Gå til hovedindhold

PSO har haft gavnlig effekt

Regeringen siger, de vil afskaffe PSO-tariffen uden nogen klar plan for, hvordan den grønne omstilling skal finansieres. Enhedslisten frygter, at regeringen forsøger at sylte den bæredygtige omstilling, så Danmark helt mister den grønne førertrøje.

Energiordfører Søren Egge Rasmussen udtaler.

  • - PSO-tariffen har haft den positive virkning, at alle elforbrugere - både erhvervsliv og private husstande - har været med til at betale for omstillingen til vedvarende energi. Såfremt et flertal i Folketinget vil vælte hele regningen over på de private husstande, vil det umiddelbart give en typisk dansk familie en ekstraudgift på 2.000-3.000 kr. om året.
  •  
  • - Hvis omkostningen til udbygningen af den vedvarende energi flyttes over på skattebetalingen, har det den negative konsekvens, at dem med det højeste elforbrug har et mindre incitament til at spare på strømmen. Hvis hævelse af indkomstskatten skal betale udgiften, medfører det, at dem med de højeste indkomster med det højeste elforbrug slipper billigere. Det er urimeligt og fremmer ikke den bæredygtige omstilling.
  •  
  • - Hvis omkostningen til udbygningen af den vedvarende energi flyttes over på skattebetalingen, medfører det et øget elforbrug, og især erhvervslivet vil få langt mindre incitament til at spare på strømmen. Endvidere vil en finansiering via forhøjet bundskat risikere at ramme socialt skævt. Jeg afventer stadig svar på en række spørgsmål til ministeren herom.
  •  
  • - Energibesparelser er utroligt vigtige for at nedbringe vores CO2-udslip, derfor er det vigtigt at afgifter er målrettede og har den rigtige påvirkning af forbruget. Der er brug for indførelse af afgifter på biomasse og omlægning af elafgifterne. Vi har brug for differentiere elafgifter, så vi i Danmark i højere grad kan bruge den stigende mængde vindmøllestrøm. Vi skal sikre mere fleksibelt brug af el i fjernvarmen og i højere grad bruge el på de tidspunkter vinden blæser. Det kan bl.a. sikres ved flere varmepumper og mere elektrificering af transporten.
Tirsdag, 10. maj 2016 - 12:35

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]