Gå til hovedindhold

Arbejdstilsynets instruks om henlæggelse ved dødsulykker trækkes nu tilbage

Der rejstes indtil i dag ikke tiltale mod arbejdsgiveren, når en ansat døde eller kom alvorligt til skade ved en arbejdsulykke, hvis den tilskadekomne var i familie med eller nærtstående til arbejdsgiveren. Denne praksis stopper nu.

Arbejdstilsynet indstillede hidtil til politiet, at sagerne skulle henlægges. Politiet fulgte herefter Arbejdstilsynets indstillinger. Også i tilfælde, hvor der var tale om grove overtrædelser af arbejdsmiljøloven, blev sagen henlagt.

Efter dagens samråd med beskæftigelsesministeren i Folketingets beskæftigelsesudvalg stopper denne praksis.

15 dødsfald på 5 år

Ifølge beskæftigelsesministeren drejer det sig over en 5-årig periode om 53 sager, heraf 15 med dødelig udgang. Henlæggelserne og de manglende retslige afgørelser har haft betydning for arbejdsskadesagerne i forbindelse med ulykkerne.

Da Fagbladet berettede om omstændighederne ved en dobbelt dødsulykke ved losningen af fiskerbåd i Strandby, kom disse forhold for en dag. Det betød, at arbejdsmarkedsordførerne fra Enhedslisten, Socialdemokraterne, DF, SF og Alternativet bad om at få beskæftigelsesministeren  i samråd i beskæftigelsesudvalget med krav om at gøre noget ved de mangelfulde forhold.

På udvalgsmødet onsdag (16.12.2015) gav ministeren tilsagn om, at den interne instruks i Arbejdstilsynet nu trækkes tilbage, og at der ikke fremover bliver indstillet til politiet, at sådanne ulykker skal henlægges.

Arbejdsmiljøordfører Christian Juhl siger:

 

- Det er godt, at vi har fået sagen frem i lyset, og beskæftigelsesministeren nu stopper denne praksis. Det øger de skadelidtes retssikkerhed, at instruksen nu trækkes tilbage, og at det er politi og domstole, der vurderer ansvar i disse sager.

- Ministeren skal nu sikre, at de henlagte sager genåbnes.

- Endelig tilbagestår en undersøgelse af, om der var et godt nok samarbejde mellem de to myndigheder, Søfartsstyrelsen og Arbejdstilsynet, i den konkrete ulykke i Strandby.

Torsdag, 17. december 2015 - 15:12

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]