Gå til hovedindhold

Udtalelse fra KOKO17

Statens stramme bindinger på kommunernes økonomi er et indgreb i det kommunale selvstyre. De blokerer for, at kommunerne kan sikre et ordentlige velfærdsniveau for borgerne, ordentlige arbejdsvilkår for medarbejderne og gennemføre de nødvendige investeringer i den grønne omstilling.

* Vedtaget 5. februar 2017 på Kommunal Konference i Enhedslisten (KOKO)

Det var en vigtig delsejr i kampen mod denne stramme styring, da omfattende aktivitet fra borgere, offentligt ansatte og fagforeninger i 2016 var med til at fjerne det såkaldte omprioriteringsbidrag og presse regeringen til at opgive det krav om 0-vækst i den offentlige sektor, som indgik i Venstre-regeringens regeringsgrundlag.

Aftalen mellem KL og regeringen i 2016 indeholdt alligevel forringelser i kommunernes økonomi i 2017 og i årene fremover i form af af de såkaldte ”effektiviserings- og moderniseringsprogrammer”. Derfor bliver kampen for at sikre flere – ikke færre - penge til kommunerne ved de kommende forhandlinger mellem KL og regeringen en vigtig opgave for Enhedslisten i foråret. Her vil vi medvirke til at gøre Velfærdsalliancens landsdækkende demonstrationsdag den 10. maj til en succes og vi vil tage problemstilling op de lokale kommunalbestyrelser, KL og opfordrer folketingsgruppen til at lægge et massivt pres på regeringen og de andre partier i folketinget.

Årets absolut vigtigste opgave for Enhedslisten bliver kommunalvalget i november måned. Her kommer 5 temaer til at spille en helt afgørende rolle for Enhedslisten.

Det kommunale demokrati skal udvides.

Enhedslisten kæmper for, at statens stramme styring af kommunerne afskaffes, sådan at kommunerne får både økonomiske og lovgivningsmæssige muligheder for udfolde det kommunale selvstyre. Enhedslisten arbejder for, at alle beslutninger tager udgangspunkt i demokratiske processer ud i de yderste led, hvor mindretal bliver hørt,  hvor borgerne inddrages og ikke i investorers og erhvervslivets profitinteresser. Medarbejderne skal have større indflydelse på organiseringen af arbejdet og der skal gøres op med New Public Management-styringen i alle niveauer i det kommunale system.

 

Velfærden skal sikres.

De øgede behov på ældre- og handicapområdet skal opfyldes på en måde, der sikrer, at disse borgere får den nødvendige hjælp til at leve et liv med så frie udfoldelsesmuligheder, som muligt og med tryghed i hverdagen. Der skal sikres de nødvendige rammer for, at daginstitutionerne og andre institutioner kan give alle børn mulighed for tryghed og udvikling. Enhedslisten kæmper mod privatisering og udlicitering, fordi det fører til udhuling af den fælles velfærd og til afdemokratisering. (Vedtaget)

Fattigdom og ulighed skal bekæmpes.

De seneste års reformer har øget uligheden og fattigdommen. Konsekvenserne af dette skal synliggøres for at få lovgivningen ændret, men Enhedslisten arbejder også i kommunerne for at mildne konsekvenserne af denne lovgivning. Lovgivningen skal administreres så hensynsfuldt, som det overhovedet er muligt, alle muligheder for supplerende hjælp skal udnyttes, der skal skabes småjobs til dem, der rammes af 225 timers reglen, visiteringen til forskellige ydelser skal tage udgangspunkt i at borgerne skal have de bedste tilbud og de bedste ydelser. I forhold til børn og unge arbejder Enhedslisten for at bekæmpe chanceulighed ved at prioritere indsatsen overfor udsatte grupper.

Folkeskolen frigøres for de skadelige konsekvenser af folkeskolereformen og lovindgrebet mod lærerne.

Enhedslisten arbejder for, at de lange skoledage erstattes af flere timer med to lærere (eller en lærer + en pædagog). Der skal skaffes ressourcer, så lærerne kan få den nødvendige tid til forberedelse og frihed til tilrettelægge denne fornuftigt.  Landsdækkende tests og central styring af undervisningen skal erstattes af mere frihed til medarbejdere, børn og forældre til at gøre dette i fællesskab.

Enhedslisten vil arbejde for at der bliver indgået lokale arbejdstidsaftaler i alle kommuner.

Kommunerne skal stå i spidsen for den grønne omstilling.

Enhedslistens målsætning er 100 procent økologi og 100 procent vedvarende energi. Kommunernes skal understøtte denne udvikling gennem sin indkøbspolitik og sine investeringer. Enhedslisten arbejder for høje målsætninger for andelen af økologi i de offentlige køkkener. Den cirkulære tankegang skal gennemsyre kommunernes affaldspolitik. Kommunernes erhvervspolitik skal målrettet gå efter at understøtte den grønne omstilling. Forsyningsvirksomhederne skal ejes af forbrugerne eller kommunerne og de skal gå i spidsen i omstillingen til vedvarende energi.

 

Lørdag, 11. februar 2017 - 12:45

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]