Gå til hovedindhold

Enhedslisten vil gøre skoledagen kortere

Enhedslisten vil give kommunerne nye muligheder for at afkorte de lange skoledage. Kritikken af folkeskolereformen fortsætter og bliver stadig mere massiv. Senest er det de nye skoleskemaer med meget lange skoledage, der har fået mange forældre til at protestere, og i den seneste uges tid har flere af skoleforligspartiernes ordførere tilkendegivet, at det er kommet bag på dem, at eleverne har så lange skoledage. Det er en noget sen erkendelse, men Enhedslistens folkeskoleordfører, Jakob Sølvhøj  håber, at det kan være et signal om politisk vilje til at genoverveje hele eller dele af folkeskolereformen.

-       Forældrene retter massiv kritik af de lange skoledage, og mange fravælger folkeskolen til fordel for de private skoler. Det er blevet rigtig svært at rekruttere skoleledere. Der er mange tegn på, at der er brug for ændringer af folkeskolereformen. Enhedslisten opfordrer på den baggrund børne- og undervisningsministeren til at indlede en dialog med folkeskolens parter, der kan skabe grundlag for ændringer af reformen.

-       Enhedslisten opfordrer samtidig regeringen til hurtigt at udvide kommunernes mulighed for at afkorte de alt for lange skoledage. Der er brug for et initiativ her og nu.

-       Folkeskolelovens § 16 b åbner allerede i dag op for at fravige reglerne om skoledagens længde i op til et år mod i stedet at sikre yderligere faglig støtte og bedre undervisningsdifferentiering ved hjælp af ekstra personale. Jeg vil opfordre regeringen til at udvide denne mulighed for lokalt at afkorte skoledagenes længde.  

-       En afkortning af skoledagenes længde til fordel for ekstra personale i klasserne vil imødekomme et ønske fra tusindvis af forældre. Det vil give mange elever en bedre skoledag, forbedre lærernes arbejdsvilkår og være et klart signal om politisk vilje til at rette op på den hårdt kritiserede folkeskolereform.

Tirsdag, 18. august 2015 - 13:18

Emner

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]