Gå til hovedindhold

Udenrigsminister uden selvstændige initiativer overfor Israel

Israel har nedrevet boliger og fordrevet palæstinensere nær Østjerusalem. Den danske udenrigsminister har ikke ytret sig om dette og flere andre overgreb fra Israels side.

FN har derimod i klare toner udtrykt sig imod israelernes handlinger og forlangt, at de skal stoppe. 

Palæstina-ordfører Christian Juhl siger:

- Det er en påfaldende tavshed, udenrigsminister Kristian Jensen udviser over for en af de alvorligste og længste internationale konflikter. Derfor har jeg rejst en række spørgsmål til ministerens om hans holdning til konflikten mellem Israel og Palæstina. Af svaret fremgår, at han dækker sig ind under FN’s, EU's og USA’s handlinger.

- Det er positivt, at han trods alt bakker op om FN’s og EUs kritiske holdning over for Israels folkeretsstridige aktiviteter. Men det ville klæde ministeren selv at ytre sig, hver gang den israelske besættelsesmagt foretager overgreb på palæstinenserne og de palæstinensiske områder.

- Kun hvis flere lande aktivt ytrer sig og handler, er der chance for at få en løsning på konflikten mellem Israel og Palæstina. Danmark bør samle de øvrige EU-lande eller så stor en gruppe af lande som muligt om et boykot, stop for investeringer og sanktioner over for Israel, indtil de følger folkeretslige regler og sætter sig ved forhandlingsbordet.


Christian Juhl stillede spørgsmål 42 
til udenrigsministeren:

FN’s repræsentation i Palæstina har udtrykt stor alvor i forbindelse med Israels nedrivninger af boliger og fordrivelser af de palæstinensiske indbyggere, jf. FN’s pressemeddelelse fra Jerusalem 18. august 2015.

  • Er ministeren enig med UNRWA i, at der er tale om brud på international lov og en hindring i realiseringen af en 2-statsløsningen, når Israel systematisk søger at realisere sin E-1 bosættelsesplan ved Østjerusalem?
  • Er ministeren enig med FN i, at nedrivningerne og fordrivelserne omgående skal stoppes?
  • Vil ministeren fordømme Israels handlinger?
  • Hvilke initiativer vil ministeren tage over for Israel i anledning af det hændte?
  • Hvilke initiativer vil ministeren tage i forhold til EU og FN i anledning af det hændte?

Ministerens svar:

EU’s udenrigsministre vedtog på det seneste rådsmøde i juli 2015 rådskonklusioner om fredsprocessen i Mellemøsten. Heri fremgår det, at EU anser de israelske bosættelser for ulovlige i henhold til folkeretten, og EU udtrykker sin kraftige modstand mod Israels bosættelsespolitik og de handlinger, der fra israelsk side foretages i den sammenhæng. I den forbindelse nævnes specifikt bl.a. nedrivninger og konfiskation af palæstinensiske boliger mv., udsættelser af beboere fra boliger og tvangsmæssig forflyttelse af disse beboere. EU konstaterer, at disse handlinger er en alvorlig trussel mod en to-statsløsning. Allerede ved tidligere lejligheder har EU på den baggrund kraftigt opfordret Israel til at omgøre sådanne beslutninger, så en to-statsløsning forbliver et realistisk perspektiv. Regeringen støtter denne vedtagne EU-politik helhjertet.

Konfliktens kompleksitet understreger vigtigheden af en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik blandt EU-landene. Jeg ønsker at fastholde sagen højt på EU og det internationale samfunds dagsorden. Danmark har ikke mulighed for på egen hånd at ændre den komplekse situation, som konflikten mellem Israel og Palæstina udgør. EU og det internationale samfund må tale med en samlet stemme. Regeringen arbejder derfor særligt gennem EU for, at fredsforhandlinger mellem Israel og Palæstina vil føre til den nødvendige fredsløsning mellem de to parter. Kun en endelig fredsaftale kan bidrage til at sikre alle parter en fremtid med et positivt perspektiv, herunder en løsning på bosættelsesproblematikken, den israelske besættelse af Vestbredden. og blokaden af Gaza. EU og FN’s indsats vil fortsat være central i sammenhæng med særligt USA’s engagement.

Onsdag, 26. august 2015 - 15:54

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]