Gå til hovedindhold

EU-kommissionen vil åbne markedet for UBER og yderligere deregulering

Det er ildevarslende læsning, EU-kommisionen byder på i deres udsendte retningslinier for deleøkonomien, kaldet ”en europæisk dagsorden for den kollaborative økonomi”.

Henning Hyllested, ordfører for Enhedslisten på området, siger i den anledning:

  • - Når Kommisionen mener, at tjenesteydere, der opererer på digitale platforme, kun bør forpligtes til at indhente tilladelser til at drive deres virksomhed, hvis det er strengt nødvendigt,
  • og at ”platforme” ikke bør være underlagt koncessioner og licenser, såfremt de kun fungerer som mellemled mellem forbrugerne og dem, som tilbyder den faktiske tjeneste så som UBER,
  • samtidig med, at ”absolutte forbud” mod en aktivitet bør være sidste udvej.
  •  

- EU-kommisionen har lagt en linje , der vil undergrave forholdene på arbejdsmarkedet, alvorligt forringe forbrugersikkerheden, åbne for løse ansættelser og fritidsjobberi, forringe den økonomiske gennemsigtighed og skabe en ny gruppe af working poor.

- Den deregulering, som EU-kommisonen lægger op til, vil føre os 100 år tilbage til den rå og uregulerede kapitalisme. Det er lønmodtagerne og velfærdssamfundet, der bliver taberne. Vi vil få amerikanske og tyske tilstande på arbejdsmarkedet. Trygheden for lønmodtagerne, som har været en hovedhjørnesten på vores arbejdsmarked, vil blive en by i Rusland.

- Indtil videre er Kommisonens udtalelser ”blot” nogle retningslinier. Men Kommisionen stopper naturligvis ikke her - ikke før retninglinierne er blevet omsat i EU-lovgivning i form af direktiver og forordninger. Fagbevægelsen i hele Europa har derfor en kæmpemæssig opgave med at få stoppet Kommisionens bestræbelser, inden det er for sent.

Fredag, 3. juni 2016 - 10:34

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]