Gå til hovedindhold

Det offentlige har brug for en indliciteringsstrategi

Bios fejlslagne ambulancedrift, færre kommunale daginstitutioner og milliardunderskud i kommunerne. Det er blot tre af ugens historier om, hvordan private virksomheder, der fungerer efter profithensyn, fører til forringelser i velfærden. Udlicitering og privatisering giver dyrere og dårligere service og mere ulige adgang til velfærd. Samtidig betaler medarbejderne oftest prisen i form af dårligere løn- og arbejdsvilkår.

Enhedslisten foreslår derfor, at regeringen udarbejder en indliciteringsstrategi, som skal som skal sikre, at ingen eller så få opgaver som muligt bliver udliciteret i kommuner og regioner. Samtidig skal strategien sikre, at opgaver, der i dag er på private virksomheders hænder, hurtigst muligt overgår til løsning i regi af offentlige virksomheder eller institutioner.

Pernille Skipper udtaler:

  • - Vi har ikke brug for mere udlicitering, som hverken hjælper trængte kommuner eller borgere, der har behov for velfærd. Sagerne taler for sig selv: Ringere service og stigende ulighed er resultatet af udlicitering. Det gælder både børnehaverne og ambulancekørslen, som er højaktuel, men vi har også set det gå galt med private plejehjem, der må gå konkurs og efterlade de ældre i stikken.
  •  
  • - Regeringen har fuldstændig misforstået problemet, når den bruger udlicitering som redskab for at finde de mange milliarder, som mangler i kommunerne og regionerne. Det koster enten i kroner og øre eller i kvalitet. Vi har brug for en strategi for bringe så mange udliciterede opgaver tilbage i hænderne på regioner og kommuner. Kun på den måde kan vi sikre, at velfærds- og sundhedsydelserne bliver af højeste kvalitet til gavn for børn, unge, ældre og udsatte.
  •  
  • - Vi vil have regeringen til at lave en indliciteringsstrategi. Strategien skal sikre, at der sættes en stopper for udlicitering for udliciteringens skyld, og at de opgaver, der er blevet dyrere eller dårligere ved at blive overladt til private profithensyn, kommer tilbage på fællesskabets hænder. Eksempelvis bør alle kommuner og regioner gennemgå alle de opgaver, der er sendt i udbud til private, fx driften af børnehaver eller ambulancekørslen. Er opgaveløsningen ikke blevet billigere, som tanken var, eller er kvaliteten dalet, ja, så skal opgaven tilbage på det offentliges hænder. Og lur mig, om det ikke bliver det meste.

 

Enhedslisten foreslår:

Regeringen skal fremlægge en indliciteringsstrategi, der eksempelvis bør indeholde:

  • - Kommuner og regioner skal gennemgå alle udliciterede opgaver med henblik på at kunne vurdere, hvad der kan indliciteres her og nu, samt hvad der med fordel kan indliciteres over en årrække.
  • - Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde omdannes til et Indliciteringsråd, som har til opgave, at (1) rådgive kommuner og regioner om, hvordan de bedst sikrer overgang til offentlig opgave-løsning, og (2) opsamle erfaringer på tværs af regioner og kommuner herom, samt (3) kan bestille forskning om effekter mv. af indlicitering.
  • - Staten skal rådgive om og stille en pulje til rådighed for kommuner og regioner, der vil oprette fælleskommunale og –regionale virksomheder, som kan producere indliciterede ydelser og produkter billigst muligt.
Tirsdag, 26. juli 2016 - 9:26

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]