Gå til hovedindhold

Members of the Danish Parliament Issue Joint Statement in Support of Peace in Colombia

Declaración de apoyo a la paz en Colombia

Felicitamos al pueblo colombiano por el nuevo acuerdo de paz, que debe marcar el fin de 52 años de conflicto armado y asegurar una paz estable, justa y duradera.

Saludamos al Gobierno Colombiano y a las FARC-EP por su voluntad de negociar. Desde que se renunció al primer acuerdo, con una margen muy estrecha, en el referéndum en octubre 2016, las partes de la negociación y la sociedad civil han insistido en buscar una solución que pueda garantizar el derecho que tiene la población colombiana de vivir en paz.

Reconocemos la gran importancia del rol de la sociedad internacional, especialmente de los países anfitriones de las negociaciones, Cuba y Noruega, en lograr un acuerdo de paz.

El acuerdo de paz es un paso determinante en el camino hacia un nuevo futuro para Colombia. La implementación del acuerdo debe asegurar los derechos básicos para todos los colombianos, incluyendo el derecho a la participación y el derecho a una vida digna. El acuerdo pone énfasis en los derechos de los grupos vulnerables, entre ellos las víctimas del conflicto, las mujeres y los niños. La implementación debe asegurar una mejora de las condiciones de vida en los distritos rurales, y el acceso a la participación política. Para que la implementación resulte en paz y reconciliación, se requiere la involucración de todos los sectores de la sociedad colombiana y el respaldo de la comunidad internacional.

Los miembros de los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de derechos humanos están sufriendo persecución, amenazas y homicidios. El estado colombiano tiene el deber de garantizar el derecho de toda la población a la vida, la libertad y la seguridad personal. La sociedad internacional debe acompañar al estado colombiano a garantizar la seguridad, para que la oposición democrática pueda trabajar sin persecución.

El acuerdo de paz es un paso decisivo hacia un desarrollo pacífico en el continente americano y el acuerdo ejemplar sirve para inspirar al resto del mundo. El gobierno danés debe respaldar la implementación del acuerdo en todas las foras bilaterales e internacionales.

Statement in Support of Peace in Colombia

We congratulate the Colombian people with the new peace agreement ending 52 years of armed conflict and looking to ensure a stable, just and sustainable peace.

We welcome the Colombian government and FARC-EPs willingness to negotiate. Since the first peace agreement was rejected by a narrow margin in a referendum in October 2016, the negotiating parties and civil society has insisted on finding a solution to ensure the Colombian peoples' right to peace.

We recognize the important role that the international community, particularly the host countries Cuba and Norway, have had in the achievement of a peace agreement.

The peace agreement is a decisive step towards a new future for Colombia. The implementation of the peace agreement will ensure basic rights for all Colombians, including the right to participation and the right to a dignified life. The agreement has special emphasis on the rights of vulnerable groups, including victims of the conflict, women and children. The implementation is to ensure the improvement of living conditions in rural areas, as well as access to political participation. If the implementation is to result in peace and reconciliation, it requires the involvement of all sectors of the Colombian society, as well as support from the international community.

Members of political parties, civil society organizations, and human rights organizations are subjected to persecution, threats and murder. The Colombian government has the duty to guarantee the right to life, freedom and security. The international community must assist the Colombian government in guaranteeing security, allowing the democratic opposition to act without persecution.

The peace agreement is a decisive step towards a peaceful development in the continent, and the exemplary agreement should be an inspiration to the rest of the world. The Danish government must support the implementation of the peace agreement bilaterally and in international fora.

Erklæring til støtte for fred i Colombia

Vi lykønsker den colombianske befolkning med den nye fredsaftale, der skal slutte 52 års væbnet konflikt og sikre en stabil, retfærdig og bæredygtig fred.

Vi hilser den colombianske regering og FARC-EPs forhandlingsvillighed velkommen. Siden den første fredsaftale blev afvist af en snæver margin ved folkeafstemningen i oktober 2016, har forhandlingsparterne og civilsamfundet insisteret på at finde en løsning, der kan sikre den colombianske befolknings ret til fred.

Vi anerkender den vigtige rolle som det internationale samfund, særligt værtslandene Cuba og Norge, har spillet i opnåelsen af en fredsaftale.

Fredsaftalen er et afgørende skridt på vejen mod en ny fremtid for Colombia. Implementeringen af fredsaftalen skal sikre grundlæggende rettigheder for alle colombianere, herunder retten til deltagelse og retten til et værdigt liv. Aftalen lægger særlig vægt på rettigheder for sårbare grupper, herunder ofre for konflikten, kvinder og børn. Implementeringen skal sikre en forbedring af levevilkårene i landdistrikterne, samt adgang til politisk deltagelse. Hvis implementeringen skal resultere i fred og forsoning kræver det inddragelse af alle sektorer af det colombianske samfund, og opbakning fra det internationale samfund.

Medlemmer af politiske partier, civilsamfunds- og menneskerettighedsorganisationer udsættes for forfølgelse, trusler og drab. Den colombianske stat har pligt til at være garant for befolkningens ret til liv, frihed og personlig sikkerhed. Det internationale samfund skal bistå den colombianske stat i at garantere sikkerhed, så den demokratiske opposition kan virke uden forfølgelse.

Fredsaftalen er et afgørende skridt mod en fredelig udvikling på kontinentet, og den eksemplariske fredsaftale bør være til inspiration for resten af verden. Den danske regering bør bilateralt og i internationale fora bakke op om implementeringen af fredsaftalen.

Mogens Lykketoft, Member of the Danish Parliament, The Social Democratic Party, Former Minister and speaker of the Parliament

Holger K. Nielsen, Member of the Danish Parliament, The Socialist People’s Party, Former Minister

Uffe Elbæk, Member of the Danish Parliament, The Alternative, Former Minister

Pernille Skipper, Member of the Danish Parliament, Enhedslisten - the Red-Green Alliance

Aaja Chemnitz Larsen, Member of the Danish Parliament, Inuit Ataqatigiit, Greenland

Sjúrður Skaale, Member of the Danish Parliament, Javnaðarflokkurin, Faroe Islands 

Rasmus Nordqvist, Member of the Danish Parliament, The Alternative

Nikolaj Villumsen, Member of the Danish Parliament, Enhedslisten - the Red-Green Alliance

Tirsdag, 29. november 2016 - 11:44

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]