forpligtet til at anvende forsyningsselskaberne, og at det derfor er altafgørende, at borgerne bevarer den demokratiske indflydelse.

”Målet sikres bedst gennem borgernes direkte og indirekte ejerskab. Vi skal ikke have flere forhold, som vi ser i Herning. Forholdene skræmmer. Det er nok!” - lyder det fra Anders Brandt,. Derfor rejste han februar forslag i Sønderborg byråd om at bringe sagen op på KLs delegeretmøde 16.-17. marts.

Forslag fra byrådet i Sønderborg Kommune

Sønderborg byråd vil gerne fortsætte med organiseringen af forsyningssektoren med henblik på, at kommunerne har maksimal og fleksibel indflydelse på opgaverne. Dette med henblik på at skabe synlige resultater med nedbringelse af CO2-udledning, driftssikkerhed, prisbillig og økonomisk forudsigelig drift for borgerne. Målet sikres bedst gennem borgernes direkte og indirekte ejerskab.

Derfor anmodes KL om at arbejde for, at regering og Folketinget i udmøntningen af en kommende forsyningsstrategi tager hensyn til at sikre vilkår, som fastholder og udvikler en decentral forsyningssektor med forankring i kommunerne og de lokale samfund gennem direkte og indirekte ejerskab af forbrugerne.

Enhedslistens repræsentant i KLs bestyrelse, Jesper Kiel, er enig med Anders Brandt og tilføjer: “Jeg har endnu ikke hørt om en kommune, som ønsker regeringens liberalisering, derfor synes, det er et godt forslag fra Sønderborg. Det sender et signal til Christiansborg om at droppe liberaliseringsplanerne. Det er vigtigt for kommunernes mulighed for at sikre grøn omstilling og borgernes indflydelse”

 

Tirsdag, 14. marts 2017 - 9:08

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]