Gå til hovedindhold

Regeringens klimapolitik er et økonomisk selvmål

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) har besluttet at droppe de danske klimamål om udfasning af kul og naturgas samt reduktionsmål og mål for vedvarende energi.

Det skriver Børsen i dag. Ud over at det er en katastrofe for ambitionerne om at dæmme op for klimaforandringer og forurening, så er det også en økonomisk taberstrategi for Danmark, mener klimaordfører, Maria Reumert Gjerding.

Grådighed skal ikke styre udviklingen

At nogle få virksomheder beklager sig over grøn omstilling, bør ikke få Danmark til at skifte kurs.

- Det er utroligt snæversynet alene at fokusere på, at ganske få virksomheder påstår, de har problemer med deres bidrag til udgifterne til den grønne omstilling. Jeg mangler endnu at se et eneste dokumenteret eksempel på en virksomhed, som har reelle problemer med deres omkostninger som følge af bidraget til den grønne omstilling, påpeger Maria Reumert Gjerding.

Hun mener, at Dansk Industris kampagne mod bidraget til den grønne omstilling, PSO, er udtryk for ren grådighed.

- Jeg har bedt ministeren fremlægge dokumentation for, hvilke virksomheder der reelt har problemer med konkurrenceevnen som følge af PSO. Jeg har set på Aalborg Portland, der ofte fører sig frem og beklager sig over at skulle bidrage til den grønne omstilling, men deres PSO-betaling er ubetydelig i forhold til deres omsætning og overskud. Jeg vil hævde, at det er ren nonsens, at deres PSO skulle påvirke deres konkurrenceevne.

Ministeren sætter Danmarks førerposition over styr

Hvis der er virksomheder, som har reelle problemer med PSO-betalingen, bør man sætte målrettet ind dér, mener klimaordføreren.

- Enhedslisten har igen og igen sagt, at hvis der er konkrete virksomheder med faktiske problemer, så lad os sætte målrettet ind og hjælpe dem med at nedsætte deres energiforbrug, så betalingen samlet falder. Eller lad os gøre som Tyskland og lade virksomheden ansøge konkret om at få reduceret betalingen til den grønne energi. Det er hul i hovedet at arbejde politisk for at sænke PSO generelt, når det måske kun er ganske få virksomheder, der har problemer, siger Maria Reumert Gjerding.

- Reelt betyder omstillingen væk fra fossile brændsler og til vedvarende energi, at selve elpriserne falder. Derfor betaler danske virksomheder stort set det samme for deres elforbrug som resten af EU. Derudover er det ambitiøse danske klima- og energimål, der har skabt nogle af de dygtigste virksomheder i verden både inden for vedvarende energi og energieffektiviseringer. Det har skabt tusindvis af danske arbejdspladser og en kæmpe eksport. Det er altså vores fremtidige førerposition, klimaministeren nu sætter over styr.

Mandag, 7. september 2015 - 8:42

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Nyheder fra kommuner, regioner og udvalg

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]