Gå til hovedindhold

Uværdigt, at kommuner spekulerer i skidt behandling af mennesker med handicap

Danmarks Radio bragte torsdag aften et indslag i TV Avisen, der viste, hvordan Egedal kommune uretmæssigt har frataget en familie støtten til den handicapbil, familien har fået bevilget. Indslaget tegnede samtidig et generelt billede af, hvordan kommuner tilsyneladende fratager borgere ydelser, de har krav på efter lovgivningen, og sparer store beløb, selv om borgerne får medhold i deres anke, fordi sagsbehandlingstiderne er alt for lange.

Det er helt uacceptabelt, mener Enhedslistens handicapordfører, Jakob Sølvhøj, der nu vil bede socialministeren om en redegørelse. Jakob Sølvhøj udtaler:

- Det er dybt bekymrende, at Ankestyrelsen underkender hele 34 % af kommunernes afgørelser om tilkendelse af støtte til bl.a. borgere med handicap. Det skal ikke kunne lade sig gøre for kommunerne at spare penge ved at spekulere i at bevæge sig på eller ud over kanten af lovgivningen, når det gælder ydelser til borgere med handicap. Det er ganske enkelt uværdigt.


Lovændring nødvendig

Ifølge Enhedslistens handicapordfører er det nødvendigt med en lovændring på området. Og samtidig må sagsbehandlingen ske hurtigere, så borgeren får hurtigere afklaring på sin sag.

- Sagsbehandlingstiderne må nedbringes markant, så borgerne hurtigt kan få behandlet klager over kommunale afgørelser. Samtidig skal loven ændres, så klager over en kommunes frakendelse eller forringelse af tidligere tildelt hjælp til borgere med handicap får opsættende virkning.

Tilbagebetaling til borgerne

Jakob Sølvhøj mener, at kommunerne må finde måder at tilbage borgeren det retmæssige beløb. Det kunne eksempelvis ske ved oprettelsen af fonde, som kommunerne betaler til.

- Kommuner, der undlader at tilkende handicappede borgere ydelser, de efter lovgivningen har krav på, skal under alle omstændigheder forpligtes til at betale det uretmæssigt sparede beløb. I sager, hvor det ikke er muligt at efterbetale borgeren, kan der f.eks. findes en form for fondskonstruktion, som kommunerne skal indbetale det uretmæssigt sparede beløb til.

Fredag, 28. august 2015 - 16:30

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]