Gå til hovedindhold

De fattige skal ikke betale revision af ferieloven

Enhedslisten hilser forbedringer af ferieloven velkommen. Men det skal give flere rettigheder til lønmdotagerne og må ikke gå ud over den hjælp til de fattige familier, som Arbejdsmarkedets Feriefond yder i dag.  

Revisionsplanerne er blevet beskrevet i dagens Politiken.

Arbejdsmarkedsordfører Finn Sørensen siger:

- Det er fint, at beskæftigelsesministeren har sat et stykke arbejde i gang for at undersøge, hvordan vi kan forbedre ferieloven. Det er bare for dårligt, at det er et diktat fra EU, der sætter arbejdet i gang – oven i købet på et spørgsmål, som ja-partierne mange gange har lovet os, at EU ikke kunne blande sig i, nemlig vores arbejdsmarkedspolitik. Vi burde selv have sat det arbejde i gang for længst, men bedre sent end aldrig.

- Selvfølgelig skal man have ret til ferie i det første år på arbejdsmarkedet, så det kan kun gå for langsomt at få rettet op på det. Ferieloven kan også forbedres og strammes op på mange andre områder, når det gælder lønmodtagernes rettigheder. Højesteret gav for nylig arbejdsgiveren ret til at presse medarbejderen i ansættelsessituationen til at fraskrive sig ferierettigheder. Det skal en revision af loven sætte en stopper for.
 
- Det er i orden at se på en revision af Arbejdsmarkedets Feriefond. Men det må ikke gå ud over de mange tusinde fattige familier, som får hjælp til at holde lidt ferie fra dagligdagens bekymringer om at få pengene til at slå til. Det skal heller ikke gå ud over de andre sociale og kulturelle formål, som fonden støtter. Fonden har i mange år løst nogle samfundsmæssige opgaver, som alle skatteydere - og især de højtlønnede og de rige - bør bidrage til. Det bliver dobbelt vigtigt i de kommende år, hvor virkningen af RSSF-regeringens reformer slår igennem for alvor. Den tidligere regering forventede jo selv, at disse reformer kan medføre op til 10.000 flere fattige.

- Enhedslisten går gerne ind i forhandlinger om revision af ferieloven, hvis det giver flere rettigheder til lønmodtagerne, og hvis den sociale balance sikres. Vi vil gerne sikre os, at dette bliver en del af udvalgets kommissorium. Jeg har derfor stillet nogle spørgsmål til beskæftigelsesministeren for at få afklaret, om han er af samme opfattelse.


Finn Sørensen har stillet følgende spørgsmål til  ministeren:

  • Hvad er baggrunden for, at regeringen ikke længere afviser EU's krav om, at der skal ske ændringer i den danske ferielov med hensyn til optjening og afholdelse af ferie?
  • Er regeringen kommet til den konklusion, at den danske ferielov ikke er i overensstemmelse med EU-reglerne med hensyn til reglerne om optjening og afholdelse af ferie, og at den tidligere regering derfor tog fejl, hvad det angår?
  • Hvad er kommissoriet for det udvalgsarbejde, regeringen vil igangsætte om en revision af ferieloven, hvem skal deltage i udvalget, og hvornår forventes det, at udvalget kan afgive rapport?
  • Vil ministeren indskærpe i kommissoriet for udvalget om revision af ferieloven, at arbejdet skal munde ud i flere rettigheder til lønmodtagerne, og at det ikke må medføre forringelser af den sociale og kulturelle indsats, som Arbejdsmarkedets Feriefond bidrager til i dag?
Mandag, 31. august 2015 - 17:44

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]