Gå til hovedindhold

Regeringen må droppe grundlovsstridigt forslag

På en høring på Christiansborg i dag blev der rettet massiv kritik mod et forslag om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske børn og unge. Forslaget indebærer, at der kan etableres skoletilbud til udenlandske børn, der ikke lever op til de kvalitetskrav, der eksisterer i dag. Skoletilbuddene skal således ikke opfylde de krav, der i dag gælder i forhold til bl.a. klassestørrelser og lærerkvalifikationer. Det kan blive en forringelse af skoletilbuddet til udenlandske børn, der kan få meget alvorlige konsekvenser, mener Enhedslistens undervisningsordfører, der også anser forslaget om at være på kant med grundloven.

Jakob Sølvhøj udtaler :

  • - Det har helt afgørende betydning for integrationsindsatsen, at udenlandske børn og unge får et skoletilbud af høj kvalitet, så de hurtigt får mulighed for at lære dansk og i øvrigt tilegne sig de kompetencer, der skal til for at leve op til de krav, der stilles i det danske skolesystem. Derfor er det helt uforståeligt, at regeringen nu vil forringe skoletilbuddet til disse børn, der af mange årsager kan have et meget stort behov for støtte og højt kvalificeret undervisning.
  •  
  • - Det er i forvejen stærkt problematisk, at regeringen vil hæve loftet i folkeskolens modtageklasser meget kraftigt, og gennemfører regeringen det påtænkte forslag om en helt ny type tilbud, vil reglerne om klasselofter og holddannelser helt blive fjernet. Når regeringen samtidig vil fjerne det almindelige krav til lærerkvalifikationer, tegner der sig et skoletilbud til udenlandske børn, der er helt uacceptabelt.
  •  
  • - Regeringens forslag ser også ud til at være i modsætningen til grundloven, hvor det i § 76 hedder, at ”Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen.” Det må være uforeneligt med en lovgivning, der giver kommunerne mulighed for at fratage udenlandske børn retten til at komme i folkeskole. På den baggrund vil jeg opfordre regeringen til ikke at fremsætte forslag herom i folketinget.
Fredag, 8. april 2016 - 11:30

Emner

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]