Gå til hovedindhold

Stor plan for kriminalitetsbekæmpelse til 500 mio.

I realiteten er kriminaliteten er faldende. Men utrygheden er alligevel stigende. Derfor lancerer Enhedslisten nu en stor 7-punkts plan for en halv milliard kroner, der skal sikre bedre tryghed og kriminalitetsbekæmpelse.

Planen indeholder blandt andet krav om nærpolitistationer og lokalbetjente, men også helt nye tiltag, der skal få forældrene langt mere på banen, fx ”før skole-fældrekurser” og nye forslag til, hvordan man sikrer en mere blandet beboersammensætning fx gennem tilbud om lavere husleje til ressourcestærke unge til gengæld for social engagement i lokalområdet og boligforeningerne.

Social- og retsordfører Pernille Skipper siger:

- Problemer kan tales op og overdrives, og det vil vi ikke bidrage til. Men de reelle problemer skal heller ikke ignoreres. Vi skal håndtere problemerne uden at stigmatisere hele beboergrupper, og vi skal imødekomme den utryghed, som mange føler i deres hverdag. Det skal vi gøre med forebyggelse og reelle løsninger. Det skaber måske ikke så flotte overskrifter, som højrefløjens råberi om strengere straffe, men til gengæld virker det.

- Vores udspil handler både om eksempelvis at få flere nærpolitistationer og lokalbetjente, men det handler også om at give forældrene bedre redskaber til at få deres børn med i skolen og fællesskabet. Derfor foreslår vi ”før skole-forældrekurser”, så forældrene får en bedre forståelse for vigtigheden af folkeskolen, fællesskabet ved siden af skolen og måden man kommunikerer med skolen på. Og så handler det om at få de unge, der er i kriminalitet eller er kriminalitetstruede til at få arbejde og uddannelse i stedet for at hænge på gaderne og skabe utryghed. Ikke fordi de skal aes og ynkes, men fordi det virker.

- Et af de store problemer i udsatte boligområder er den store koncentration af beboere i arbejdsløshed, uden uddannelse, som lever på overførselsindkomster, og som har fysiske eller psykiske problemer eller misbrug. Deraf følger også integrationsproblemer, og samlet skaber det en større risiko for, at unge ender i kriminalitet. Derfor foreslår vi fx også, at unge ressourcestærke – fx studerende – kan få en lavere husleje til gengæld for at engagere sig i lokalområdet, og dermed opnå en anden beboersammensætning.

- Vi må samtidig erkende, at der ikke er snuptagsløsninger. Det også nødvendigt med en langt bedre fordeling af ressourcerne i vores samfund, ligesom folkeskolen, daginstitutioner, jobformidling og uddannelsessystemet er nødvendige spillere i løsningen. Hvis man ikke har reel udsigt til en bedre fremtid, vil sociale og kriminalitetsforebyggende projekter ikke kunne nå de unge.

 

Syv indsatsområder

Fra udsat til ansat – stærk indsats til kriminalitetstruede unge

Unge førstegangskriminelle holdes i kort snor gennem målrettet tilbud om uddannelse eller arbejde og intensiv kontaktpersonordninger.

Ny start til kriminalitetstruede familier

- Familier til unge kriminalitetstruede flyttes ud af det udsatte boligområde samtidig med igangsættelse af en helhedsorienteret social indsats.

Min betjent - mere nærpoliti

- Bureaukratiske krav om måltal og lignende afskaffes og der tilføres eventuelt nye ressourcer til sikring af lokalbetjente og nærpoliti med godt kendskab til område og beboerne,

Forældre på banen – fleksibilitet og forståelse

- Forældrene skal involveres mere gennem etablering af kommunale ”Førskole-forældrekurser”, Socialrådgivere og skolehjem-kontaktperson på alle folkeskoler og etablering af fædregrupper og involvering af fædre i frivilligt arbejde

Indsats mod ekstremisme og rekruttering af udsatte unge

- Indførelse af exitprogrammer målrettet radikaliserede unge, herunder også krav om at kommunerne skal overtage borgere i exit-forløb fra andre kommuner, oprettelse af særlige programmer for kvinder, der flygter fra radikaliserede ægtemænd og øget samarbejde med imamer.

Ændret beboersammensætning og mere civilsamfund

- Oprettelse af ”dusørjobs” til udsatte unge, lavere husleje til studerende og andre ressourcestærke til gengæld for socialt engagement, nye boligtyper i nybyggerier og oprettelse af gældsrådgivning og udgående socialrådgivere.

Bedre socialforvaltning – væk med bureaukratiet

- Omstrukturering af lokale socialforvaltninger, familier med kriminalitetstruede unge tilknyttes én koordinerende og tværgående sagsbehandler og på børneområdet sættes der loft på max 35 sager pr. sagsbehandler.

Forslagene estimeres til samlet at koste 500 mio.

Søndag, 7. juni 2015 - 10:20

Emner

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]