Gå til hovedindhold

12 ugers øremærket barsel til fædre - ordførertale

Hvis det beslutningsforslag som oppositionen, inklusiv Enhedslisten, i dag fremsætter om at øremærke 3 måneders barselsorlov til faderen bliver vedtaget vil det være et stort skridt i den rigtige retning. Men havde vi selv kunnet bestemme, var forslaget kønsneutralt. For hvad er det, man siger, når man "øremærker til mænd"?

For det første, at den "normale" barsel er til kvinder - og så en slat til mænd. Mor er den primære og far nummer to. Og for det andet, at der er en mand. Hvad med mor og mor? Formuleringen understreger og bekræfter med andre ord den stereotype familiekonstruktion; at en familie består af far-mor-og-børn - og at mor er den bedste.

Det optimale forslag for Enhedslisten havde derfor været kønsneutralt, fordi Folketinget ikke skal blande sig i, hvordan forældrene deler barselen - bare de deler den. Perspektivet skal ikke være den ene forældre over for den anden, udgangspunktet skal være barnet. Vores mål er, at barnet tidligt i sit liv får et tæt samvær med begge sine forældre. At det oplever, at begge forældre - uanset køn - kan være primærpersoner og lige gode til både det sure og det sjove, lige gode til at få en hverdag til at hænge sammen og til at stå med det fulde ansvar.

Når vi ikke kan få det bedste tager vi det gode. Øremærket barsel til mænd vil være et ligestillingsmæssigt fremskridt. I dag tager mænd kun ca. 4 uger af den samlede barsel. Hvis vi øremærker 3 måneder til fædrene vil det modvirke den ulighed, der i dag er mht. pension, muligheder i lønforhandlinger og karrieremuligheder.

Et webpanel i 3Fs "Fagbladet" (2005) viste at ¾ af forbundets mandlige medlemmer ønskede en ordning med øremærket barsel til fædre. Samtidig kan forbund som HK, 3F og NNF berette om en stigning i antallet af indberetninger om chikane, fyringstrusler og direkte afskedigelser af mænd der insisterer på barselsorlov. Der er ingen tvivl om, at en ordning med øremærket barsel vil gøre det langt lettere og mere acceptabelt for mænd, at tage barselsorlov.

Det er en kendsgerning, at den fleksible barselsorlov i Danmark stort set ikke har øget mændenes andel af den samlede barselsorlov, mens de svenske og islandske modeller med øremærket barsel har bragt langt flere mænd på barselsorlov. I Danmark tager mænd 8 % af den samlede orlov, mens islandske mænd tager over 33 %. 90 % af islandske fædre benytter sig af retten til barselsorlov. En stor islandsk undersøgelse fremhæver som en sidegevinst ved indførelsen af den islandske barselslov, at den har fået fødselsraten til at stige, således at Island efter Tyrkiet har den højeste fødselsrate i Europa. (Ingolfur Gislason, Parental Leave in Iceland. Bringing the Fathers in (2007)

Men, indvender modstanderne, vi skal ikke "tvinge" mænd på barsel og befolkningen er mod øremærket barsel. Det er jo rigtigt at SFI har vist, at et flertal af såvel danske kvinder som mænd er mod øremærket barsel. Omvendt i Norge, hvor befolkningen har erfaring med øremærket barsel. Her viser en ny dugfrisk undersøgelse, at 70 % ønsker mere øremærket barsel til mænd end de nuværende 5 uger. (Likestilling og livskvalitet 2007).

Lad os dog lytte til de, der har erfaringen - og få gjort op med den situation, at Danmark er det eneste nordiske land, der ikke vil bruge barselsorlovsordningen til øget ligestilling.

Fredag, 25. januar 2008 - 12:37

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]