Gå til hovedindhold

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara. EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne. Det har EU-domstolen afgjort i dag onsdag.

Afgørelsen er entydig. Handelsaftalen kan ikke overføres til Vestsahara, som ligger udenfor Marokkos internationale grænser. Dommen stopper imidlertid ikke her. Dommen går helt tilbage til Associeringsaftalen fra 2000, som skabte rammere for EU's og Marokkos handelsaftaler. Denne aftale kan heller ikke inkludere Vestsahara.

Enhedslistens udviklingsordfører, Christian Juhl, der har fulgt udviklingen i Vestsahara tæt, siger:

  • - EU-domstolens er meget klar og særdeles vidtgående. En besætter af et land, Marokko, kan ikke disponere over landets ressourcer hen overhovedet på befolkningen
  •  
  • - Dette er en meget vigtig sejr for sahrawierne og for alle, der er fortalere for at international lov skal respekteres i Vestsahara, den vigtigste i adskillige år. Dommen kan være med til at fremme sahrawiernes mulighed for at bestemme i eget land.
  •  
  • - Afgørelsen kan sandsynligvis få et alvorligt efterspil for de danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara
  •  

Enhedslisten har kaldt den danske udenrigsminister i samråd om den markante afgørelse for at bede ham redegør for konsekvenserne for den danske udenrigspolitik og for de danske virksomheder, der har været involveret i handel i Vestsahara.

Polisario har endnu en uafgjort sag ved en domstol i EU om fiskeriaftalen mellem EU og Marokko, der også omfatter Vestsahara – og hvor danske virksomheder ligeledes kan komme i klemme

 

Dommen fra EU domstolen på dansk
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186489&pageIndex=0&doclang=DA&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=607973                                

Torsdag, 22. december 2016 - 8:50

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]