Gå til hovedindhold

Biomasse underminerer klimaplaner

De klimaplaner verden rundt, der skal dæmme op for klimaforandringerne, bygger i høj grad på at erstatte fossile brændsler med biomasse. Men det er nu bredt anerkendt, at biomassen langt fra er CO2-neutral i praksis. Det underminerer de resultater, der måtte blive opnået på COP21, at lande som Danmark i sin klimaplan benytter så meget biomasse, mener Enhedslistens energiordfører, Søren Egge Rasmussen, der ønsker, at Danmark skal gå foran ved at øge afgifterne på biomassen.

Søren Egge Rasmussen siger:   

- Uanset hvad resultatet bliver til COP21 i Paris,  så står vi med et kæmpe problem, hvis verdens lande skruer op for brugen af biomasse, fordi det fejlagtigt pynter på CO2-regnskabet. Skal Danmark virkelig gå foran, så skal vi basere os meget mindre på biomasse i vores grønne omstilling.

- I dag er biomasse helt fritaget for afgifter i Danmark. Det er helt skævt, når det står klart, at biomassen også belaster klimaet. Klimarådet har også påpeget, at der på grund af de manglende afgifter bliver brugt meget mere biomasse, end det er samfundsmæssigt og klimamæssigt forsvarligt. I stedet skal vi i meget højere grad satse på energikilder, der rent faktisk er vedvarende som vind, sol og geotermi, og vi skal være meget mere ambitiøse i forhold til at reducere vores energiforbrug.

- Det voldsomme globale fokus på biomasse betyder, at landbrugsjord og natur omlægges til at producere energi til især de rige lande. Det forringer levevilkår for fattige befolkninger rundt på kloden endnu mere.  Det er de samme befolkninger, som bliver ramt hårdest af klimaforandringer. Der er ingen tvivl om, at biomasse ikke bidrager positivt til en socialt retfærdig klimaløsning.

Lørdag, 12. december 2015 - 17:11

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]