Gå til hovedindhold

Vismænd støtter Enhedslistens krav om gevinstskat på ejerboliger

De økonomiske vismænd udkommer i dag med deres forårsrapport 2016. Én af rapportens centrale konklusioner er, at der er behov for at indføre en gevinstbeskatning på ejerboliger for at opnå en fair beskatning.

Blandt tre forskellige modeller anbefaler vismændene, at man indfører en exit-beskatning (udtrædelsesskat), dvs. at skatten på gevinsten først skal falde, når boligejeren forlader ejerboligmarkedet.

Vismændenes forslag er dermed en støtte til Enhedslistens skattepolitik for ejerboliger. Enhedslisten har siden 2012 arbejdet for at fremme en gevinstskat på ejerboliger, som kan sikre en mere fair fordeling af skatterne og mere lighed i samfundet.

Pelle Dragsted, finansordfører for Enhedslisten, udtaler:

  • - Boligmarkedet i Danmark er med til at skabe enorm ulighed. Det er urimeligt, at arbejdsfrie gevinster af boligværdistigninger er skattefrie, mens lønmodtagerne betaler skat af deres indkomst. Efter 15 år med skattestop er det på tide at de allerrigeste boligejere betaler for de massive gevinster, de har fået gennem årene.
  •  
  • - Vi hilser vismændenes forslag om en gevinstbeskatning af ejerboliger velkommen. Vi har selv gennem flere år slået til lyd for indgreb på boligmarkedet, som kunne skabe en retfærdig fordeling og et mere stabilt boligmarked.
  •  
  • - Vi ønsker et spekulationsfrit boligmarked, hvor almindelige lønmodtagere har råd til at bo uden at skulle gældsætte sig til op over begge ører. Det er første og fremmest bankerne og de rigeste boligejere, der tjener på, at priserne på ejerboliger stiger voldsomt.
  •  
  • - Vi vil bruge provenuet fra en gevinstskat på boliger til at sænke skatten for de laveste indkomster eller til bedre velfærd og tryghed for arbejdsløse og syge  

 

Baggrund

Vismandsrapporten som offentliggøres i dag indeholder et kapitel IV om boligbeskatning i Danmark.

I rapporten anbefaler vismændene at der indføres en gevinstbeskatning på salg af ejerboliger. Vismændene nævner tre gevinstbeskatningsmodeller:

Lagerbeskatning: hvor skatten af anslået værdistigning løbende beskattes

Realisationsskat: hvor gevinsten beskattes ved hver køb/salg af bolig

Udtrædelsesskat: hvor gevinsten opgøres og beskattes for alle boliger, som den pågældende ejer har ejet – i princippet hele livet.

Vismændene anbefaler udtrædelsesskatten (også kaldet exit-skatten) fordi den ikke forhindrer boligejerne i at skifte bolig på grund af skattekrav og ikke presser boligejerne på deres likviditet mens de bor i boligen.

Tænketanken Cevea har også i en nylig analyse foreslået en gevinstskat på boliger: http://cevea.dk/analyse/14-okonomi/1847-etablering-af-den-lokale-udviklingsfond-finansieret-af-en-bolig-avanceskat

Tirsdag, 31. maj 2016 - 12:35

Emner

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]